Trending News
21 Th4 2024

Danh mục: Tiếng Anh Lớp 7 Explore English

Giới thiệu Tiếng Anh 7 Explore English

Tiếng Anh 7 Explore English là chương trình giảng dạy tiếng Anh lớp 7 được thiết kế để giúp học sinh khám phá và tìm hiểu về văn hóa và ngôn ngữ của các quốc gia khác nhau trên thế giới.

Giải sách giáo khoa Tiếng Anh 7 Explore English

Sách giáo khoa Tiếng Anh 7 Explore English cung cấp cho học sinh các chủ đề như: ẩm thực, văn hóa, lịch sử và địa lý của các quốc gia khác nhau. Sách giáo khoa được thiết kế với nhiều hoạt động thú vị để giúp học sinh hứng thú và tìm hiểu sâu hơn về các quốc gia trên thế giới.
Giải Tiếng Anh 7 Cánh diều
Unit 1: What do you like to do?
• Từ vựng Unit 1
• Preview (trang 8)
• Language focus (trang 10, 11)
• The real world (trang 12)
• Pronunciation (trang 13)
• Communication (trang 13)
• Reading (trang 14)
• Comprehension (trang 16)
• Writing (trang 16)
• Worksheet (trang 139)
Unit 2: What does she look like?
• Từ vựng Unit 2
• Preview (trang 18)
• Language focus (trang 20, 21)
• The real world (trang 22)
• Pronunciation (trang 23)
• Communication (trang 23)
• Reading (trang 25)
• Comprehension (trang 26)
• Writing (trang 26)
• Worksheet (trang 140)
Unit 3: I bought new shoes!
• Từ vựng Unit 3
• Preview (trang 28)
• Language focus (trang 30, 31)
• The real world (trang 32)
• Pronunciation (trang 33)
• Communication (trang 33)
• Reading (trang 34, 35)
• Comprehension (trang 36)
• Writing (trang 36)
• Worksheet (trang 141)
Unit 4: What’s the coldest place on Earth?
• Từ vựng Unit 4
• Preview (trang 39)
• Language focus (trang 40, 41)
• The real world (trang 42)
• Pronunciation (trang 43)
• Communication (trang 43)
• Reading (trang 44, 45)
• Comprehension (trang 46)
• Writing (trang 46)
• Worksheet (trang 142)
Unit 5: Are cats better pet than dogs?
• Từ vựng Unit 5
• Preview (trang 48)
• Language focus (trang 50, 51)
• The real world (trang 52)
• Pronunciation (trang 53)
• Communication (trang 53)
• Reading (trang 54, 55)
• Comprehension (trang 56)
• Writing (trang 56)
• Worksheet (trang 143)
Unit 6: I really like electronic music
• Từ vựng Unit 6
• Preview (trang 59)
• Language focus (trang 60, 61)
• The real world (trang 62)
• Pronunciation (trang 63)
• Communication (trang 63)
• Reading (trang 64, 65)
• Comprehension (trang 66)
• Writing (trang 66)
• Worksheet (trang 145)
Unit 7: What’s for dinner?
• Từ vựng Unit 7
• Preview (trang 70)
• Language focus (trang 72, 73)
• The real world (trang 74)
• Pronunciation (trang 75)
• Communication (trang 75)
• Reading (trang 77)
• Comprehension (trang 78)
• Writing (trang 78)
• Worksheet (trang 145)
Unit 8: You should see a doctor!
• Từ vựng Unit 8
• Preview (trang 81)
• Language focus (trang 82, 83)
• The real world (trang 84)
• Pronunciation (trang 85)
• Communication (trang 85)
• Reading (trang 87)
• Comprehension (trang 88)
• Writing (trang 88)
• Worksheet (trang 146)
Unit 9: I often play games after school
• Từ vựng Unit 9
• Preview (trang 90)
• Language focus (trang 92, 93)
• The real world (trang 94)
• Pronunciation (trang 95)
• Communication (trang 95)
• Reading (trang 97)
• Comprehension (trang 98)
• Writing (trang 98)
• Worksheet (trang 147)
Unit 10: How do you get to the mall?
• Từ vựng Unit 10
• Preview (trang 101)
• Language focus (trang 102, 103)
• The real world (trang 104)
• Pronunciation (trang 105)
• Communication (trang 105)
• Reading (trang 106, 107)
• Comprehension (trang 108)
• Writing (trang 108)
• Worksheet (trang 148)
Unit 11: What were you doing?
• Từ vựng Unit 11
• Preview (trang 111)
• Language focus (trang 112, 113)
• The real world (trang 114)
• Pronunciation (trang 115)
• Communication (trang 115)
• Reading (trang 117)
• Comprehension (trang 118)
• Writing (trang 118)
• Worksheet (trang 149)
Unit 12: We’re going to volunteer
• Từ vựng Unit 12
• Preview (trang 120)
• Language focus (trang 122, 123)
• The real world (trang 124)
• Pronunciation (trang 125)
• Communication (trang 125)
• Reading (trang 127)
• Comprehension (trang 128)
• Writing (trang 128)
• Worksheet (trang 150)

Giải bài tập Tiếng Anh 7 Explore English

Sách giáo khoa Tiếng Anh 7 Explore English cung cấp nhiều bài tập để học sinh có thể rèn luyện kỹ năng ngôn ngữ của mình. Các hoạt động được thiết kế với nhiều dạng câu hỏi khác nhau để giúp học sinh tự tin và thành thạo hơn trong việc sử dụng tiếng Anh.
Giải sách bài tập Tiếng Anh 7 – Cánh diều
Nội dung đang được cập nhật ….

Nothing Found

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Sorry
Nothing found