Trending News
15 Th4 2024

Danh mục: Tiếng Anh Lớp 6 iLearn Smart World

Giới thiệu Tiếng Anh 6 iLearn Smart World

Tiếng Anh 6 iLearn Smart World là chương trình giảng dạy tiếng Anh lớp 6 được thiết kế dựa trên công nghệ và giúp học sinh phát triển kỹ năng tiếng Anh thông qua các phương pháp học tương tác và đa dạng.

Giải sách giáo khoa Tiếng Anh 6 iLearn Smart World

Sách giáo khoa Tiếng Anh 6 iLearn Smart World cung cấp cho học sinh các chủ đề như: đi du lịch, truyền thông và giáo dục. Sách giáo khoa được thiết kế với các tài liệu đa phương tiện để giúp học sinh tiếp cận kiến thức một cách đa dạng và thú vị.
Giải Tiếng Anh 6 Smart World
Unit 1: Home
• Unit 1 Lesson 1 (trang 6, 7, 8)
• Unit 1 Lesson 2 (trang 9, 10, 11)
• Unit 1 Lesson 3 (trang 12, 13)
Unit 2: School
• Unit 2 Lesson 1 (trang 14, 15, 16)
• Unit 2 Lesson 2 (trang 17, 18, 19)
• Unit 2 Lesson 3 (trang 20, 21)
Unit 3: Friends
• Unit 3 Lesson 1 (trang 22, 23, 24)
• Unit 3 Lesson 2 (trang 25, 26, 27)
• Unit 3 Lesson 3 (trang 28, 29)
Unit 4: Festivals and free time
• Unit 4 Lesson 1 (trang 30, 31, 32)
• Unit 4 Lesson 2 (trang 33, 34, 35)
• Unit 4 Lesson 3 (trang 36, 37)
Unit 5: Around town
• Unit 5 Lesson 1 (trang 38, 39, 40)
• Unit 5 Lesson 2 (trang 41, 42, 43)
• Unit 5 Lesson 3 (trang 44, 45)
Unit 6: Community services
• Unit 6 Lesson 1 (trang 46, 47, 48)
• Unit 6 Lesson 2 (trang 49, 50, 51)
• Unit 6 Lesson 3 (trang 52, 53)
Unit 7: Movies
• Unit 7 Lesson 1 (trang 54, 55, 56)
• Unit 7 Lesson 2 (trang 57, 58, 59)
• Unit 7 Lesson 3 (trang 60, 61)
Unit 8: The world around us
• Unit 8 Lesson 1 (trang 62, 63, 64)
• Unit 8 Lesson 2 (trang 65, 66, 67)
• Unit 8 Lesson 3 (trang 68, 69)
Unit 9: Houses in the future
• Unit 9 Lesson 1 (trang 70, 71, 72)
• Unit 9 Lesson 2 (trang 73, 74, 75)
• Unit 9 Lesson 3 (trang 76, 77)
Unit 10: Cities around the world
• Unit 10 Lesson 1 (trang 78, 79, 80)
• Unit 10 Lesson 2 (trang 81, 82, 83)
• Unit 10 Lesson 3 (trang 84, 85)

Giải bài tập Tiếng Anh 6 iLearn Smart World

Sách giáo khoa Tiếng Anh 6 iLearn Smart World cung cấp nhiều bài tập đa dạng để học sinh có thể rèn luyện kỹ năng ngôn ngữ và sử dụng công nghệ để học tập. Các bài tập được thiết kế với nhiều dạng câu hỏi khác nhau để giúp học sinh tự tin và thành thạo hơn trong việc sử dụng tiếng Anh.

Nothing Found

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Sorry
Nothing found