Trending News
15 Th4 2024

Danh mục: Địa lí Lớp 11 – KNTT

Chương trình “Kết nối tri thức” trong môn địa lí lớp 11 nhằm kết hợp kiến thức địa lí với các lĩnh vực khác trong cuộc sống và sự phát triển xã hội. Chương trình này nhằm phát triển khả năng áp dụng kiến thức địa lí vào thực tế, khám phá sự liên kết giữa địa lí và các lĩnh vực như kinh tế, chính trị, văn hóa và xã hội.

Giải bài tập sách giáo khoa Địa lí 11

Sách giáo khoa địa lí của chương trình học “Kết nối tri thức” cung cấp cho học sinh một loạt bài tập liên quan đến việc áp dụng kiến thức địa lí vào các lĩnh vực khác nhau. Bài tập trong sách giúp học sinh rèn luyện khả năng phân tích, giải quyết vấn đề và hiểu về sự tương quan giữa địa lý và các lĩnh vực khác trong xã hội.
Phần một: Một số vấn đề về kinh tế – xã hội thế giới
• Bài 1: Sự khác biệt về trình độ phát triển kinh tế – xã hội của các nhóm nước
• Bài 2: Toàn cầu hóa và khu vực hóa kinh tế
• Bài 3: Thực hành tìm hiểu về cơ hội và thách thức của toàn cầu hóa và khu vực hóa kinh tế
• Bài 4: Một số tổ chức quốc tế và khu vực, an ninh toàn cầu
• Bài 5: Thực hành viết báo cáo về đặc điểm và biểu hiện của nền kinh tế tri thức
Phần hai: Địa lí khu vực và quốc gia
Khu vực Mỹ La tinh
• Bài 6: Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên, dân cư và xã hội khu vực Mỹ La tinh
• Bài 7: Kinh tế khu vực Mỹ La tinh
• Bài 8: Thực hành viết báo cáo về tình hình phát triển kinh tế – xã hội ở Cộng hoà liên bang Bra-xin
Liên minh châu Âu (EU)
• Bài 9: Liên minh Châu Âu một liên kết kinh tế khu vực lớn
• Bài 10: Thực hành viết báo cáo về sự phát triển công nghiệp của Cộng hoà liên bang Đức
Khu vực Đông Nam Á
• Bài 11: Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, dân cư và xã hội khu vực Đông Nam Á
• Bài 12: Kinh tế khu vực Đông Nam Á
• Bài 13: Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)
• Bài 14: Thực hành tìm hiểu hoạt động kinh tế đối ngoại của khu vực Đông Nam Á
Khu vực Tây Nam Á
• Bài 15: Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, dân cư và xã hội khu vực Tây Nam Á
• Bài 16: Kinh tế khu vực Tây Nam Á
• Bài 17: Thực hành viết báo cáo về vấn đề dầu mỏ của khu vực Tây Nam Á
Hợp chủng quốc Hoa Kỳ (Hoa Kỳ)
• Bài 18: Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, và dân cư Hoa Kỳ
• Bài 19: Kinh tế Hoa Kỳ
Liên Bang Nga
• Bài 20: Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên, dân cư và xã hội Liên Bang Nga
• Bài 21: Kinh tế Liên Bang Nga
• Bài 22: Thực hành tìm hiểu về công nghiệp khai thác của Liên Bang Nga
Nhật Bản
• Bài 23: Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên, dân cư và xã hội Nhật Bản
• Bài 24: Kinh tế Nhật Bản
• Bài 25 : Thực hành viết báo cáo về hoạt động kinh tế đối ngoại của Nhật Bản
Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc)
• Bài 26: Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, dân cư và xã hội Trung Quốc
• Bài 27: Kinh tế Trung Quốc
• Bài 28: Thực hành viết báo cáo về sự thay đổi của kinh tế vùng duyên hải Trung Quốc
Ô-xtrây-li-a
• Bài 29: Thực hành tìm hiểu về kinh tế của Ô-xtrây-li-a
Cộng hòa Nam Phi
• Bài 30: Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên, dân cư và xã hội Cộng hòa Nam Phi
• Bài 31: Kinh tế Cộng hòa Nam Phi

Giải Chuyên đề học tập Địa lí 11

Bài tập Chuyên đề học tập địa lí trong chương trình “Kết nối tri thức” giúp học sinh khám phá sâu hơn về các ứng dụng địa lí trong các lĩnh vực khác nhau. Học sinh sẽ được khuyến khích nghiên cứu và thực hiện các dự án địa lí, từ đó phát triển khả năng tư duy sáng tạo, phân tích và áp dụng kiến thức địa lí vào việc giải quyết các vấn đề thực tế.
Chuyên đề 11.1: Một số vấn đề về khu vực Đông Nam Á
• I. Ủy hội sông Mê Công (MRC)
• II. Hợp tác hòa bình trong khai thác Biển Đông
Chuyên đề 11.2: Một số vấn đề về du lịch thế giới
• I. Tài nguyên du lịch thế giới
• II. Một số loại hình du lịch phổ biến trên thế giới
• III. Xu hướng phát triển du lịch trên thế giới và định hướng phát triển du lịch ở Việt Nam
• IV. Định hướng nghề nghiệp
Chuyên đề 11.3: Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (4.0)
• I. Nội dung chủ yếu
• II. Tác động của Cách mạng công nghiệp 4.0 đến phát triển kinh tế – xã hội thế giới
• III. Một số xu hướng chính của Cách mạng công nghiệp 4.0

Địa lí 11 Kết nối tri thức bài 19
Địa lí 11 Kết nối tri thức bài 18
Địa lí 11 Kết nối tri thức bài 17
Địa lí 11 Kết nối tri thức bài 16
Địa lí 11 Kết nối tri thức bài 15
Địa lí 11 Kết nối tri thức bài 14
Địa lí 11 Kết nối tri thức bài 13
Địa lí 11 Kết nối tri thức bài 12
Địa lí 11 Kết nối tri thức bài 11
Địa lí 11 Kết nối tri thức bài 10