Trending News
21 Th4 2024

Danh mục: Toán Lớp 8 – CD

Toán lớp 8 – Cánh diều

Chương trình học Cánh diều trong môn Toán lớp 8 nhằm giúp các em nâng cao khả năng tư duy và giải quyết vấn đề. Môn toán học trong chương trình này sẽ giúp các em rèn luyện kỹ năng giải quyết các vấn đề phức tạp, kỹ năng tư duy độc lập và kỹ năng tương tác xã hội. Các em sẽ được học cách áp dụng các kiến thức toán học vào thực tế và giải quyết các vấn đề phức tạp trong đời sống.

Giải bài tập sách giáo khoa Toán lớp 8 Cánh diều

Sách giáo khoa Toán lớp 8 cung cấp cho các em rất nhiều bài tập với các chủ đề khác nhau. Các bài tập được thiết kế để giúp các em áp dụng các kiến thức toán học vào thực tế và giải quyết các vấn đề phức tạp. Bên cạnh đó, các bài tập còn giúp các em rèn luyện kỹ năng tư duy độc lập và kỹ năng tương tác xã hội.
Giải Toán 8 Cánh diều Tập 1
Chương 1: Đa thức nhiều biến
• Bài 1: Đơn thức nhiều biến. Đa thức nhiều biến
• Bài 2: Các phép tính với đa thức nhiều biến
• Bài 3: Hằng đẳng thức đáng nhớ
• Bài 4: Luyện tập hằng đẳng thức vào phân tích đa thức thành nhân tử
• Bài tập cuối chương 1
Chương 2: Phân thức đại số
• Bài 1: Phân thức đại số
• Bài 2: Phép cộng, phép trừ phân thức đại số
• Bài 3: Phép nhân, phép chia phân thức đại số
• Bài tập cuối chương 2
Hoạt động thực hành và trải nghiệm
• Chủ đề 1: Quản lí tài chính cá nhân
Chương 3: Hàm số và đồ thị
• Bài 1: Hàm số
• Bài 2: Mặt phẳng tọa độ. Đồ thị của hàm số
• Bài 3: Hàm số bậc nhất y = ax + b (a ≠ 0)
• Bài 4: Đồ thị hàm số bậc nhất y = ax + b (a ≠ 0)
• Bài tập cuối chương 3
Chương 4: Hình học trực quan
• Bài 1: Hình chóp tam giác đều
• Bài 2: Hình chóp tứ giác đều
• Bài tập cuối chương 4
Hoạt động thực hành và trải nghiệm
• Chủ đề 2: Thực hành tạo dựng Hologram
Chương 5: Tam giác. Tứ giác
• Bài 1: Định lí Pythagore
• Bài 2: Tứ giác
• Bài 3: Hình thang cân
• Bài 4: Hình bình hành
• Bài 5: Hình chữ nhật
• Bài 6: Hình thoi
• Bài 7: Hình vuông
• Bài tập cuối chương 5
Giải Toán 8 Cánh diều Tập 2
Nội dung đang được cập nhật…

Giải bài tập sách bài tập Toán lớp 8 Cánh diều

Trong chương trình học Cánh diều, các em sẽ được giải các bài tập vở bài tập toán với các chủ đề như hình học, số học và đại số. Các bài tập được thiết kế để giúp các em áp dụng các kiến thức toán học vào thực tế và giải quyết các vấn đề phức tạp. Bên cạnh đó, các bài tập còn giúp các em rèn luyện kỹ năng tư duy độc lập và kỹ năng tương tác xã hội.
Giải SBT Toán 8 Cánh diều Tập 1
Giải SBT Toán 8 Cánh diều Tập 2

Toán 8 Cánh diều bài 4 trang 105, 106, 107, 108
Toán 8 Cánh diều bài 3 trang 101, 102, 103, 104
Toán 8 Cánh diều bài 2 trang 98, 99, 100
Toán 8 Cánh diều bài 1 trang 94, 95, 96, 97
Toán 8 Cánh diều bài: Hoạt động thực nghiệm và trải nghiệm chủ đề 2
Toán 8 Cánh diều Bài tập cuối chương IV
Toán 8 Cánh diều bài 2 trang 84, 85, 86, 87
Toán 8 Cánh diều bài 1 trang 80, 81, 82, 83
Toán 8 Cánh diều Bài tập cuối chương III
Toán 8 Cánh diều bài 4 trang 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77