Trending News
15 Th4 2024

Danh mục: Ngữ Văn Lớp 7- CTST

Giới thiệu Ngữ văn lớp 7 chân trời sáng tạo

Môn Ngữ văn lớp 7 Chân trời sáng tạo nhằm giúp học sinh phát triển khả năng đọc hiểu, viết và phát triển tư duy logic. Học sinh sẽ được học về các khái niệm văn học cơ bản, rèn luyện kỹ năng đọc hiểu và phân tích tác phẩm văn học.
Soạn văn 7 Chân trời sáng tạo
Soạn văn lớp 7 Tập 1
Bài 1: Tiếng nói của vạn vật (Thơ bốn chữ, năm chữ)
• Tri thức ngữ văn trang 10
• Lời của cây
• Sang thu
• Ông Một
• Thực hành tiếng Việt trang 18
• Con chim chiền chiện
• Làm một bài thơ bốn chữ hoặc năm chữ
• Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ bốn chữ hoặc năm chữ
• Tóm tắt ý chính do người khác trình bày
• Ôn tập trang 30
Bài 2: Bài học cuộc sống (Truyện ngụ ngôn)
• Tri thức ngữ văn trang 32
• Những cái nhìn hạn hẹp
• Ếch ngồi đáy giếng
• Thầy bói xem voi
• Những tình huống hiểm nghèo
• Hai người bạn đồng hành và con gấu
• Chó sói và chiên con
• Biết người, biết ta
• Thực hành tiếng Việt trang 41
• Chân, tay, tai, mắt, miệng
• Viết bài văn kể lại sự việc có thật liên quan đến nhân vật hoặc sự kiện lịch sử
• Kể lại một truyện ngụ ngôn
• Ôn tập trang 53
Bài 3: Những góc nhìn văn chương (Nghị luận văn học)
• Tri thức ngữ văn trang 55
• Em bé thông minh – Nhân vật kết tinh trí tuệ dân gian
• Hình ảnh hoa sen trong bài ca dao Trong đầm gì đẹp bằng sen
• Bức thư gửi chú lính chì dũng cảm
• Thực hành tiếng Việt trang 64
• Sức hấp dẫn của truyện ngắn Chiếc lá cuối cùng
• Viết bài văn phân tích đặc điểm nhân vật trong một tác phẩm văn học
• Thảo luận nhóm về vấn đề gây tranh cãi
• Ôn tập trang 75
Bài 4: Quà tặng của thiên nhiên (tản văn, tùy bút)
• Tri thức ngữ văn trang 76
• Cốm Vòng
• Mùa thu về Trùng Khánh nghe hạt dẻ hát
• Thu sang
• Thực hành tiếng Việt trang 86
• Mùa phơi sân trước
• Viết bài văn biểu cảm về con người, sự việc
• Tóm tắt ý chính do người khác trình bày
• Ôn tập trang 95
Bài 5: Từng bước hoàn thiện bản thân (văn bản thông tin)
• Tri thức ngữ văn trang 97
• Chúng ta có thể đọc nhanh hơn
• Cách ghi chép để nắm chắc nội dung bài học
• Bài học từ cây cau
• Thực hành tiếng Việt trang 107
• Phòng tránh đuối nước
• Viết bài văn thuyết minh về một quy tắc hay luật lệ trong hoạt động
• Giải thích quy tắc hoặc luật lệ trong một trò chơi hay hoạt động
• Ôn tập trang 120
Ôn tập cuối học kì 1
Soạn văn lớp 7 Tập 2
Bài 6: Hành trình tri thức (nghị luận xã hội)
• Tri thức ngữ văn trang 5
• Tự học – một thú vui bổ ích
• Bàn về đọc sách
• Tôi đi học
• Thực hành tiếng Việt trang 14
• Đừng từ bỏ cố gắng
• Viết bài văn nghị luận về một vấn đề trong đời sống
• Trình bày ý kiến về một vấn đề trong đời sống
• Ôn tập trang 26
Bài 7: Trí tuệ dân gian (tục ngữ)
• Tri thức ngữ văn trang 27
• Những kinh nghiệm dân gian về thời tiết
• Những kinh nghiệm dân gian về lao động sản xuất
• Tục ngữ và sáng tác văn chương
• Thực hành tiếng Việt trang 35
• Những kinh nghiệm dân gian về con người và xã hội
• Viết bài văn nghị luận về một vấn đề trong đời sống
• Trao đổi một cách xây dựng, tôn trọng các ý kiến khác biệt
• Ôn tập trang 41
Bài 8: Nét đẹp văn hóa Việt (văn bản thông tin)
• Tri thức ngữ văn trang 43
• Trò chơi cướp cờ
• Cách gọt củ hoa thuỷ tiên
• Hương khúc
• Thực hành tiếng Việt trang 54
• Kéo Co
• Viết văn bản tường trình
• Trao đổi một cách xây dựng, tôn trọng các ý kiến khác biệt
• Ôn tập trang 65
Bài 9: Trong thế giới viễn tưởng (Truyện khoa học viễn tưởng)
• Tri thức ngữ văn trang 67
• Dòng “Sông Đen”
• Xưởng Sô-cô-la
• Trái tim Đan- kô
• Thực hành tiếng Việt trang 83
• Một ngày của Ích- chi- an
• Viết đoạn văn tóm tắt văn bản
• Thảo luận nhóm về một vấn đề gây tranh cãi
• Ôn tập trang 95
Bài 10: Lắng nghe trái tim mình (thơ)
• Tri thức ngữ văn trang 96
• Đợi mẹ
• Một con mèo nằm ngủ trên ngực tôi
• Lời trái tim
• Thực hành tiếng Việt trang 104
• Mẹ
• Viết bài văn biểu cảm về con người
• Trình bày ý kiến về một vấn đề trong đời sống
• Ôn tập trang 112
Ôn tập cuối học kì 2
• Thực hành tiếng Việt lớp 7 – CTST
• Tập làm văn lớp 7 – CTST
• Tổng hợp tóm tắt tác phẩm Ngữ văn lớp 7
• Tổng hợp Bố cục tác phẩm Ngữ văn lớp 7
• Tổng hợp Nội dung chính tác phẩm Ngữ văn lớp 7
• Tác giả Tác phẩm Ngữ văn lớp 7

