Trending News
15 Th4 2024

Danh mục: Giáo Dục Công Dân Lớp 7- CTST

Giới thiệu Khoa học tự nhiên lớp 7 chân trời sáng tạo

Môn Khoa học tự nhiên lớp 7 Chân trời sáng tạo nhằm giúp học sinh hiểu về các khái niệm khoa học cơ bản và phương pháp khoa học. Học sinh sẽ được học về các môn khoa học cơ bản như vật lý, hóa học, sinh học.

Giải sách giáo khoa Khoa học tự nhiên lớp 7 chân trời sáng tạo

Sách giáo khoa Khoa học tự nhiên lớp 7 Chân trời sáng tạo cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về khoa học, các môn khoa học cơ bản như vật lý, hóa học, sinh học và phương pháp khoa học. Sách giúp học sinh hiểu rõ về các khái niệm khoa học cơ bản và cách áp dụng phương pháp khoa học vào thực tế.
Giải Khoa học tự nhiên 7 Chân trời sáng tạo
Mở đầu
• Bài 1: Phương pháp và kĩ năng học tập môn Khoa học tự nhiên
Chủ đề 1: Nguyên tử – Nguyên tố hóa học – Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
• Bài 2: Nguyên tử
• Bài 3: Nguyên tố hóa học
• Bài 4: Sơ lược bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
Chủ đề 2: Phân tử
• Bài 5: Phân tử – Đơn chất – Hợp chất
• Bài 6: Giới thiệu về liên kết hóa học
• Bài 7: Hóa trị và công thức hóa học
Chủ đề 3: Tốc độ
• Bài 8: Tốc độ chuyển động
• Bài 9: Đồ thị quãng đường – thời gian
• Bài 10: Đo tốc độ
• Bài 11: Tốc độ và an toàn giao thông
Chủ đề 4: Âm thanh
• Bài 12: Mô tả sóng âm
• Bài 13: Độ to và độ cao của âm
• Bài 14: Phản xạ âm
Chủ đề 5: Ánh sáng
• Bài 15: Ánh sáng, tia sáng
• Bài 16: Sự phản xạ ánh sáng
• Bài 17: Ảnh của vật tạo bởi gương phẳng
Chủ đề 6: Từ
• Bài 18: Nam châm
• Bài 19: Từ trường
• Bài 20: Từ trường Trái Đất – Sử dụng la bàn
• Bài 21: Nam châm điện
Chủ đề 7: Trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng ở sinh vật
• Bài 22: Vai trò của trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng của sinh vật
• Bài 23: Quang hợp ở thực vật
• Bài 24: Thực hành chứng minh quang hợp ở cây xanh
• Bài 25: Hô hấp tế bào
• Bài 26: Thực hành về hô hấp tế bào ở thực vật thông qua sự nảy mầm của hạt
• Bài 27: Trao đổi khí ở sinh vật
• Bài 28: Vai trò của nước và các chất dinh dưỡng đối với cơ thể sinh vật
• Bài 29: Trao đổi nước và các chất dinh dưỡng ở thực vật
• Bài 30: Trao đổi nước và các chất dinh dưỡng ở động vật
• Bài 31: Thực hành chứng minh thân vận chuyển nước và lá thoát hơi nước
Chủ đề 8: Cảm ứng ở sinh vật và tập tính ở động vật
• Bài 32: Cảm ứng ở sinh vật
• Bài 33: Tập tính ở động vật
Chủ đề 9: Sinh trưởng và phát triển ở sinh vật
• Bài 34: Sinh trưởng và phát triển ở sinh vật
• Bài 35: Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của sinh vật
• Bài 36: Thực hành chứng minh sinh trưởng và phá triển ở thực vật, động vật
Chủ đề 10: Sinh sản ở sinh vật
• Bài 37: Sinh sản ở sinh vật
• Bài 38: Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh sản và điều hoà, điều khiển sinh sản ở sinh vật
Chủ đề 11: Cơ thể sinh vật là một thể thống nhất
• Bài 39: Chứng minh cơ thể sinh vật là một thể thống nhất

