Trending News
25 Th7 2024

Danh mục: Toán Lớp 11 – CD

Chương trình “Cánh diều” là một bước tiến đáng kể trong học tập toán học của học sinh lớp 11. Nó tập trung vào việc củng cố kiến thức cơ bản từ lớp 10 và mở rộng kiến thức toán học với các chủ đề mới như hàm số, dãy số và các phương pháp giải toán. Học sinh sẽ được học về các loại hàm số, tính chất và đồ thị của chúng, cũng như cách giải các bài toán sử dụng các phép tính hàm số.

Giải bài tập Sách giáo khoa Toán 11

Trong Sách giáo khoa toán của chương trình học “Cánh diều”, có nhiều bài tập thú vị và mang tính thực tế để học sinh rèn luyện kỹ năng giải toán. Bài tập sẽ xoay quanh các chủ đề như phương trình, bất phương trình, hàm số, dãy số, và giới hạn. Học sinh sẽ được khám phá cách áp dụng các kiến thức toán học vào các vấn đề thực tế và phát triển khả năng tư duy logic, sáng tạo và giải quyết vấn đề.
Giải Toán 11 Cánh diều Tập 1
Chương 1: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác
• Bài 1: Góc lượng giác. Giá trị lượng giác của góc lượng giác
• Bài 2: Các phép biến đổi lượng giác
• Bài 3: Hàm số lượng giác và đồ thị
• Bài 4: Phương trình lượng giác cơ bản
• Bài tập cuối chương 1
Chương 2: Dãy số. Cấp số cộng. Cấp số nhân
• Bài 1: Dãy số
• Bài 2: Cấp số cộng
• Bài 3: Cấp số nhân
• Bài tập cuối chương 2
Chương 3: Giới hạn. Hàm số liên tục
• Bài 1: Giới hạn của dãy số
• Bài 2: Giới hạn của hàm số
• Bài 3: Hàm số liên tục
• Bài tập cuối chương 3
Chương 4: Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song
• Bài 1: Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian
• Bài 2: Hai đường thẳng song song trong không gian
• Bài 3: Đường thẳng và mặt phẳng song song
• Bài 4: Hai mặt phẳng song song
• Bài 5: Hình lăng trụ và hình hộp
• Bài 6: Phép chiếu song song. Hình biểu diễn của một hình không gian
• Bài tập cuối chương 4
Giải Toán 11 Cánh diều Tập 2
Nội dung đang được cập nhật…

Giải bài tập Chuyên đề học tập Toán 11

Bài tập Chuyên đề học tập Toán 11 trong chương trình “Cánh diều” nhằm giúp học sinh tiếp cận và rèn luyện kỹ năng giải quyết các bài toán phức tạp và trình bày lời giải logic và chính xác. Các bài tập này tập trung vào các chủ đề như hàm số, dãy số, phương trình, bất phương trình và giới hạn. Học sinh sẽ được khám phá và áp dụng kiến thức toán học vào việc giải quyết các vấn đề thực tế và phát triển khả năng tư duy logic.
Chuyên đề 1: Phép biến hình phẳng
• Bài 1: Phép dời hình
• Bài 2: Phép đồng dạng
Chuyên đề 2: Làm quen với một vài yếu tố của lí thuyết đồ thị
• Bài 1: Một vài yếu tố của lí thuyết đồ thị. Đường đi Euler và đường đi Hamilton
• Bài 2: Một vài ứng dụng của lí thuyết đồ thị
Chuyên đề 3: Một số yếu tố vẽ kĩ thuật
• Bài 1: Một số nội dung cơ bản về vẽ kĩ thuật
• Bài 2: Đọc và vẽ bản vẽ kĩ thuật đơn giản

Toán 11 Cánh Diều bài tập cuối chương 4
Toán 11 Cánh Diều bài 6 trang 119
Toán 11 Cánh Diều bài 5 trang 113
Toán 11 Cánh Diều bài 4 trang 109
Toán 11 Cánh Diều bài 3 trang 104
Toán 11 Cánh Diều bài 2 trang 100
Toán 11 Cánh Diều bài 1 trang 94
Toán 11 Cánh Diều bài 3 trang 77
Toán 11 Cánh Diều bài 2 trang 72
Toán 11 Cánh Diều bài 1 trang 64, 65