Tài liệu Soạn tiếng Anh 6 Unit 7 Getting Started trang 6 – 7 SGK tiếng Anh 6 tập 2 dưới đây nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh lớp 6 Global Success theo từng đơn vị bài học mới nhất do TaiLieuViet.vn sưu tầm và đăng tải. Giải Getting started unit 7 lớp 6 gồm đáp án chi tiết, hướng dẫn giải và file nghe mp3 của các phần bài tập giúp các em học sinh lớp 6 ôn tập hiệu quả.

I. Mục tiêu bài học

1. Aims

By the end of the lesson, ss will be able to listen and read for specific information then practice listening and speaking with the lexical items related to the topic “Television”.

2. Objectives

– Vocab: TV programmes, people and things.

– Grammar: Conjunctions: and, but, so, because, although, Wh-question words.

II. Soạn tiếng Anh lớp 6 Unit 7 Television Getting Started

What’s on today? Hôm nay có gì để xem?

1. Listen and read. Nghe và đọc.

Click để nghe

Phong: What are you watching, Hung?

Hung: The Voice Kids.

Phong: That music talent show is very interesting.

Hung: It is. What programme do you often watch, Phong?

Phong: Films. I like animated films like The Lion King.

Hung: I love them, too. They’re wonderful.

Phong: I often watch them with my little brother, but he prefers cartoons.

Hung: Tom and Jerry?

Phong: Ha… ha… Yes, he loves Jerry the mouse.

Hung: Jerry’s a clever character. Do you know any English programmes for children?

Phong: Yes. I watch English in a Minute on VTV7. This channel has many educational programmes.

Hung: Great. I’ll watch it, too.

Hướng dẫn dịch

Phong: Bạn đang xem gì vậy Hùng?

Hùng: The Voice Kids (Giọng hát Việt nhí).

Phong: Các tiết mục biểu diễn tài năng âm nhạc đó rất thú vị.

Hùng: Đúng vậy. Bạn thường xem chương trình gì vậy Phong?

Phong: Phim. Mình thích những bộ phim hoạt hình như Vua sư tử.

Hùng: Mình cũng thích chúng nữa. Chúng thật tuyệt vời.

Phong: Mình thường xem chúng với em trai, nhưng em ấy thích phim hoạt hình hơn.

Phong: Có. Mình xem English in a Minute trên VTV7. Kênh này có nhiều chương trình giáo dục.

Hùng: Tuyệt vời. Mình cũng sẽ xem nó.

2. Choose the correct answer A, B, or C. Chọn câu trả lời đúng A, B, hoặc C.

Đáp án

1 – C; 2 – A; 3 – A; 4 – A;

Hướng dẫn dịch

1- Phong và Hùng đang nói về các chương trình truyền hình khác nhau.

2 – Phong thích những bộ phim hoạt hình.

3 – Khi bạn đang xem một chương trình TV, bạn nói: “Tôi đang xem TV”.

4 – Khi một chương trình dạy bạn điều gì đó, nó mang tính giáo dục.

3. Read the conversation again and match 1-5 with a-e. Đọc lại bài hội thoại và nối 1-5 với a-e.

Đáp án

1 – c ; 2 – a ; 3 – e ; 4 – b ; 5 – d ;

4. Find and write the adjectives in the conversation which describe the programmes and characters below.Tìm và viết các tính từ trong bài hội thoại miêu tả các chương trình và các nhân vật bên dưới.

Đáp án

1 – interesting

2 – wonderful

3 – clever

4 – educational

5. Work in groups. Interview your partners about their favourite TV programmes and report to the class. Làm việc theo nhóm. Phỏng vấn các bạn về chương trình TV yêu thích và báo cáo với cả lớp.

Đáp án gợi ý

Minh likes educational programme.

Hung likes English programme.

Linh likes cartoon films.

Phuong likes weather forecasts.

Trên đây là Giải tiếng Anh lớp 6 tập 2 unit 7 getting started đầy đủ nhất. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu học tốt Tiếng Anh lớp 6 khác như: Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,…. được cập nhật liên tục trên TaiLieuViet.vn.

>> Xem thêm: Học unit 7 lớp 6 Television đầy đủ nhất