Trending News
21 Th4 2024

Danh mục: Toán Lớp 8 – KNTT

Toán lớp 8 – Kết nối tri thức

Chương trình học Kết nối tri thức trong môn Toán lớp 8 nhằm giúp các em phát triển khả năng kết nối các kiến thức và tư duy phản biện. Môn toán học trong chương trình này sẽ giúp các em rèn luyện kỹ năng phân tích, suy luận và phản biện. Các em sẽ được học cách kết nối các kiến thức từ các lĩnh vực khác nhau để đưa ra những quan điểm phản biện.

Giải bài tập sách giáo khoa Toán lớp 8 KNTT

Sách giáo khoa Toán lớp 8 cung cấp cho các em rất nhiều bài tập với các chủ đề khác nhau. Các bài tập được thiết kế để giúp các em kết nối các kiến thức từ các lĩnh vực khác nhau và áp dụng chúng vào giải quyết các vấn đề. Các em sẽ được rèn luyện kỹ năng phân tích, suy luận và phản biện thông qua việc giải quyết các bài tập này.
Giải Toán 8 Kết nối tri thức Tập 1
Chương 1: Đa thức
• Bài 1: Đơn thức
• Bài 2: Đa thức
• Bài 3: Phép cộng và phép trừ đa thức
• Luyện tập chung
• Bài 4: Phép nhân đa thức
• Bài 5: Phép chia đa thức cho đơn thức
• Luyện tập chung
• Bài tập cuối chương 1
Chương 2: Hằng đẳng thức đáng nhớ và ứng dụng
• Bài 6: Hiệu hai bình phương. Bình phương của một tổng hay một hiệu
• Bài 7: Lập phương của một tổng. Lập phương của một hiệu
• Bài 8: Tổng và hiệu hai lập phương
• Luyện tập chung
• Bài 9: Phân tích đa thức thành nhân tử
• Luyện tập chung
• Bài tập cuối chương 2
Chương 3: Tứ giác
• Bài 10: Tứ giác
• Bài 11: Hình thang cân
• Luyện tập chung
• Bài 12: Hình bình hành
• Luyện tập chung
• Bài 13: Hình chữ nhật
• Bài 14: Hình thoi và hình vuông
• Luyện tập chung
• Bài tập cuối chương 3
Chương 4: Định lí Thalès
• Bài 15: Định lí Thalès trong tam giác
• Bài 16: Đường trung bình của tam giác
• Bài 17: Tính chất đường phân giác của tam giác
• Luyện tập chung
• Bài tập cuối chương 4
Chương 5: Dữ liệu và biểu đồ
• Bài 18: Thu thập và phân loại dữ liệu
• Bài 19: Biểu diễn dữ liệu bằng bảng, biểu đồ
• Bài 20: Phân tích số liệu thống kê dựa vào biểu đồ
• Luyện tập chung
• Bài tập cuối chương 5
Hoạt động thực hành trải nghiệm
• Công thức lãi kép
• Thực hiện tính toán trên đa thức với phần mềm GeoGebra
• Vẽ hình đơn giản với phần mềm GeoGebra
• Phân tích đặc điểm khí hậu Việt Nam
Giải Toán 8 Kết nối tri thức Tập 2
Nội dung đang được cập nhật…

Giải bài tập sách bài tập Toán lớp 8 KNTT

Trong chương trình học Kết nối tri thức, các em sẽ được giải các bài tập vở bài tập toán với các chủ đề như số học, hìnhhọc và đại số. Các bài tập được thiết kế để giúp các em kết nối các kiến thức từ các lĩnh vực khác nhau và áp dụng chúng vào giải quyết các vấn đề. Các em sẽ được rèn luyện kỹ năng phân tích, suy luận và phản biện thông qua việc giải quyết các bài tập.
Giải SBT Toán 8 Kết nối tri thức Tập 1
Giải SBT Toán 8 Kết nối tri thức Tập 2

Toán 8 Kết nối tri thức Bài tập cuối chương V
Toán 8 Kết nối tri thức bài: Luyện tập chung trang 106
Toán 8 Kết nối tri thức bài 20
Toán 8 Kết nối tri thức bài 19
Toán 8 Kết nối tri thức bài 18
Toán 8 Kết nối tri thức Bài tập cuối chương IV
Toán 8 Kết nối tri thức bài: Luyện tập chung trang 87
Toán 8 Kết nối tri thức bài 17
Toán 8 Kết nối tri thức bài 16
Toán 8 Kết nối tri thức bài 15