Trending News
13 Th6 2024

Danh mục: Văn mẫu 9

 • Văn mẫu
  • Tập 1
   • Phong cách Hồ Chí Minh
    • Suy nghĩ của em sau khi học văn bản Phong cách Hồ Chí Minh
    • Nêu cảm nhận của em về những nét đẹp trong phong cách Hồ Chí Minh
    • Cảm nhận về bài Phong cách Hồ Chí Minh
    • Thuyết minh về văn bản Phong cách Hồ Chí Minh
    • Phân tích bài Phong cách Hồ Chí Minh (ngắn gọn)
   • Đấu tranh cho một thế giới hòa bình
    • Cảm nghĩ của em sau khi học bài Đấu tranh cho một thế giới hòa bình
    • Cảm nghĩ về bài Đấu tranh cho một thế giới hòa bình
    • Suy nghĩ của em sau khi học văn bản Đấu tranh cho một thế giới hòa bình
   • Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em
    • Cảm nghĩ về Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em
    • Phân tích bài Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em
    • Sơ đồ tư duy bài Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em
   • Chuyện người con gái Nam Xương
    • Phân tích nhân vật Vũ Nương
    • Đoạn văn nêu cảm nhận về nhân vật Vũ Nương
    • Cảm nhận về vẻ đẹp của nhân vật Vũ Nương
    • Phân tích vẻ đẹp và số phận bi kịch của Vũ Nương
    • Phân tích vẻ đẹp phẩm chất của Vũ Nương
    • Cảm nhận về nhân vật Vũ Nương
    • Suy nghĩ của em về nhân vật Vũ Nương
    • Suy nghĩ về thân phận người phụ nữ trong xã hội cũ qua nhân vật Vũ Nương
    • Thuyết minh về tác phẩm Chuyện người con gái Nam Xương
    • Kể lại câu chuyện Chuyện người con gái Nam Xương
    • Nghị luận văn học Chuyện người con gái Nam Xương
    • Đóng vai Phan Lang kể lại Chuyện người con gái Nam Xương
    • Đóng vai Trương Sinh kể lại Chuyện người con gái Nam Xương
    • Cảm nhận về người phụ nữ xưa và nay
   • Hoàng lê nhất thống chí
    • Ý nghĩa nhan đề Hoàng Lê nhất thống chí
    • Phân tích nhân vật Quang Trung trong đoạn trích Hoàng Lê nhất thống chí
    • Đoạn văn ngắn tả lại chiến công thần tốc đại phá quân Thanh
    • Đóng vai vua Quang Trung kể lại cuộc hành binh thần tốc ra Bắc và đại phá quân Thanh
    • Đóng vai một người lính kể lại cuộc hành trình thống nhất đất nước của vua Quang Trung
    • Phân tích Hoàng Lê nhất thống chí
   • Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh
    • Phân tích Chuyện cũ trong phủ Chúa Trịnh
    • Giá trị hiện thực trong đoạn trích Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh
    • Cảm nhận về Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh
    • Bình giảng bài Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh
   • Truyện Kiều
    • Thuyết minh về tác giả Nguyễn Du và tác phẩm Truyện Kiều
   • Chị em Thúy Kiều
    • Sơ đồ tư duy chị em Thúy Kiều
    • Giới thiệu vẻ đẹp của chị em Thúy Kiều
    • Đoạn văn miêu tả vẻ đẹp của Thuý Kiều
    • Cảm nhận về vẻ đẹp của nhân vật Thúy Vân