Soạn văn Ngữ văn lớp 7 chân trời sáng tạo

Soạn văn Ngữ văn lớp 7 Chân trời sáng tạo cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về văn học, cách phân tích tác phẩm văn học và kỹ năng viết văn. Sách giúp học sinh hiểu rõ về các khái niệm cơ bản và cách phân tích tác phẩm văn học.
Giải SBT Ngữ Văn 7 Chân trời sáng tạo
Giải SBT Ngữ Văn 7 Tập 1
• Bài 1: Tiếng nói của vạn vật
• Bài 2: Bài học cuộc sống
• Bài 3: Những góc nhìn văn chương
• Bài 4: Quà tặng của thiên nhiên
• Bài 5: Từng bước hoàn thiện bản thân
Giải SBT Ngữ Văn 7 Tập 2
• Bài 6: Hành trình tri thức
• Bài 7: Trí tuệ dân gian
• Bài 8: Nét đẹp văn hóa Việt
• Bài 9: Trong thế giới viễn tưởng
• Bài 10: Lắng nghe trái tim mình

Giải bài tập Ngữ văn lớp 7 chân trời sáng tạo

Để phát triển khả năng đọc hiểu và viết văn, học sinh cần thường xuyên thực hành và giải các bài tập trong sách giáo khoa và các tài liệu bổ sung. Bài tập thường yêu cầu học sinh đọc và phân tích các tác phẩm văn học, viết văn nghị luận, tóm tắt và diễn đạt ý tưởng. Việc thực hành và giải bài tập này giúp học sinh nâng cao khả năng đọc hiểu và kỹ năng viết văn.
Giải VTH Ngữ Văn 7 Chân trời sáng tạo
Giải VTH Ngữ Văn 7 Tập 1 Chân trời sáng tạo
• Bài 1: Tiếng nói của vạn vật (Thơ bốn chữ, năm chữ)
• Bài 2: Bài học cuộc sống (Truyện ngụ ngôn)
• Bài 3: Những góc nhìn văn chương (Nghị luận văn học)
• Bài 4: Quà tặng của thiên nhiên (Tản văn, tùy bút)
• Bài 5: Từng bước hoàn thiện bản thân (Văn bản thông tin)
Giải VTH Ngữ Văn 7 Tập 2 Chân trời sáng tạo
• Bài 6: Hành trình tri thức (Nghị luận xã hội)
• Bài 7: Trí tuệ dân gian (Tục ngữ)
• Bài 8: Nét đẹp văn hóa Việt (Văn bản thông tin)
• Bài 9: Trong thế giới viễn tưởng (Truyện khoa học viễn tưởng)
• Bài 10: Lắng nghe trái tim mình (Thơ)

Soạn bài Ôn tập cuối học kì 2 lớp 7 trang 113 Chân trời sáng tạo
Soạn bài Ôn tập lớp 7 trang 112 (Tập 2 Chân trời sáng tạo)
Soạn bài Trình bày ý kiến về một vấn đề trong đời sống Ngữ văn 7 Chân trời sáng tạo Tập 2
Soạn bài Viết bài văn biểu cảm về con người Ngữ văn 7 Chân trời sáng tạo Tập 2
Soạn bài Mẹ trang 105 Ngữ văn 7 Chân trời sáng tạo Tập 2
Soạn bài Thực hành tiếng Việt lớp 7 trang 104 Tập 2 Chân trời sáng tạo
Soạn bài Lời trái tim trang 102 Ngữ văn 7 Chân trời sáng tạo Tập 2
Soạn bài Một con mèo nằm ngủ trên ngực tôi trang 100 Ngữ văn 7 Chân trời sáng tạo Tập 2
Soạn bài Đợi mẹ trang 98 Ngữ văn 7 Chân trời sáng tạo Tập 2
Soạn bài Ôn tập lớp 7 trang 95