Trending News
21 Th4 2024

Danh mục: Tin học Lớp 11 – KNTT

Chương trình “Kết nối tri thức” trong môn tin học lớp 11 nhằm kết hợp kiến thức tin học với các lĩnh vực khác trong cuộc sống và sự phát triển xã hội. Chương trình này nhằm phát triển khả năng áp dụng kiến thức tin học vào thực tế, khám phá sự liên kết giữa tin học và các lĩnh vực như kinh tế, xã hội, khoa học, và công nghệ.

Giải bài tập sách giáo khoa Tin học lớp 11

Sách giáo khoa tin học của chương trình học “Kết nối tri thức” cung cấp cho học sinh một loạt bài tập liên quan đến việc áp dụng kiến thức tin học vào các lĩnh vực khác nhau. Bài tập trong sách giúp học sinh rèn luyện khả năng phân tích, giải quyết vấn đề và ứng dụng công nghệ thông tin để tạo ra giải pháp sáng tạo.
Chủ đề 1: Máy tính và xã hội tri thức
• Bài 1: Hệ điều hành
• Bài 2: Thực hành sử dụng hệ điều hành
• Bài 3: Phần mềm nguồn mở và phần mềm chạy trên Internet
• Bài 4: Bên trong máy tính
• Bài 5: Kết nối máy tính với các thiết bị số
Chủ đề 2: Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin
• Bài 6: Lưu trữ và chia sẻ tệp tin trên internet
• Bài 7: Thực hành tìm kiếm thông tin trên Internet
• Bài 8: Thực hành nâng cao sử dụng thư điện tử và mạng xã hội
Chủ đề 3: Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số
• Bài 9: Giao tiếp an toàn trên internet
Chủ đề 4: Giới thiệu các hệ cơ sở dữ liệu
• Bài 10: Lưu trữ dữ liệu và khai thác thông tin phục vụ quản lí
• Bài 11: Cơ sở dữ liệu
• Bài 12: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu và hệ cơ sở dữ liệu
• Bài 13: Cơ sở dữ liệu quan hệ
• Bài 14: SQL – Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc
• Bài 15: Bảo mật và an toàn hệ cơ sở dữ liệu
Chủ đề 5: Hướng nghiệp với tin học
• Bài 16: Công việc quản trị cơ sở dữ liệu
Tin học 11 Định hướng Khoa học máy tính
Chủ đề 6: Kĩ thuật lập trình
• Bài 17: Dữ liệu mảng một chiều và hai chiều
• Bài 18: Thực hành dữ liệu mảng một chiều và hai chiều
• Bài 19: Bài toán tìm kiếm
• Bài 20: Thực hành bài toán tìm kiếm
• Bài 21: Các thuật toán sắp xếp đơn giản
• Bài 22: Thực hành bài toán sắp xếp
• Bài 23: Kiểm thử và đánh giá chương trình
• Bài 24: Đánh giá độ phức tạp thời gian thuật toán
• Bài 25: Thực hành xác định độ phức tạp thời gian thuật toán
• Bài 26: Phương pháp làm mịn dần trong thiết kế chương trình
• Bài 27: Thực hành thiết kế chương trình theo phương pháp làm mịn dần
• Bài 28: Thiết kế chương trình theo mô đun
• Bài 29: Thực hành thiết kế chương trình theo mô đun
• Bài 30: Thiết lập thư viện cho chương trình
• Bài 31: Thực hành thiết lập thư viện chương trình
Tin học 11 Định hướng Tin học ứng dụng
Chủ đề 6: Thực hành tạo và khai thác cơ sở dữ liệu
• Tin học 11 Bài 17: Quản trị cơ sở dữ liệu trên máy tính
• Tin học 11 Bài 18: Thực hành xác định cấu trúc bảng và các trường khóa
• Tin học 11 Bài 19: Thực hành tạo lập cơ sở dữ liệu và các bảng
• Tin học 11 Bài 20: Thực hành tạo lập các bảng có khóa ngoài
• Tin học 11 Bài 21: Thực hành cập nhật và truy xuất dữ liệu các bảng
• Tin học 11 Bài 22: Thực hành cập nhật bảng dữ liệu có tham chiếu
• Tin học 11 Bài 23: Thực hành truy xuất dữ liệu qua liên kết các bảng
• Tin học 11 Bài 24: Thực hành sao lưu dữ liệu
Chủ đề 7: Phần mềm chỉnh sửa ảnh và làm video
• Tin học 11 Bài 25: Phần mềm chỉnh sửa ảnh
• Tin học 11 Bài 26: Công cụ chỉnh màu sắc và công cụ chọn
• Tin học 11 Bài 27: Công cụ vẽ và một số ứng dụng
• Tin học 11 Bài 28: Tạo ảnh động
• Tin học 11 Bài 29: Khám phá phần mềm làm phim
• Tin học 11 Bài 30: Biên tập phim
• Tin học 11 Bài 31: Thực hành tạo phim hoạt hình

Giải Chuyên đề học tập Tin học lớp 11

Bài tập Chuyên đề học tập tin học trong chương trình “Kết nối tri thức” giúp học sinh khám phá sâu hơn về các ứng dụng tin học trong các lĩnh vực khác nhau. Học sinh sẽ được khuyến khích nghiên cứu và thực hành để áp dụng kiến thức tin học vào việc giải quyết các vấn đề thực tế và phát triển khả năng sáng tạo và phân tích.
Nội dung đang được cập nhật …

Tin học 11 Kết nối tri thức bài 16
Tin học 11 Kết nối tri thức bài 15
Tin học 11 Kết nối tri thức bài 14
Tin học 11 Kết nối tri thức bài 13
Tin học 11 Kết nối tri thức bài 12
Tin học 11 Kết nối tri thức bài 11
Tin học 11 Kết nối tri thức bài 10
Tin học 11 Kết nối tri thức bài 9
Tin học 11 Kết nối tri thức bài 8
Tin học 11 Kết nối tri thức bài 7