Giải bài tập Khoa học tự nhiên lớp 7 chân trời sáng tạo

Để nâng cao khả năng hiểu và áp dụng các khái niệm khoa học cơ bản vào thực tế, học sinh cần thường xuyên thực hành và giải các bài tập trong sách giáo khoa và các tài liệu bổ sung. Bài tập thường yêu cầu học sinh áp dụng các khái niệm khoa học vào thực tế, giải các bài tập thực hành và đánh giá kết quả. Việc thực hành và giải bài tập này giúp học sinh nâng cao khả năng hiểu và áp dụng các khái niệm khoa học cơ bản vào thực tế.
Giải SBT Khoa học tự nhiên 7 Chân trời sáng tạo
Mở đầu
• Bài 1: Phương pháp và kĩ năng học tập môn Khoa học tự nhiên
Chủ đề 1: Nguyên tử – Nguyên tố hóa học – Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
• Bài 2: Nguyên tử
• Bài 3: Nguyên tố hóa học
• Bài 4: Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
Chủ đề 2: Phân tử
• Bài 5: Phân tử – đơn chất – hợp chất
• Bài 6: Giới thiệu về liên kết hóa học
• Bài 7: Hóa trị và công thức hóa học
Chủ đề 3: Tốc độ
• Bài 8: Tốc độ chuyển động
• Bài 9: Đồ thị quãng đường – thời gian
• Bài 10: Đo tốc độ
• Bài 11: Tốc độ và an toàn giao thông
Chủ đề 4: Âm thanh
• Bài 12: Mô tả sóng âm
• Bài 13: Độ to và độ cao của âm
• Bài 14: Phản xạ âm
Chủ đề 5: Ánh sáng
• Bài 15: Ánh sáng, tia sáng
• Bài 16: Sự phản xạ ánh sáng
• Bài 17: Ảnh của vật tạo bởi gương phẳng
Chủ đề 6: Từ
• Bài 18: Nam châm
• Bài 19: Từ trường
• Bài 20: Từ trường Trái Đất – Sử dụng la bàn
• Bài 21: Nam châm điện
Chủ đề 7: Trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng ở sinh vật
• Bài 22: Vai trò của trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng ở sinh vật
• Bài 23: Quang hợp ở thực vật
• Bài 24: Thực hành chứng minh quang hợp ở cây xanh
• Bài 25: Hô hấp tế bào
• Bài 26: Thực hành về hô hấp tế bào ở thực vật thông qua sự nảy mầm của hạt
• Bài 27: Trao đổi khí ở sinh vật
• Bài 28: Vai trò của nước và các chất dinh dưỡng đối với cơ thể sinh vật
• Bài 29: Trao đổi nước và các chất dinh dưỡng ở thực vật
• Bài 30: Trao đổi nước và các chất dinh dưỡng ở động vật
• Bài 31: Thực hành chứng minh thân vận chuyển nước và lá thoát hơi nước
Chủ đề 8: Cảm ứng ở sinh vật và tập tính ở động vật
• Bài 32: Cảm ứng ở sinh vật
• Bài 33: Tập tính ở động vật
Chủ đề 9: Sinh trưởng và phát triển ở sinh vật
• Bài 34: Sinh trưởng và phát triển ở sinh vật
• Bài 35: Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của sinh vật
• Bài 36: Thực hành chứng minh sinh trưởng và phát triển ở thực vật, động vật
Chủ đề 10: Sinh sản ở sinh vật
• Bài 37: Sinh sản ở sinh vật
• Bài 38: Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh sản và điều hoà, điều khiển sinh sản ở sinh vật
Chủ đề 11: Cơ thể sinh vật là một thể thống nhất
• Bài 39: Chứng minh cơ thể sinh vật là một thể thống nhất

GDCD 7 Bài 12: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình
GDCD 7 Bài 11: Phòng, chống tệ nạn xã hội
GDCD 7 Bài 10: Nguyên nhân, hậu quả của tệ nạn xã hội
GDCD 7 Bài 9: Quản lí tiền
GDCD 7 Bài 8: Phòng, chống bạo lực học đường
GDCD 7 Bài 7: Ứng phó với tâm lí căng thẳng
GDCD 7 Bài 6: Nhận diện tình huống gây căng thẳng Chân trời sáng tạo
GDCD 7 Bài 5: Bảo tồn di sản văn hóa Chân trời sáng tạo
GDCD 7 Bài 4: Giữ chữ tín Chân trời sáng tạo
GDCD 7 Bài 3: Học tập tự giác, tích cực Chân trời sáng tạo