Trending News
15 Th4 2024

Danh mục: Địa Lí Lớp 7- KNTT

Giới thiệu môn học Địa lí lớp 7 kết nối tri thức

Địa lí là một môn học quan trọng giúp học sinh hiểu biết về các địa danh và địa lý của thế giới. Trong lớp 7, môn địa lí sẽ giúp học sinh tiếp cận với các khái niệm về địa lý, từ đó rèn luyện khả năng phân tích và đánh giá.

Giải sách giáo khoa Địa lí lớp 7 kết nối tri thức

Sách giáo khoa địa lí lớp 7 cung cấp cho học sinh kiến thức về địa lý của thế giới và Việt Nam, từ địa lý vật lý đến địa lý nhân văn. Sách giúp học sinh tiếp cận và hiểu rõ các khái niệm về địa lý, từ đó nâng cao khả năng phân tích và đánh giá.
Giải bài tập Địa Lí 7 Kết nối tri thức
Chương 1: Châu Âu
• Bài 1: Vị trí địa lí, đặc điểm tự nhiên Châu Âu
• Bài 2: Đặc điểm dân cư, xã hội Châu Âu
• Bài 3: Khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên ở Châu Âu
• Bài 4: Liên minh Châu Âu
Chương 2: Châu Á
• Bài 5: Vị trí địa lí, đặc điểm tự nhiên Châu Á
• Bài 6: Đặc điểm dân cư, xã hội Châu Á
• Bài 7: Bản đồ chính trị châu Á, các khu vực của châu Á
• Bài 8: Thực hành: Tìm hiểu về các nền kinh tế lớn và kinh tế mới nổi của châu Á
Chương 3: Châu Phi
• Bài 9: Vị trí địa lí, đặc điểm tự nhiên châu Phi
• Bài 10: Đặc điểm dân cư, xã hội châu Phi
• Bài 11: Phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên ở châu Phi
• Bài 12: Thực hành: Tìm hiểu khái quát Cộng hòa Nam Phi
Chương 4: Châu Mỹ
• Bài 13: Vị trí địa lí, phạm vi châu Mỹ. Sự phát kiến ra châu Mỹ
• Bài 14: Đặc điểm tự nhiên Bắc Mỹ
• Bài 15: Đặc điểm dân cư, xã hội, phương thức khai thác tự nhiên bền vững ở Bắc Mỹ
• Bài 16: Đặc điểm tự nhiên Trung và Nam Mỹ
• Bài 17: Đặc điểm dân cư, xã hội Trung và Nam Mỹ, khai thác, sử dụng và bảo vệ rừng A ma dôn
Chương 5: Châu Đại Dương và châu Nam Cực
• Bài 18: Châu Đại Dương
• Bài 19: Châu Nam Cực

Giải bài tập Địa lí lớp 7 kết nối tri thức

Học sinh cần thường xuyên giải các bài tập trong sách giáo khoa và các tài liệu bổ sung để nâng cao khả năng phân tích và đánh giá. Bài tập thường yêu cầu học sinh áp dụng kiến thức về địa lý để giải quyết các bài toán thực tế, từ đó giúp học sinh nâng cao khả năng phân tích và đánh giá. Việc thường xuyên giải bài tập sẽ giúp học sinh nâng cao hiệu quả học tập và thành công trong kỳ thi.
Giải SBT Địa Lí 7 Kết nối tri thức
Chương 1: Châu Âu
• Bài 1: Vị trí địa lí, đặc điểm tự nhiên Châu Âu
• Bài 2: Đặc điểm dân cư, xã hội Châu Âu
• Bài 3: Khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên ở Châu Âu
• Bài 4: Liên minh Châu Âu
Chương 2: Châu Á
• Bài 5: Vị trí địa lí, đặc điểm tự nhiên Châu Á
• Bài 6: Đặc điểm dân cư, xã hội Châu Á
• Bài 7: Bản đồ chính trị châu Á, các khu vực của châu Á
Chương 3: Châu Phi
• Bài 9: Vị trí địa lí, đặc điểm tự nhiên châu Phi
• Bài 10: Đặc điểm dân cư, xã hội châu Phi
• Bài 11: Phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên ở châu Phi
Chương 4: Châu Mỹ
• Bài 13: Vị trí địa lí, phạm vi châu Mỹ. Sự phát kiến ra châu Mỹ
• Bài 14: Đặc điểm tự nhiên Bắc Mỹ
• Bài 15: Đặc điểm dân cư, xã hội, phương thức khai thác tự nhiên bền vững ở Bắc Mỹ
• Bài 16: Đặc điểm tự nhiên Trung và Nam Mỹ
• Bài 17: Đặc điểm dân cư, xã hội Trung và Nam Mỹ, khai thác, sử dụng và bảo vệ rừng A ma dôn
Chương 5: Châu Đại Dương và châu Nam Cực
• Bài 18: Châu Đại Dương
• Bài 19: Châu Nam Cực

Địa lí 7 Bài 19: Châu Nam Cực
Địa lí 7 Bài 18: Châu Đại Dương
Địa lí 7 Bài 17: Đặc điểm dân cư, xã hội Trung và Nam Mỹ, khai thác, sử dụng và bảo vệ rừng A-ma-dôn
Địa lí 7 Bài 16: Đặc điểm tự nhiên Trung và Nam Mỹ
Địa lí 7 Bài 14: Đặc điểm tự nhiên Bắc Mỹ
Địa lí 7 Bài 13: Vị trí địa lí, phạm vi châu Mỹ. Sự phát kiến ra châu Mỹ
Địa lí 7 Bài 12: Thực hành: Tìm hiểu khái quát Cộng hòa Nam Phi
Địa lí 7 Bài 11: Phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên ở châu Phi
Giải Địa lí 7 Bài 10: Đặc điểm dân cư, xã hội châu Phi