Trending News
15 Th4 2024

Danh mục: Tiếng anh Lớp 4 Explore World

Sách giáo khoa Tiếng Anh 4 explore World được thiết kế với nội dung phù hợp với độ tuổi và trình độ của học sinh lớp 4. Sách bao gồm các bài học về từ vựng, ngữ pháp, kỹ năng nghe, nói, đọc và viết. Ngoài ra, sách còn cung cấp cho các em những bài tập thú vị để rèn luyện kỹ năng tiếng Anh một cách hiệu quả.
Với sự giúp đỡ của giáo viên và phụ huynh, việc học Tiếng Anh sẽ trở nên dễ dàng và thú vị hơn bao giờ hết. Vì vậy, hãy cùng khám phá các bài học trong sách giáo khoa Tiếng Anh 4 explore World để trở thành một người dùng tiếng Anh thành thạo trong tương lai.

Giải bài tập Sách giáo khoa Tiếng anh 4 Explore World

Sách giáo khoa Tiếng Anh 4 Wonderful World là tài liệu học tiếng Anh thú vị và hiệu quả dành cho học sinh lớp 4. Sách bao gồm nhiều bài tập giúp học sinh rèn luyện kỹ năng Tiếng Anh từ vựng, ngữ pháp, kỹ năng nghe, nói, đọc và viết một cách toàn diện.
Trong phần bài tập từ vựng, học sinh sẽ học các từ vựng liên quan đến nhiều chủ đề khác nhau và sử dụng chúng trong các câu đơn giản. Phần bài tập ngữ pháp giúp học sinh nắm vững các cấu trúc ngữ pháp cơ bản và sử dụng chúng trong các câu đơn giản như thì hiện tại đơn, thì quá khứ đơn, câu điều kiện loại 1 và 2,… Phần bài tập nghe và nói giúp học sinh luyện nghe và nói tiếng Anh thông qua các tình huống giao tiếp hàng ngày. Cuối cùng, phần bài tập đọc và viết giúp học sinh học cách đọc và viết các câu đơn giản liên quan đến các chủ đề như gia đình, trường học, môi trường, thời tiết,…
Unit 0: Getting started
Unit 0 Lesson 1
Unit 0 Lesson 2
Unit 0 Lesson 3
Unit 0 Lesson 4
Unit 0 Lesson 5
Unit 0 Lesson 6
Unit 0 Lesson 7
Unit 1: Weather and clothes
Unit 1 Lesson 1
Unit 1 Lesson 2
Unit 1 Lesson 3
Unit 1 Lesson 4
Unit 1 Lesson 5
Unit 1 Lesson 6
Unit 1 Lesson 7
Unit 1 Lesson 8
Unit 1 Lesson 9
Unit 1 Lesson 10
Unit 1 Lesson 11
Unit 1 Lesson 12
Unit 1 Value
Unit 2: Day by Day
Unit 2 Lesson 1
Unit 2 Lesson 2
Unit 2 Lesson 3
Unit 2 Lesson 4
Unit 2 Lesson 5
Unit 2 Lesson 6
Unit 2 Lesson 7
Unit 2 Lesson 8
Unit 2 Lesson 9
Unit 2 Lesson 10
Unit 2 Lesson 11
Unit 2 Lesson 12
Unit 2 Value
Project 1
Stop and Check 1A & 1B
Stop and Check 1A
Stop and Check 1B
Unit 3: Fun at School
Unit 3 Lesson 1
Unit 3 Lesson 2
Unit 3 Lesson 3
Unit 3 Lesson 4
Unit 3 Lesson 5
Unit 3 Lesson 6
Unit 3 Lesson 7
Unit 3 Lesson 8
Unit 3 Lesson 9
Unit 3 Lesson 10
Unit 3 Lesson 11
Unit 3 Lesson 12
Unit 3 Value
Unit 4: Wonderful Jobs
Unit 4 Lesson 1
Unit 4 Lesson 2
Unit 4 Lesson 3
Unit 4 Lesson 4
Unit 4 Lesson 5
Unit 4 Lesson 6
Unit 4 Lesson 7
Unit 4 Lesson 8
Unit 4 Lesson 9
Unit 4 Lesson 10
Unit 4 Lesson 11
Unit 4 Lesson 12
Unit 4 Value
Project 2
Stop and Check 2A & 2B
Stop and Check 2A
Stop and Check 2B
Units 1-4 Review
Unit 5: Animal Friends
Unit 5 Lesson 1
Unit 5 Lesson 2
Unit 5 Lesson 3
Unit 5 Lesson 4
Unit 5 Lesson 5
Unit 5 Lesson 6
Unit 5 Lesson 7
Unit 5 Lesson 8
Unit 5 Lesson 9
Unit 5 Lesson 10
Unit 5 Lesson 11
Unit 5 Lesson 12
Unit 5 Value
Unit 6: Amazing Activities
Unit 6 Lesson 1
Unit 6 Lesson 2
Unit 6 Lesson 3
Unit 6 Lesson 4
Unit 6 Lesson 5
Unit 6 Lesson 6
Unit 6 Lesson 7
Unit 6 Lesson 8
Unit 6 Lesson 9
Unit 6 Lesson 10
Unit 6 Lesson 11
Unit 6 Lesson 12
Unit 6 Value
Project 3
Stop and Check 3A & 3B
Stop and Check 3A
Stop and Check 3B
Unit 7: Awesome Animals
Unit 7 Lesson 1
Unit 7 Lesson 2
Unit 7 Lesson 3
Unit 7 Lesson 4
Unit 7 Lesson 5
Unit 7 Lesson 6
Unit 7 Lesson 7
Unit 7 Lesson 8
Unit 7 Lesson 9
Unit 7 Lesson 10
Unit 7 Lesson 11
Unit 7 Lesson 12
Unit 7 Value
Unit 8: Our Feelings
Unit 8 Lesson 1
Unit 8 Lesson 2
Unit 8 Lesson 3
Unit 8 Lesson 4
Unit 8 Lesson 5
Unit 8 Lesson 6
Unit 8 Lesson 7
Unit 8 Lesson 8
Unit 8 Lesson 9
Unit 8 Lesson 10
Unit 8 Lesson 11
Unit 8 Lesson 12
Unit 8 Value
Project 4
Stop and Check 4A & 4B
Stop and Check 4A
Stop and Check 4B
Units 5-8 Review

Nothing Found

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Sorry
Nothing found