Trending News
14 Th4 2024

Danh mục: Tin học Lớp 8 – KNTT

Tin học lớp 8 – Kết nối tri thức

Chương trình “Kết nối tri thức” là chương trình giảng dạy tin học lớp 8, giúp học sinh nắm vững kiến thức cơ bản về tin học và phát triển kỹ năng phân tích và đánh giá tài liệu. Chương trình này giúp học sinh phát triển khả năng đọc hiểu và tư duy phản biện, từ đó giúp học sinh áp dụng kiến thức vào thực tiễn.

Giải bài tập Sách giáo khoa Tin học 8

Bài tập trong sách giáo khoa tin học lớp 8 của chương trình “Kết nối tri thức” là phân tích và so sánh các loại phần mềm xử lý ảnh khác nhau. Để giải bài tập này, học sinh cần phân tích tính năng và ứng dụng của từng phần mềm, từ đó đưa ra nhận xét và so sánh để chọn lựa phần mềm phù hợp với nhu cầu sử dụng. Bài tập này giúp học sinh hiểu rõ hơn về các tính năng và ứng dụng của các phần mềm xử lý ảnh khác nhau.
Chủ đề 1: Máy tính và cộng đồng
• Bài 1: Lược sử công cụ tính toán
Chủ đề 2: Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin
• Bài 2: Thông tin trong môi trường số
• Bài 3: Thực hành: Khai thác thông tin số
Nội dung đang được cập nhật …

Tin học 8 bài 5 Sử dụng bảng tính giải quyết bài toán thực tế
Tin học 8 bài 4: Đạo đức và văn hóa trong sử dụng công nghệ kĩ thuật số
Tin học 8 Bài 3: Thực hành: Khai thác thông tin số
Tin học 8 Bài 2: Thông tin trong môi trường số
Tin học 8 Bài 1: Lịch sử công cụ tính toán