    • Cảm hứng nhân đạo trong đoạn trích Chị em Thúy Kiều
    • Phân tích đoạn trích Chị em Thúy Kiều
    • Phân tích nhân vật Thúy Kiều
    • Nghị luận văn học đoạn trích Chị em Thúy Kiều
    • Phân tích ý nghĩa bố cục của đoạn trích Chị em Thúy Kiều
    • Vẻ đẹp của nhân vật Thúy Kiều
    • Cảm nhận về vẻ đẹp của Thúy Vân
    • Hóa thân vào Thúy Vân kể lại đoạn trích Chị em Thúy Kiều
   • Cảnh ngày xuân
    • Phân tích đoạn trích Cảnh ngày xuân
    • Cảm nhận của em về 4 câu thơ đầu trong đoạn trích Cảnh ngày xuân
    • Cảm nhận 6 câu thơ cuối đoạn trích Cảnh ngày xuân
    • Phân tích 12 câu thơ đầu trong đoạn trích Cảnh ngày xuân
    • Dàn ý phân tích nghệ thuật miêu tả thiên nhiên trong Cảnh ngày xuân
    • Phân tích nghệ thuật miêu tả thiên nhiên trong Cảnh ngày xuân
    • Đoạn văn miêu tả bức tranh thiên nhiên trong 4 câu thơ đầu đoạn trích Cảnh ngày xuân
    • Cảm nhận về bức tranh ngày xuân trong đoạn thơ Cảnh ngày xuân
    • Biện pháp tu từ trong bài thơ Cảnh ngày xuân
    • Vẻ đẹp bức tranh xuân trong Cảnh ngày xuân
    • Bức tranh lễ hội trong đoạn trích Cảnh ngày xuân
    • Cảm nhận vẻ đẹp cuộc sống đang diễn ra trong bức tranh Cảnh ngày xuân
    • Thuyết minh đoạn trích Cảnh ngày xuân
    • Kể lại chuyến du xuân của Chị em Thúy Kiều
    • Bình giảng bài thơ Cảnh ngày xuân
    • Cảm nhận của em về đoạn trích Cảnh ngày xuân
    • Nghị luận văn học đoạn trích Cảnh ngày xuân
    • Qua đoạn trích Cảnh ngày xuân, hãy trình bày suy nghĩ về tuổi xuân
   • Kiều ở lầu Ngưng Bích
    • Phân tích nghệ thuật miêu tả nội tâm nhân vật trong Kiều ở lầu Ngưng Bích
    • Phân tích tâm trạng của Kiều trong Kiều ở lầu Ngưng Bích
    • Cảm nhận về 8 câu thơ cuối của bài Kiều ở lầu Ngưng Bích
    • Phân tích nghệ thuật tả cảnh ngụ tình trong 8 câu thơ cuối bài Kiều ở lầu Ngưng Bích
    • Cảm nhận của em về tấm lòng của Thúy Kiều đoạn trích Kiều ở lầu Ngưng Bích
    • Phân tích đoạn trích Kiều ở lầu Ngưng Bích
    • Phân tích điệp ngữ “Buồn trông…” trong Kiều ở lầu Ngưng Bích
    • Biện pháp tu từ trong đoạn trích Kiều ở lầu Ngưng Bích
    • Cảm nhận 6 câu thơ đầu đoạn trích Kiều ở lầu Ngưng Bích
    • Cảm nhận về 8 câu thơ giữa trong Kiều ở lầu Ngưng Bích
    • Phân tích 8 câu thơ cuối bài Kiều ở lầu Ngưng Bích
    • Điển tích điển cố trong Kiều ở lầu Ngưng Bích
    • Phân tích 6 câu thơ đầu trong bài Kiều ở lầu Ngưng Bích
    • Thuyết minh đoạn trích Kiều ở lầu Ngưng Bích
    • Kể lại Kiều ở lầu Ngưng Bích bằng văn xuôi
    • Phân tích đoạn thơ Buồn trông cửa bể chiều hôm …
   • Kiều báo ân báo oán
    • Phân tích đoạn trích Kiều báo ân báo oán
    • Đóng vai nàng Kiều viết đoạn văn kể lại việc báo ân báo oán
    • Đóng vai Thúy Kiều kể lại cảnh báo ân báo oán
    • Bình giảng cảnh Thúy Kiều báo ân báo oán
