Trending News
15 Th4 2024

Danh mục: Công nghệ Lớp 11 – KNTT

Chương trình “Kết nối tri thức” trong môn công nghệ lớp 11 nhằm kết hợp kiến thức công nghệ với các lĩnh vực khác trong cuộc sống và sự phát triển xã hội. Chương trình này nhằm phát triển khả năng áp dụng kiến thức công nghệ vào thực tế, khám phá sự liên kết giữa công nghệ và các lĩnh vực như kinh tế, xã hội, văn hóa và khoa học.

Giải bài tập sách giáo khoa Công nghệ 11

Sách giáo khoa công nghệ của chương trình học “Kết nối tri thức” cung cấp cho học sinh một loạt bài tập liên quan đến việc áp dụng kiến thức công nghệ vào các lĩnh vực khác nhau. Bài tập trong sách giúp học sinh rèn luyện khả năng phân tích, giải quyết vấn đề và hiểu về sự tương quan giữa công nghệ và các lĩnh vực khác trong xã hội.
Công nghệ cơ khí 11 Kết nối tri thức
Chương 1: Giới thiệu chung về cơ khí chế tạo
• Bài 1: Khái quát về cơ khí chế tạo
• Bài 2: Ngành nghề trong lĩnh vực cơ khí chế tạo
Chương 2: Vật liệu cơ khí
• Bài 3: Tổng quan về vật liệu cơ khí
• Bài 4: Vật liệu kim loại và hợp kim
• Bài 5: Vật liệu phi kim loại
• Bài 6: Vật liệu mới
Chương 3: Các phương pháp gia công cơ khí
• Bài 7: Khái quát về gia công cơ khí
• Bài 8: Một số phương pháp gia công cơ khí
• Bài 9: Quy trình công nghệ gia công chi tiết
Chương 4: Sản xuất cơ khí
• Bài 11: Quá trình sản xuất cơ khí
• Bài 12: Dây chuyền sản xuất tự động với sự tham gia của robot
• Bài 13: Tự động hóa quá trình sản xuất dưới tác động của cách mạng công nghiệp lần thứ 4
• Bài 14: An toàn lao động và bảo vệ môi trường trong sản xuất cơ khí
Chương 5: Giới thiệu chung về cơ khí động lực
• Bài 15: Khái quát về cơ khí động lực
• Bài 16: Ngành nghề trong lĩnh vực cơ khí động lực
Chương 6: Động cơ đốt trong
• Bài 17: Đại cương về động cơ đốt trong
• Bài 18: Nguyên lí làm việc của động cơ đốt trong
• Bài 19: Các cơ cấu trong động cơ đốt trong
• Bài 20: Các hệ thống trong động cơ đốt trong
Chương 7: Ô tô
• Bài 21: Khái quát chung về ô tô
• Bài 22: Hệ thống truyền lực
• Bài 23: Bánh xe và hệ thống treo ô tô
• Bài 24: Hệ thống lái
• Bài 25: Hệ thống phanh và an toàn khi tham gia giao thông
Công nghệ chăn nuôi 11 Kết nối tri thức
Chương 1: Giới thiệu chung về chăn nuôi
• Bài 1: Vai trò và triển vọng của chăn nuôi
• Bài 2: Vật nuôi và phương thức chăn nuôi
• Ôn tập chương 1
Chương 2: Công nghệ giống vật nuôi
• Bài 3: Khái niệm, vai trò của giống trong chăn nuôi
• Bài 4: Chọn giống vật nuôi
• Bài 5: Nhân giống vật nuôi
• Bài 6: Ứng dụng công nghệ sinh học trong chọn và nhân giống vật nuôi
• Ôn tập chương 2
Chương 3: Công nghệ thức ăn chăn nuôi
• Bài 7: Thức ăn và nhu cầu dinh dưỡng của vật nuôi
• Bài 8: Sản xuất và chế biến thức ăn chăn nuôi
• Bài 9: Bảo quản thức ăn chăn nuôi
• Bài 10: Thực hành: Chế biến, bảo quản thức ăn cho vật nuôi
• Ôn tập chương 3
Chương 4: Phòng, trị bệnh cho vật nuôi
• Bài 11: Vai trò của phòng, trị bệnh trong chăn nuôi
• Bài 12: Một số bệnh phổ biến ở lợn và biện pháp phòng, trị bệnh
• Bài 13: Một số bệnh phổ biến ở gia cầm và biện pháp phòng, trị bệnh
• Bài 14: Một số bệnh phổ biến ở trâu, bò và biện pháp phòng, trị
• Bài 15: Ứng dụng công nghệ sinh học trong phòng, trị bệnh vật nuôi
• Ôn tập chương 4
Chương 5: Công nghệ chăn nuôi
• Bài 16: Chuồng nuôi và biện pháp vệ sinh trong chăn nuôi
• Bài 17: Nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi
• Bài 18: Chăn nuôi theo tiêu chuẩn Vietgap
• Bài 19: Chăn nuôi công nghệ cao
• Bài 20: Bảo quản và chế biến sản phẩm chăn nuôi
• Ôn tập chương 5
Chương 6: Bảo vệ môi trường trong chăn nuôi
• Bài 21: Sự cần thiết phải bảo vệ môi trường trong chăn nuôi
• Bài 22: Xử lí chất thải chăn nuôi
• Ôn tập chương 6

Công nghệ 11 Kết nối tri thức bài ôn tập chương 4
Công nghệ 11 Kết nối tri thức bài ôn tập chương 3
Công nghệ 11 Kết nối tri thức bài 10
Công nghệ 11 Kết nối tri thức bài Ôn tập chương 2
Công nghệ 11 Kết nối tri thức bài ôn tập chương 1
Công nghệ 11 Kết nối tri thức bài 18
Công nghệ 11 Kết nối tri thức bài 17
Công nghệ 11 Kết nối tri thức bài 16
Công nghệ 11 Kết nối tri thức bài 15
Công nghệ 11 Kết nối tri thức bài 14