Trending News
18 Th6 2024

Danh mục: Hoạt Động Trải Nghiệm Lớp 7- KNTT

Giới thiệu môn học Hoạt động trải nghiệm lớp 7 kết nối tri thức

Hoạt động trải nghiệm là một môn học mới được áp dụng trong chương trình giáo dục phổ thông. Trong lớp 7, môn hoạt động trải nghiệm sẽ giúp học sinh trải nghiệm và khám phá nhiều hoạt động ngoài trời, từ đó rèn luyện kỹ năng tư duy và phát triển sức khỏe.

Giải sách giáo khoa Hoạt động trải nghiệm lớp 7 kết nối tri thức

Sách giáo khoa hoạt động trải nghiệm lớp 7 cung cấp cho học sinh kiến thức về các hoạt động ngoài trời và phương pháp trải nghiệm. Sách giúp học sinh tiếp cận và hiểu rõ các khái niệm về hoạt động trải nghiệm, từ đó nâng cao kỹ năng tư duy và phát triển sức khỏe.
Giải Hoạt động trải nghiệm lớp 7 Kết nối tri thức
Chủ đề 1: Em với nhà trường
• Bài 1: Phát triển mối quan hệ hòa đồng, hợp tác với thầy cô và các bạn
• Bài 2: Tự hào truyền thống trường em
Chủ đề 2: Khám phá bản thân
• Bài 1: Điểm mạnh, điểm hạn chế của tôi
• Bài 2: Kiểm soát cảm xúc của bản thân
Chủ đề 3: Trách nhiệm với bản thân
• Bài 1: Vượt qua khó khăn
• Bài 2: Tự bảo vệ trong tình huống nguy hiểm
Chủ đề 4: Rèn luyện bản thân
• Bài 1: Rèn luyện thói quen ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ
• Bài 2: Rèn luyện tính kiên trì, chăm chỉ
• Bài 3: Quản lí chi tiêu
Chủ đề 5: Em với gia đình
• Bài 1: Kĩ năng chăm sóc người thân khi mệt, ốm
• Bài 2: Kế hoạch lao động tại gia đình
• Bài 3: Lắng nghe tích cực ý kiến người thân trong gia đình
Chủ đề 6: Em với cộng đồng
• Bài 1: Giao tiếp, ứng xử có văn hóa và tôn trọng sự khác biệt
• Bài 2: Tham gia hoạt động thiện nguyện
• Bài 3: Tự hào truyền thống quê hương
Chủ đề 7: Em với thiên nhiên và môi trường
• Bài 1: Cảnh quan thiên nhiên quê hương tôi
• Bài 2: Bảo vệ môi trường, giảm thiểu hiệu ứng nhà kính
Chủ đề 8: Khám phá thế giới nghề nghiệp
• Tìm hiểu những nghề hiện có tại địa phương
Chủ đề 9: Hiểu bản thân – chọn đúng nghề
• Phẩm chất, năng lực của bản thân với yêu cầu của nghề ở địa phương
• Giải Hoạt động trải nghiệm lớp 7

Giải bài tập Hoạt động trải nghiệm lớp 7 kết nối tri thức

Học sinh cần thường xuyên tham gia các hoạt động trải nghiệm và giải các bài tập liên quan để nâng cao kỹ năng tư duy và phát triển sức khỏe. Bài tập thường yêu cầu học sinh áp dụng kiến thức về hoạt động trải nghiệm để giải quyết các vấn đề thực tế, từ đó giúp học sinh nâng cao kỹ năng tư duy và phát triển sức khỏe.
Giải SBT Hoạt động trải nghiệm 7 Kết nối tri thức
Nội dung đang được cập nhật ….

Hoạt động trải nghiệm 7: Phẩm chất, năng lực của bản thân với yêu cầu của nghề ở địa phương
Hoạt động trải nghiệm 7 Tìm hiểu những nghề hiện có tại địa phương
Hoạt động trải nghiệm 7 Bài 2: Bảo vệ môi trường, giảm thiểu hiệu ứng nhà kính
Hoạt động trải nghiệm 7 Bài 1: Cảnh quan thiên nhiên quê hương tôi
Hoạt động trải nghiệm 7 Bài 3: Tự hào truyền thống quê hương
Hoạt động trải nghiệm 7 Bài 2: Tham gia hoạt động thiện nguyện
Hoạt động trải nghiệm 7 Bài 1: Giao tiếp, ứng xử có văn hóa và tôn trọng sự khác biệt
Hoạt động trải nghiệm 7 Bài 3: Lắng nghe tích cực ý kiến người thân trong gia đình
Hoạt động trải nghiệm 7 Bài 2: Kế hoạch lao động tại gia đình
Hoạt động trải nghiệm 7 Bài 1: Kĩ năng chăm sóc người thân khi mệt, ốm