    • Phân tích hình tượng nhân vật Thúc Sinh trong đoạn Thúy Kiều báo ân báo oán
   • Lục Vân Tiên gặp nạn
    • Phân tích đoạn thơ Lục Vân Tiên gặp nạn
    • Phân tích nhân vật ông Ngư trong đoạn trích Lục Vân Tiên gặp nạn
    • Phân tích sự đối lập thiện – ác trong đoạn trích Lục Vân Tiên gặp nạn
    • Bình giảng đoạn trích Lục Vân Tiên gặp nạn
   • Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga
    • Cảm nhận về đoạn trích Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga
    • Phân tích nhân vật Lục Vân Tiên trong đoạn trích LVTCKNN
    • Suy nghĩ về nhân vật Lục Vân Tiên trong đoạn trích LVTCKNN
    • Phân tích 14 câu thơ đầu Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga
    • Phân tích nhân vật Kiều Nguyệt Nga trong LVTCKNN
    • Phân tích phẩm chất của Kiều Nguyệt Nga trong đoạn trích LVTCKNN
    • Đóng vai Lục Vân Tiên kể lại truyện LVTCKNN
    • Đóng vai Kiều Nguyệt Nga kể lại đoạn truyện LVTCKNN
   • Bài thơ về Tiểu đội xe không kính
    • Phân tích Bài thơ về tiểu đội xe không kính
    • Cảm nhận về bài thơ Tiểu đội xe không kính
    • Đoạn văn phân tích khổ 3, 4 Bài thơ về Tiểu đội xe không kính
    • Cảm nhận khổ cuối Bài thơ về tiểu đội xe không kính
    • Cảm nhận 2 khổ thơ đầu Bài thơ về tiểu đội xe không kính
    • Suy nghĩ về hình ảnh những chiến sĩ lái xe trong Bài thơ về tiểu đội xe không kính
    • Phân tích hình tượng những chiếc xe không kính trong Bài thơ về tiểu đội xe không kính
    • Phân tích lí tưởng sống của người chiến sĩ lái xe trong Bài thơ về tiểu đội xe không kính
   • Đồng chí
    • Phân tích bài thơ Đồng chí
    • Cảm nhận bài thơ Đồng
    • Cảm nhận đoạn cuối bài thơ Đồng chí
    • Đoạn văn cảm nhận của em về đoạn cuối bài thơ Đồng chí
    • Cảm nhận về hình ảnh “đầu súng trăng treo” trong bài thơ Đồng chí
    • Phân tích hình ảnh “đầu súng trăng treo” trong bài thơ Đồng chí
    • Cảm nhận về tình đồng chí thiêng liêng trong bài thơ Đồng Chí
    • Đoạn văn cảm nhận về 10 câu thơ giữa bài Đồng chí
    • Cảm nhận về 7 câu thơ đầu bài Đồng chí
   • Bếp lửa
    • Phân tích khổ 2 bài thơ Bếp lửa
    • Cảm nhận về bài thơ Bếp lửa
    • Phân tích bài thơ Bếp Lửa
    • Nghị luận tác phẩm Bếp lửa
    • Phân tích 3 khổ cuối bài thơ Bếp lửa
    • Phân tích khổ 4 bài thơ Bếp lửa
    • Phân tích khổ 3 bài thơ Bếp lửa
    • Đóng vai người cháu kể lại câu chuyện Bếp lửa
    • Cảm nhận tình bà cháu trong bài thơ Bếp lửa
    • Phân tích hình tượng người bà trong bài Bếp lửa
    • Dàn ý “Bếp lửa sưởi ấm một đời – bàn về bài thơ Bếp lửa của Bằng Việt”
   • Đoàn thuyền đánh cá
    • Phân tích Đoàn thuyền đánh cá
    • Phân tích 2 khổ đầu bài Đoàn thuyền đánh cá
    • Cảm nhận về đoạn thơ 3, 4, 5, 6 bài Đoàn thuyền đánh cá
    • Cảm nhận về 2 khổ thơ đầu và cuối trong bài thơ Đoàn thuyền đánh cá
