Trending News
21 Th7 2024

Danh mục: Kinh tế & Pháp luật Lớp 11 – KNTT

Chương trình “Kết nối tri thức” trong môn kinh tế và pháp luật lớp 11 nhằm kết hợp kiến thức về kinh tế và pháp luật với các lĩnh vực khác trong cuộc sống và sự phát triển xã hội. Chương trình này nhằm phát triển khả năng áp dụng kiến thức về kinh tế và pháp luật vào thực tế, khám phá sự tương quan giữa chúng và các lĩnh vực như chính trị, xã hội, văn hóa và môi trường.

Giải bài tập Sách giáo khoa Kinh tế & pháp luật 11

Sách giáo khoa kinh tế và pháp luật của chương trình học “Kết nối tri thức” cung cấp cho học sinh một loạt bài tập liên quan đến việc áp dụng kiến thức về kinh tế và pháp luật vào các lĩnh vực khác nhau. Bài tập trong sách giúp học sinh rèn luyện khả năng phân tích, đánh giá và đưa ra quyết định thông minh liên quan đến các vấn đề kinh tế và pháp luật.
Phần 1: Giáo dục kinh tế
Chủ đề 1: Cạnh tranh, cung – cầu trong nền kinh tế thị trường
• Bài 1: Cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường
• Bài 2: Cung – cầu trong nền kinh tế thị trường
Chủ đề 2: Lạm phát, thất nghiệp
• Bài 3: Lạm phát
• Bài 4: Thất nghiệp
Chủ đề 3: Thị trường lao động và việc làm
• Bài 5: Thị trường lao động và việc làm
Chủ đề 4: Ý tưởng, cơ hội kinh doanh và các năng lực cần thiết của người kinh doanh
• Bài 6: Ý tưởng, cơ hội kinh doanh và các năng lực cần thiết của người kinh doanh
Chủ đề 5: Đạo đức kinh doanh
• Bài 7: Đạo đức kinh doanh
Chủ đề 6: Văn hóa tiêu dùng
• Bài 8: Văn hóa tiêu dùng
Phần 2: Giáo dục pháp luật
Chủ đề 7: Quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật
• Bài 9: Quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật
• Bài 10: Bình đẳng trong các lĩnh vực
• Bài 11: Quyền bình đẳng giữa các dân tộc
• Bài 12: Quyền bình đẳng giữa các tôn giáo
Chủ đề 8: Một số quyền dân chủ cơ bản của công dân
• Bài 13: Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong tham gia quản lí nhà nước và xã hội
• Bài 14: Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân về bầu cử và ứng cử
• Bài 15: Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân về khiếu nại, tố tụng
• Bài 16: Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân về bảo vệ Tổ quốc
Chủ đề 9: Một số quyền tự do cơ bản của công dân
• Bài 17: Quyền bất khả xâm phạm về thân thể và quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của công dân
• Bài 18: Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân
• Bài 19: Quyền được đảm bảo an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín của công dân
• Bài 20: Quyền và nghĩa vụ của công dân về tự do ngôn luận, báo chí và tiếp cận thông tin
• Bài 21: Quyền và nghĩa vụ của công dân về tự do tín ngưỡng và tôn giáo

Giải Chuyên đề học tập Kinh tế & pháp luật 11

Bài tập Chuyên đề học tập kinh tế và pháp luật trong chương trình “Kết nối tri thức” giúp học sinh khám phá sâu hơn về các ứng dụng của kiến thức kinh tế và pháp luật trong các lĩnh vực đặc biệt. Học sinh sẽ được khuyến khích nghiên cứu và thực hiện các dự án tương tác giữa kinh tế, pháp luật và các lĩnh vực khác, từ đó phát triển khả năng tư duy sáng tạo, phân tích và áp dụng kiến thức vào việc giải quyết các vấn đề phức tạp trong xã hội.
Chuyên đề 1: Phát triển kinh tế và sự biến đổi môi trường tự nhiên
• Bài 1: Tác động tiêu cực và nguyên nhân phát sinh tác động của phát triển kinh tế đến môi trường tự nhiên
• Bài 2: Sự cần thiết và biện pháp giải quyết vấn đề tác động tiêu cực của phát triển kinh tế đến môi trường tự nhiên
Chuyên đề 2: Một số vấn đề về pháp luật dân sự
• Bài 3: Khái niệm, các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự
• Bài 4: Một số chế định của pháp luật dân sự về nghĩa vụ dân sự và hợp đồng dân sự
• Bài 5: Một số chế định của pháp luật dân sự về hôn nhân và gia đình, thừa kế di sản
• Bài 6: Một số chế định của pháp luật về sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ
Chuyên đề 3: Một số vấn đề về pháp luật lao động
• Bài 7: Khái niệm, các nguyên tắc cơ bản của pháp luật lao động
• Bài 8: Một số quy định của pháp luật lao động về hợp đồng lao động, tiền lương và thưởng, bảo hiểm xã hội
• Bài 9: Một số quy định của pháp luật lao động về tranh chấp lao động và giải quyết tranh chấp lao động

Giáo dục Kinh tế và Pháp luật 11 Kết nối tri thức bài 11
Giáo dục Kinh tế và Pháp luật 11 Kết nối tri thức bài 10
Giáo dục Kinh tế và Pháp luật 11 Kết nối tri thức bài 9
Giáo dục Kinh tế và Pháp luật 11 Kết nối tri thức bài 8
Giáo dục Kinh tế và Pháp luật 11 Kết nối tri thức bài 7
Giáo dục Kinh tế và Pháp luật 11 Kết nối tri thức bài 6
Giáo dục Kinh tế và Pháp luật 11 Kết nối tri thức bài 5
Giáo dục Kinh tế và Pháp luật 11 Kết nối tri thức bài 4
Giáo dục Kinh tế và Pháp luật 11 Kết nối tri thức bài 3
Giáo dục Kinh tế và Pháp luật 11 Kết nối tri thức bài 2