Trending News
15 Th4 2024

Danh mục: Toán Lớp 4 – CD

Giải bài tập SGK toán lớp 4

Toán lớp 4 Cánh diều là một chương trình giáo dục nhằm giúp học sinh phát triển kỹ năng toán học cơ bản và trí tuệ. Trong sách giáo khoa Toán lớp 4 Cánh diều, có rất nhiều bài tập được thiết kế để giúp học sinh rèn luyện kỹ năng tính toán cơ bản. Sau đây là một số bài tập mẫu trong sách giáo khoa Toán lớp 4 Cánh diều mà học sinh có thể thực hành để nâng cao kỹ năng tính toán của mình:
Tìm số bé nhất có 4 chữ số và chia hết cho 6.
Tính chu vi hình tam giác có các cạnh lần lượt là 5cm, 7cm và 9cm.
Tìm giá trị của biểu thức: 8 x 7 – 6 : 2 + 1
Tính diện tích hình chữ nhật có chiều dài là 12m và chiều rộng là 7m.
Tìm giá trị của x biết: 4x + 2 = 18
Giải Toán lớp 4 Cánh diều Tập 1
I. Số tự nhiên
 1. Ôn tập về số và phép tính trong phạm vi 100 000
 2. Ôn tập về hình học và đo lường
 3. Ôn tập về một số yếu tố thống kê và xác suất
 4. Các số trong phạm vi 1 000 000
 5. Các số trong phạm vi 1 000 000 (tiếp theo)
 6. Các số có nhiều chữ số
 7. Các số có nhiều chữ số (tiếp theo)
 8. Luyện tập
 9. So sánh các số có nhiều chữ số
 10. Làm tròn số đến hàng trăm nghìn
 11. Luyện tập
 12. Số tự nhiên. dãy số tự nhiên
 13. Viết số tự nhiên trong hệ thập phân
 14. Yến, tạ, tấn
 15. Giây
 16. Thế kỉ
 17. Bài toán liên quan đến rút về đơn vị
 18. Luyện tập
 19. Góc nhọn, góc tù, góc bẹt
 20. Đơn vị đo góc. Độ (°)
 21. Hai đường thẳng vuông góc.Vẽ hai đường thẳng vuông góc
 22. Hai đường thẳng song song. Vẽ hai đường thẳng song song
 23. Luyện tập chung
 24. Em ôn lại những gì đã học
 25. Em vui học toán
II. Các phép tính với số tự nhiên
 1. Phép cộng, phép trừ
 2. Các tính chất của phép cộng
 3. Tìm số trung bình cộng
 4. Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó
 5. Luyện tập chung
 6. Nhân với số có một chữ số
 7. Nhân với số có hai chữ số
 8. Luyện tập
 9. Các tính chất của phép nhân
 10. Luyện tập
 11. Nhân với 10, 100, 1 000,…
 12. Luyện tập chung
 13. Chia cho số có một chữ số
 14. Chia cho 10, 100, 1 000,…
 15. Chia cho số có hai chữ số
 16. Luyện tập
 17. Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo)
 18. Luyện tập
 19. Thương có chữ số 0
 20. Luyện tập
 21. Luyện tập chung
 22. Ước lượng tính
 23. Luyện tập
Biểu thức có chứa chữ
 1. Em ôn lại những gì đã học
 2. Em học vui toán
 3. Ôn tập chung
Giải Toán lớp 4 Cánh diều Tập 2
Nội dung đang được cập nhật …

Giải bài tập VBT toán lớp 4

Sách bài tập Toán lớp 4 Cánh diều cung cấp cho học sinh rất nhiều bài tập về các chủ đề khác nhau trong môn Toán. Để giúp học sinh nâng cao kỹ năng toán học của mình, sau đây là một số bài tập mẫu trong sách bài tập Toán lớp 4 Cánh diều:
Tính diện tích hình vuông có cạnh là 6m.
Tìm số lớn nhất có 3 chữ số và chia hết cho 4.
Tìm giá trị của biểu thức: 25 – 12 : 3 + 7 x 2
Tính chu vi hình tròn có bán kính là 6cm.
Tìm giá trị của x biết: 5x – 3 = 17
Giải VBT Toán lớp 4 Tập 1 Cánh diều
Bài 1: Ôn tập về số và phép tính trong phạm vi 100 000
Bài 2: Ôn tập về hình học và đo lường
Bài 3: Ôn tập về một số yếu tố thống kê và xác suất
Bài 4: Các số trong phạm vi 1 000 000
Bài 5: Các số trong phạm vi 1 000 000 (tiếp theo)
Bài 6: Các số có nhiều chữ số
Bài 7: Các số có nhiều chữ số (tiếp theo)
Bài 8: Luyện tập
Bài 9: So sánh các số có nhiều chữ số
Bài 10: Làm tròn số đến hàng trăm nghì
Bài 11: Luyện tập
Bài 12: Số tự nhiên: dãy số tự nhiên
Bài 13: Viết số tự nhiên trong hệ thập phân
Bài 14: Yến, tạ, tấn
Bài 15: Giâ
Bài 16: Thế kỉ
Bài 17: Bài toán liên quan đến rút về đơn vị
Bài 18: Luyện tập
Bài 19: Góc nhọn, góc tù, góc bẹ
Bài 20: Đơn vị đo góc: Độ (°)
Bài 21: Hai đường thẳng vuông góc. Vẽ hai đường thẳng vuông góc
Bài 22: Hai đường thẳng song song. Vẽ hai đường thẳng song song
Bài 23: Luyện tập chung
Bài 24: Em ôn lại những gì đã học
Bài 25: Bài kiểm tra số 1
Bài 26: Phép cộng, phép trừ
Bài 27: Các tính chất của phép cộng
Bài 28: Tìm số trung bình cộng
Bài 29: Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó
Bài 30: Luyện tập chung
Bài 31: Nhân với số có một chữ số
Bài 32: Nhân với số có hai chữ số
Bài 33: Luyện tập
Bài 34: Các tính chất của phép nhân
Bài 35: Luyện tập
Bài 36: Nhân với 10, 100, 1 000,…
Bài 37: Luyện tập chung
Bài 38: Chia cho số có một chữ số
Bài 39: Chia cho 10, 100, 1 000,…
Bài 40: Chia cho số có hai chữ số
Bài 41: Luyện tập
Bài 42: Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo)
Bài 43: Luyện tập
Bài 44: Thương có chữ số 0
Bài 45: Luyện tập
Bài 46: Luyện tập chung
Bài 47: Ước lượng tính
Bài 48: Luyện tập
Bài 49: Biểu thức có chứa chữ
Bài 50: Em ôn lại những gì đã học
Bài 51: Bài kiểm tra số 2
Bài 52: Ôn tập chung
Giải VBT Toán lớp 4 Tập 2 Cánh diều
Nội dung đang được cập nhật ….

Nothing Found

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Sorry
Nothing found