    • Phân tích vẻ đẹp người lao động trong bài thơ Đoàn thuyền đánh cá
    • Phân tích hình ảnh người lao động trong 3 khổ cuối bài thơ Đoàn thuyền đánh cá
    • Phân tích hình ảnh con người thật đẹp trong khổ 3 của bài thơ Đoàn thuyền đánh cá
    • Nghị luận về bài thơ Đoàn thuyền đánh cá
   • Ánh trăng
    • Phân tích bài thơ Ánh trăng
    • Cảm nhận bài thơ Ánh trăng
    • Đóng vai người lính trong bài thơ Ánh trăng kể lại câu chuyện
    • Tưởng tượng mình là nhân vật trữ tình trong bài thơ Ánh trăng
   • Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ
    • Phân tích bài thơ Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ
    • Cảm nhận đoạn thơ “Em Cu Tai… nằm trên lưng”
    • Cảm nghĩ về bài thơ Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ
    • Hình ảnh người mẹ trong bài thơ Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ
    • Cảm nhận của em về tình yêu con và lòng yêu nước, gắn bó với cách mạng của người mẹ Tà-ôi ở bài thơ KHRNEBLTLM
    • Cảm nhận về khúc hát ru cuối trong bài thơ KHRNEBLTLM
   • Làng
    • Phân tích nhân vật ông Hai
    • Phân tích nhân vật ông Hai trong truyện ngắn Làng
    • Phân tích diễn biến tâm trạng ông Hai trong truyện ngắn Làng (Kim Lân)
    • Suy nghĩ về nhân vật ông Hai trong truyện Làng (Kim Lân)
    • Cảm nghĩ về nhân vật ông Hai trong Làng (Kim Lân)
    • Phân tích diễn biến cốt truyện trong Làng (Kim Lân)
    • Đóng vai ông Hai kể lại truyện ngắn Làng (Kim Lân)
    • Nhập vai ông Hai kể lại diễn biến tâm trạng khi nghe tin làng chợ Dầu theo giặc
   • Lặng lẽ Sa Pa
    • Phân tích nhân vật anh thanh niên trong Lặng lẽ Sa Pa
    • Phân tích nhân vật ông họa sĩ trong Lặng lẽ Sa Pa
    • Cảm nghĩ về nhân vật anh thanh niên trong Lặng lẽ Sa pa
    • Nghị luận về tác phẩm Lặng lẽ Sa Pa
    • Nghị luận văn học về bài Lặng lẽ Sa Pa
    • Đóng vai cô kĩ sư trẻ kể lại cuộc gặp gỡ đầy thú vị với anh thanh niên trong Lặng lẽ Sa Pa
    • Trong cái im lặng của Sapa…. có những con người làm việc mà lo nghĩ như vậy cho đất nước
   • Chiếc lược ngà
    • Phân tích nhân vật bé Thu (Chiếc lược ngà)
    • Phân tích nhân vật ông Sáu (Chiếc lược ngà)
    • Phân tích truyện ngắn Chiếc lược ngà
    • Cảm nhận truyện ngắn Chiếc lược ngà
    • Cảm nhận về nhân vật ông Sáu (Chiếc lược ngà)
    • Nghị luận về truyện ngắn Chiếc lược ngà
    • Phân tích tình huống truyện độc đáo trong Chiếc lược ngà
    • Dàn ý phân tích tình huống truyện độc đáo trong Chiếc lược ngà
    • Đóng vai bé Thu kể lại câu chuyện Chiếc lược ngà
    • Đóng vai ông Sáu kể lại truyện Chiếc lược ngà
    • Cảm nhận về ý nghĩa thiêng liêng của chiếc lược ngà trong Chiếc lược ngà
   • Những đứa trẻ
    • Phân tích đoạn trích Những đứa trẻ
    • Bình giảng đoạn trích Những đứa trẻ
  • Tập 2
   • Chó sói và cừu
