Trending News
15 Th4 2024

Danh mục: Toán Lớp 11 – CTST

“Chân trời sáng tạo” là một chương trình học toán lớp 11 tương đối phổ biến và có nhiều ứng dụng thực tế. Chương trình này nhằm mở rộng kiến thức toán học của học sinh với các chủ đề như đại số tuyến tính, khảo sát hàm số, xác suất và thống kê. Học sinh sẽ được tiếp cận với các khái niệm cơ bản và phương pháp giải toán trong các lĩnh vực này.

Giải bài tập Sách giáo khoa Toán 11

Sách giáo khoa toán của chương trình học “Chân trời sáng tạo” cung cấp cho học sinh một loạt bài tập thú vị và phong phú. Bài tập xoay quanh các chủ đề như ma trận, định thức, hệ phương trình tuyến tính, khảo sát hàm số, xác suất và thống kê. Học sinh sẽ được rèn luyện khả năng phân tích, tư duy logic và áp dụng các kiến thức toán học vào việc giải quyết các vấn đề thực tế.
Giải bài tập Toán 11 Tập 1 Chân trời sáng tạo
Chương 1: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác
• Bài 1: Góc lượng giác
• Bài 2: Giá trị lượng giác của một góc lượng giác
• Bài 3: Các công thức lượng giác
• Bài 4: Hàm số lượng giác và đồ thị
• Bài 5: Phương trình lượng giác
• Bài tập cuối chương 1
Chương 2: Dãy số. Cấp số cộng. Cấp số nhân
• Bài 1: Dãy số
• Bài 2: Cấp số cộng
• Bài 3: Cấp số nhân
• Bài tập cuối chương 2
Chương 3: Giới hạn. Hàm số liên tục
• Bài 1: Giới hạn của dãy số
• Bài 2: Giới hạn của hàm số
• Bài 3: Hàm số liên tục
• Bài tập cuối chương 3
Chương 4: Đường thẳng và mặt phẳng. Quan hệ song song trong không gian
• Bài 1: Điểm, đường thẳng và mặt phẳng trong không gian
• Bài 2: Hai đường thẳng song song
• Bài 3: Đường thẳng và mặt phẳng song song
• Bài 4: Hai mặt phẳng song song
• Bài 5: Phép chiếu song song
• Bài tập cuối chương 4
Chương 5: Các số đặc trưng đo xu thế trung tâm cho mẫu số liệu ghép nhóm
• Bài 1: Số trung bình và mốt của mẫu số liệu ghép nhóm
• Bài 2: Trung vị và tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm
• Bài tập cuối chương 5
Hoạt động thực hành và trải nghiệm
• Bài 1: Tìm hiểu hàm số lượng giác bằng phần mềm GeoGebra
• Bài 2: Dùng công thức cấp số nhân để dự báo dân số
Giải bài tập Toán 11 Tập 2 Chân trời sáng tạo
Nội dung đang được cập nhật…

Giải bài tập Chuyên đề học tập Toán 11

Bài tập Chuyên đề học tập Toán 11 trong chương trình “Chân trời sáng tạo” giúp học sinh khám phá sâu hơn về các chủ đề toán học và áp dụng kiến thức vào giải quyết các bài toán phức tạp. Các bài tập xoay quanh các chủ đề như ma trận, hệ phương trình, khảo sát hàm số, xác suất và thống kê. Học sinh sẽ được đặt vào các tình huống thực tế và phải áp dụng kiến thức toán học để giải quyết các vấn đề phức tạp. Bài tập Chuyên đề học tập Toán 11 trong chương trình “Chân trời sáng tạo” sẽ giúp học sinh rèn luyện khả năng phân tích, tư duy logic và áp dụng các phương pháp giải quyết toán học vào các vấn đề thực tế.
Chuyên đề 1: Phép biến hình phẳng
• Bài 1: Phép biến hình và phép dời hình
• Bài 2: Phép tịnh tiến
• Bài 3: Phép đối xứng trục
• Bài 4: Phép đối xứng tâm
• Bài 5: Phép quay
• Bài 6: Phép vị tự
• Bài 7: Phép đồng dạng
• Bài tập cuối chuyên đề 1
Chuyên đề 2: Lý thuyết đồ thị
• Bài 1: Đồ thị
• Bài 2: Đường đi Euler và đường đi Hamilton
• Bài 3: Bài toán tìm đường đi ngắn nhất
• Bài tập cuối chuyên đề 2
Chuyên đề 3: Một số yếu tố vẽ kĩ thuật
• Bài 1: Hình biểu diễn của một hình, khối
• Bài 2: Bản vẽ kĩ thuật
• Bài tập cuối chuyên đề 3

Toán 11 Chân trời sáng tạo bài 2 trang 104
Toán 11 Chân trời sáng tạo bài 1 trang 99
Toán 11 Chân trời sáng tạo bài tập cuối chương 9
Toán 11 Chân trời sáng tạo bài 2 trang 94
Toán 11 Chân trời sáng tạo bài 1 trang 89
Toán 11 Chân trời sáng tạo bài tập cuối chương 8
Toán 11 Chân trời sáng tạo bài 5 trang 82
Toán 11 Chân trời sáng tạo bài 4 trang 74
Toán 11 Chân trời sáng tạo bài 3 trang 65
Toán 11 Chân trời sáng tạo bài 2 trang 56