Trending News
21 Th4 2024

Danh mục: Hoạt động trải nghiệm Lớp 8 – CD

Hoạt động trải nghiệm lớp 8 – CD

Chương trình học “Cánh Diều” nhằm khuyến khích sự phát triển cá nhân và tinh thần đồng đội của học sinh. Qua các hoạt động nhóm và bài tập, học sinh sẽ học cách làm việc cùng nhau, tôn trọng ý kiến của người khác, và phát triển kỹ năng giao tiếp hiệu quả. Chương trình này cũng tạo điều kiện cho học sinh thể hiện cá nhân và khám phá những mục tiêu và giấc mơ cá nhân.

Giải bài tập sách giáo khoa Hoạt động trải nghiệm lớp 8

Bài tập Sách giáo khoa hoạt động trải nghiệm của chương trình “Cánh Diều” tập trung vào việc phát triển kỹ năng cá nhân và tinh thần đồng đội của học sinh. Học sinh sẽ tham gia vào các hoạt động nhóm, như trò chơi, dự án nhóm, hoặc thảo luận để rèn luyện khả năng làm việc cộng tác, lắng nghe và chia sẻ ý kiến. Qua các bài tập, họ cũng được khuyến khích xây dựng mục tiêu cá nhân và định hướng cho tương lai.
• Chủ đề 1: Môi trường học đường
• Chủ đề 2: Phát triển bản thân
• Chủ đề 3: Sống có trách nhiệm
• Chủ đề 4: Làm chủ bản thân
• Chủ đề 5: Em và cộng đồng
• Chủ đề 6: Gia đình yêu thương
• Chủ đề 7: Thiên nhiên quanh ta
• Chủ đề 8: Nghề nghiệp trong xã hội hiện đại
• Chủ đề 9: Định hướng nghề nghiệp

Hoạt động trải nghiệm 8 Cánh diều chủ đề 9 hoạt động 2
Hoạt động trải nghiệm 8 Cánh diều chủ đề 9 hoạt động 1
Hoạt động trải nghiệm 8 Cánh diều chủ đề 8 hoạt động 2
Hoạt động trải nghiệm 8 Cánh diều chủ đề 8 hoạt động 1
Hoạt động trải nghiệm 8 Cánh diều chủ đề 7 hoạt động 2
Hoạt động trải nghiệm 8 Cánh diều chủ đề 7 hoạt động 1
Hoạt động trải nghiệm 8 Cánh diều chủ đề 6 hoạt động 2
Hoạt động trải nghiệm 8 Cánh diều chủ đề 6 hoạt động 1
Hoạt động trải nghiệm 8 Cánh diều chủ đề 5 hoạt động 2
Hoạt động trải nghiệm 8 Cánh diều chủ đề 5 hoạt động 1