    • Cảm nhận về bài Chó sói và cừu
   • Con cò
    • Phân tích bài thơ Con cò
    • Phân tích khổ cuối bài thơ Con cò
    • Cảm nhận về hình ảnh người mẹ trong bài thơ Con cò
    • Cảm nhận về bài thơ Con cò
    • Phân tích giá trị nghệ thuật của bài thơ Con cò
   • Mùa xuân nho nhỏ
    • Cảm nhận khổ 2, 3 bài thơ Mùa xuân nho nhỏ
    • Phân tích bài thơ Mùa xuân nho nhỏ
    • Phân tích 2 khổ thơ đầu bài thơ Mùa xuân nho nhỏ
    • Phân tích khổ thơ đầu trong bài Mùa xuân nho nhỏ
    • Cảm nhận khổ đầu bài Mùa xuân nho nhỏ
    • Cảm nhận khổ thơ 4, 5 bài thơ Mùa xuân nho nhỏ
    • Phân tích 3 khổ thơ cuối của bài thơ Mùa xuân nho nhỏ
    • Cảm nhận về bài thơ mùa xuân nho nhỏ
    • Khát vọng dâng hiến cho đời của nhà thơ Thanh Hải trong khổ 4, 5 bài thơ Mùa xuân nho nhỏ
    • Dàn ý phân tích Mùa xuân nho nhỏ
   • Viếng lăng Bác
    • Dàn ý Phân tích bài thơ Viếng lăng Bác
    • Phân tích bài thơ Viếng lăng Bác
    • Nghị luận về bài thơ Viếng lăng Bác
    • Cảm nhận về bài thơ Viếng lăng Bác
    • Nghị luận về một đoạn thơ trong bài thơ Viếng lăng Bác
    • Đoạn văn ngắn nêu cảm nhận về bài thơ Viếng lăng Bác
    • Cảm nhận khổ 1 bài Viếng lăng Bác
    • Phân tích khổ 1 bài Viếng lăng Bác
    • Phân tích khổ 2 của bài thơ Viếng lăng Bác
    • Phân tích khổ thơ thứ 3 trong bài Viếng lăng Bác
    • Phân tích khổ thơ cuối bài thơ Viếng lăng Bác
    • Cảm nhận 2 khổ thơ cuối bài Viếng lăng Bác
    • Những đặc sắc trong bài thơ Viếng Lăng Bác
    • Biện pháp tu từ trong bài Viếng lăng Bác
    • Cảm nhận câu thơ “Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng, Thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ”
    • Cảm nhận về hình ảnh hàng tre trong khổ thơ đầu bài Viếng lăng Bác
    • Bình luận bài thơ Viếng lăng Bác
    • Bình giảng bài thơ Viếng lăng Bác
    • Nghị luận tình cảm chân thành của nhân dân ta với Bác qua bài Viếng lăng Bác
    • Cảm nhận của em về khổ thơ đầu và khổ thơ cuối của bài Viếng lăng Bác
   • Sang thu
    • Dàn ý phân tích bài thơ Sang thu
    • Phân tích bài thơ Sang thu
    • Nghị luận về bài thơ Sang thu
    • Cảm nhận về bài thơ Sang thu
    • Ý nghĩa nhan đề bài thơ Sang thu
    • Phân tích khổ 1 bài thơ Sang thu
    • Bình giảng 2 khổ thơ đầu trong bài Sang thu
    • Cảm nhận khổ thơ cuối bài Sang thu
    • Nét đẹp chuyển thu trong bài thơ Sang thu
    • Cảm nhận về bức tranh thu trong bài thơ Sang thu
    • Phân tích đoạn thơ “Bỗng nhận ra hương ổi… Vắt nửa mình sang thu”
    • “Sang thu” không chỉ có hình ảnh đất trời nên thơ mà còn có hình tượng con người trước những biến chuyển của cuộc đời ở thời khắc giao mùa
    • “Sang thu” không chỉ là khúc giao mùa nhẹ nhàng, bâng khuâng mà còn là lời thầm thì, triết lí, sâu lắng
   • Nói với con
    • Cảm nhận bài thơ Nói với con
