Trending News
21 Th4 2024

Danh mục: Toán Lớp 2 – CTST

Toán lớp 2 Chân trời sáng tạo

Giới thiệu toán lớp 2 Chân Trời Sáng Tạo

Toán lớp 2 Chân Trời Sáng Tạo là chương trình giảng dạy toán học dành cho học sinh lớp 2, nhằm khuyến khích sự sáng tạo và tư duy logic. Chương trình tập trung vào việc xây dựng nền tảng toán học và khám phá các khía cạnh mới của môn học. Với cách tiếp cận đa dạng và sáng tạo, toán lớp 2 Chân Trời Sáng Tạo giúp học sinh phát triển kỹ năng toán học và sự sáng tạo trong việc giải quyết bài toán.
Chương 1: Ôn tập và bổ sung
Ôn tập các số đến 100 trang 7, 8, 9
Ước lượng trang 11, 12
Số hạng – Tổng trang 13, 14, 15, 16
Số bị trừ – Số trừ – Hiệu trang 17, 18
Nhiều hơn hay ít hơn bao nhiêu trang 19, 20
Em làm được những gì? trang 21, 22, 23
Điểm – Đoạn thẳng trang 24, 25
Tia số – Số liền trước, số liền sau trang 29, 30
Đề-xi-mét trang 31, 32, 33
Em làm được những gì (trang 34, 35)
Chương 2: Phép cộng, phép trừ qua 10 trong phạm vi 20
Phép cộng có tổng bằng 10 trang 39
9 cộng với một số trang 40
8 cộng với một số trang 42
7 cộng với một số, 6 cộng với một số trang 43, 44, 45
Bảng cộng trang 46, 47, 48, 49
Đường thẳng – Đường cong trang 50, 51
Đường gấp khúc trang 52, 53
Ba điểm thẳng hàng trang 54, 55
Em làm được những gì (trang 56, 57, 58)
Phép trừ có hiệu bằng 10 trang 59
11 trừ đi một số trang 60, 61
12 trừ đi một số trang 62, 63
13 trừ đi một số trang 64
14, 15, 16, 17, 18 trừ đi một số trang 65, 66
Bảng trừ trang 67, 68, 69, 70
Em giải bài toán trang 71, 72
Bài toán nhiều hơn trang 73
Bài toán ít hơn trang 74
Đựng nhiều nước, đựng ít nước trang 75
Lít trang 76
Em làm được những gì? trang 77, 78, 79, 80
Chương 3. Phép cộng, phép trừ có nhớ trong phạm vi 100
Phép cộng có tổng là số tròn chục trang 83, 84, 85
Phép cộng có nhớ trong phạm vi 100 trang 86, 87, 88
Em làm được những gì? trang 89, 90
Phép trừ có số bị trừ là số tròn chục trang 91, 92
Phép trừ có nhớ trong phạm vi 100 trang 93, 94, 95
Em làm được những gì? trang 96, 97
Thu thập, phân loại, kiểm đếm trang 98
Biểu đồ tranh trang 99, 100, 101, 102, 103, 104
Có thể, chắc chắn, không thể trang 105
Ngày, giờ trang 106, 107, 108, 109
Ngày, tháng trang 110, 111
Em làm được những gì? trang 112, 113, 114
Ôn tập học kì 1
Ôn tập các số trong phạm vi 100 trang 115, 116, 117, 118
Ôn tập phép cộng và phép trừ trang 119, 120, 121, 122, 123, 124
Ôn tập hình học và đo lường trang 125, 126
Chương 4. Phép nhân, phép chia
Tổng các số hạng bằng nhau trang 7, 8
Phép nhân trang 9, 10, 11, 12
Thừa số, tích trang 13
Bảng nhân 2 trang 14, 15
Bảng nhân 5 trang 16, 17
Phép chia trang 18, 19, 20, 21
Số bị chia – số chia – thương trang 22
Bảng chia 2 trang 23, 24
Bảng chia 5 trang 25, 26
Giờ, phút, xem đồng hồ trang 27, 28, 29, 30
Em làm được những gì? trang 31, 32, 33, 34
Chương 5. Các số đến 1000
Đơn vị, chục, trăm, nghìn trang 38, 39, 40, 41
Các số từ 1 đến 110 trang 42, 43, 44
Các số từ 111 đến 200 trang 45, 46
Các số có ba chữ số trang 47, 48, 49, 50
Viết các số thành tổng các trăm, chục, đơn vị trang 51, 52
So sánh các số có ba chữ số trang 53, 54
Em làm được những gì? trang 55, 56, 57, 58
Mét trang 59, 60, 61, 62
Ki-lô-mét trang 63, 64, 65
Khối trụ – khối cầu trang 66, 67, 68, 69
Hình tứ giác trang 70
Xếp hình, gấp hình trang 71, 72
Em làm được những gì? trang 73, 74, 75, 76
Chương 6. Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1000
Phép cộng không nhớ trong phạm vi 1000 trang 79, 80, 81
Phép trừ không nhớ trong phạm vi 1000 trang 82, 83, 84
Nặng hơn, nhẹ hơn trang 85, 86
Ki-lô-gam trang 87, 88
Phép cộng có nhớ trong phạm vi 1000 trang 89, 90, 91
Phép trừ có nhớ trong phạm vi 1000 trang 92, 93, 94
Tiền Việt Nam trang 95
Em làm được những gì? trang 96, 97, 98
Ôn tập cuối năm
Ôn tập các số trong phạm vi 1000 trang 99, 100, 101
Ôn tập phép cộng và phép trừ trang 102, 103, 104, 105
Ôn tập phép nhân và phép chia trang 106, 107
Ôn tập hình học và đo lường trang 108, 109, 110
Ôn tập: Biểu đồ tranh – Có thể, chắc chắn, không thể trang 111, 112
Thực hành và trải nghiệm: Dùng tay phân biệt các hình khối đã học trang 113

Soạn bài toán lớp 2 Chân Trời Sáng Tạo

Soạn bài toán lớp 2 Chân Trời Sáng Tạo là quá trình chuẩn bị kiến thức và các bài tập toán cho học sinh lớp 2. Trang web này cung cấp các phương pháp soạn bài toán lớp 2 Chân Trời Sáng Tạo dựa trên các chương trong sách giáo trình. Bằng cách tìm hiểu cách soạn bài một cách cụ thể và sáng tạo, học sinh sẽ nắm vững kiến thức toán học cơ bản và phát triển khả năng giải quyết bài toán một cách linh hoạt và sáng tạo.

Giải bài tập toán lớp 2 Chân Trời Sáng Tạo

Giải bài tập toán lớp 2 Chân Trời Sáng Tạo giúp học sinh áp dụng kiến thức đã học vào việc giải quyết các bài toán phức tạp hơn. Trang web này cung cấp phương pháp giải bài tập toán lớp 2 Chân Trời Sáng Tạo dựa trên các bài tập thực tế và ví dụ minh họa. Học sinh sẽ được hướng dẫn cách tiếp cận và giải quyết từng loại bài tập toán một cách sáng tạo và logic, từ đó nắm vững kiến thức toán học và phát triển kỹ năng toán học sáng tạo.

Nothing Found

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Sorry
Nothing found