    • Cảm nghĩ về bài thơ Nói với con
    • Phân tích bài thơ Nói với con
    • Nghị luận về bài thơ Nói với con
    • Cảm nhận khổ 1 bài thơ Nói với con
    • Dàn ý Cảm nhận vẻ đẹp người đồng mình trong bài thơ Nói với con
    • Cảm nhận vẻ đẹp của người đồng mình qua bài thơ Nói với con
    • Cảm nhận bài thơ Nói với con và suy nghĩ về trách nhiệm của người làm con
    • Mạch cảm xúc của bài thơ Nói với con
    • Bình giảng bài thơ Nói với con
    • Bài thơ Nói với con giúp ta hiểu thêm về sức sống và vẻ đẹp tâm hồn của dân tộc miền núi
   • Mây và sóng
    • Phân tích bài thơ Mây và sóng
    • Phân tích tình mẫu tử thiêng liêng trong bài thơ Mây và Sóng
    • Biện pháp tu từ trong bài Mây và Sóng
    • Cảm nhận về bài thơ Mây và sóng
    • Bình giảng bài thơ Mây và sóng
    • Viết đoạn văn trình bày suy nghĩ về những niềm vui giản dị trong cuộc sống
   • Bến quê
    • Phân tích nhân vật Nhĩ trong truyện ngắn Bến Quê
    • Đoạn văn ngắn giới thiệu về truyện ngắn Bến quê
    • Bến quê và những điều đau đớn đến phút cuối mới ngộ ra
    • Suy nghĩ về triết lý sống trong truyện ngắn Bến quê
    • Phân tích truyện ngắn Bến quê
    • Suy nghĩ về triết lý sống trong truyện ngắn Bến quê
    • Lý giải tính biểu tượng của nhan đề truyện ngắn Bến quê
    • Kể lại truyện Bến quê
   • Những ngôi sao xa xôi
    • Phân tích nhân vật Phương Định
    • Nghị luận về nhân vật Phương Định
    • Cảm nhận về nhân vật Phương Định
    • Cảm nhận về nhân vật Thao
    • Phân tích truyện ngắn Những ngôi sao xa xôi
    • Đoạn văn cảm nhận về 3 cô gái thanh niên xung phong
    • Cảm nhận về ba nhân vật trong Những ngôi sao xa xôi
    • Ý nghĩa nhan đề Những ngôi sao xa xôi
    • Đoạn văn ngắn cảm nhận về nhân vật Phương Định
    • Cảm nhận vẻ đẹp của nhân vật Phương Định trong Những ngôi sao xa xôi
    • Cảm nhận về tình đồng chí đồng đội của các cô gái thanh niên xung phong trong Những ngôi sao xa xôi của Lê Minh Khuê
    • Kể lại câu chuyện Những ngôi sao xa xôi
   • Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang
    • Phân tích đoạn trích Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang
    • Cảm nghĩ về nhân vật Rô-bin-xơn
    • Phân tích nhân vật Rô-bin-xơn
    • Ý nghĩa đoạn trích Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang
   • Bố của Xi-Mông
    • Phân tích bài văn Bố của Xi-mông
    • Phân tích nhân vật Xi-mông
    • Ý nghĩa nhan đề Bố của Xi-Mông
    • Phân tích nhân vật Phi-lip
    • Tưởng tượng mình là Xi- Mông, kể lại câu chuyện Bố của Xi-Mông
    • Dàn ý tưởng tượng mình là Xi-mông, kể lại truyện Bố của Xi-mông
   • Con chó Bấc
    • Cảm nhận về tác phẩm Con chó Bấc
    • Phân tích đoạn trích Con chó Bấc
    • Phân tích hình ảnh Con chó Bấc
    • Phân tích trí tưởng tượng của Lân Đơn qua việc miêu tả con chó Bấc