Trending News
21 Th4 2024

Danh mục: Địa Lí Lớp 10- CD

Giới thiệu Địa lí lớp 10 Cánh Diều

Địa lí là một môn học giúp học sinh hiểu rõ hơn về địa lý và văn hóa của các quốc gia trên thế giới. Tại lớp 10, học sinh sẽ được tiếp cận với các khái niệm địa lý cơ bản, các hiện tượng tự nhiên và xã hội, và các vấn đề địa chính trị thế giới.
Giải Chuyên đề học tập Địa lí 10 Cánh diều
Chuyên đề 1: Biến đổi khí hậu
• Khái niệm, biểu hiện và nguyên nhân của biến đổi khí hậu
• Các tác động và hậu quả của biến đổi khí hậu
• Ứng phó với biến đổi khí hậu
• Các nhóm giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu
Chuyên đề 2: Đô thị hóa
• Khái niệm đô thị hóa và ý nghĩa của tỉ lệ dân thành thị
• Đô thị hóa ở các nước phát triển
• Đô thị hóa ở các nước đang phát triển
Chuyên đề 3: Phương pháp viết báo cáo địa lí
• Cách viết báo cáo địa lí

Giải sách giáo khoa Địa lí lớp 10 Cánh Diều

Sách giáo khoa địa lí lớp 10 Cánh Diều giúp học sinh hiểu rõ về các khái niệm địa lý cơ bản, từ đó áp dụng vào các bài toán và thực hành. Sách cũng giúp học sinh rèn luyện kỹ năng phân tích và đánh giá các vấn đề địa chính trị thế giới.
Giải bài tập Địa Lí 10 Cánh diều
Phần 1: Một số vấn đề chung
• Bài 1: Môn Địa lí với định hướng nghề nghiệp cho học sinh
• Bài 2: Sử dụng bản đồ
Phần 2: Địa lí tự nhiên
Chương 1: Trái đất
• Bài 3: Trái đất. Thuyết kiến tạo mảng
• Bài 4: Hệ quả địa lí các chuyển động chính của Trái Đất
Chương 2: Thạch quyển
• Bài 5: Thạch quyển. Nội lực và tác động của nội lực đến địa hình bề mặt Trái Đất
• Bài 6: Ngoại lực và tác động của ngoại lực đến địa hình bề mặt Trái Đất
Chương 3: Khí quyển
• Bài 7: Khí quyển. Nhiệt độ không khí
• Bài 8: Khí áp, gió và mưa
• Bài 9: Thực hành: Đọc bản đồ các đới khí hậu trên Trái Đất. Phân tích biểu đồ một số kiểu khí hậu
Chương 4: Thủy quyển
• Bài 10: Thủy quyển. Nước trên lục địa
• Bài 11: Nước biển và đại dương
Chương 5: Sinh quyển
• Bài 12: Đất và sinh quyển
• Bài 13: Thực hành: Phân tích bản đồ, sơ đồ về phân bố của đất và sinh vật trên thế giới
Chương 6: Một số quy luật của vỏ địa lí
• Bài 14: Vỏ địa lí. Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh
• Bài 15: Quy luật địa đới và phi địa đới
Phần 3: Địa lí kinh tế – xã hội
Chương 7: Địa lí dân cư
• Bài 16: Dân số và gia tăng dân số. Cơ cấu dân số
• Bài 17: Phân bố dân cư và đô thị hóa
Chương 8: Các nguồn lực, một số tiêu chí đánh giá sự phát triển kinh tế
• Bài 18: Các nguồn lực phát triển kinh tế
• Bài 19: Cơ cấu nền kinh tế, tổng sản phẩm trong nước và tổng thu nhập quốc gia
Chương 9: Địa lý các ngành kinh tế
• Bài 20: Vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản
• Bài 21: Địa lí các ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản
• Bài 22: Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp
• Bài 23: Vai trò, đặc điểm, cơ cấu, các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp
• Bài 24: Địa lí một số ngành công nghiệp
• Bài 25: Tổ chức lãnh thổ công nghiệp
• Bài 26: Vai trò, đặc điểm, cơ cấu, các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố dịch vụ
• Bài 27: Địa lí giao thông vận tải và bưu chính viễn thông
• Bài 28: Thương mại, tài chính ngân hàng và dịch vụ
Chương 10: Phát triển bền vững và tăng trưởng xanh
• Bài 29: Môi trường và tài nguyên thiên nhiên
• Bài 30: Phát triển bền vững và tăng trưởng xanh

Giải bài tập Địa lí lớp 10 Cánh Diều

Bài tập địa lí lớp 10 Cánh Diều giúp học sinh nâng cao khả năng phân tích và đánh giá các vấn đề địa chính trị thế giới và các hiện tượng tự nhiên. Học sinh sẽ học cách giải các bài tập địa lí một cách chính xác và logic.
Giải SBT Địa lí 10 Cánh diều
Phần 1: Một số vấn đề chung
• Bài 1: Môn Địa Lí với định hướng nghề nghiệp cho học sinh
• Bài 2: Sử dụng bản đồ
Phần 2: Địa lí tự nhiên
Chương 1: Trái đất
• Bài 3: Trái đất. Thuyết kiến tạo mảng
• Bài 4: Hệ quả địa lí các chuyển động chính của Trái Đất
Chương 2: Thạch quyển
• Bài 5: Thạch quyển. Nội lực và tác động của nội lực đến địa hình bề mặt trái đất
• Bài 6: Ngoại lực và tác động của ngoại lực đến địa hình bề mặt trái đất
Chương 3: Khí quyển
• Bài 7: Khí quyển. Nhiệt độ không khí
• Bài 8: Khí áp, gió và mưa
• Bài 9: Thực hành: Đọc bản đồ các đới khí hậu trên trái đất. Phân tích biểu đồ một số kiểu khí hậu
Chương 4: Thủy quyển
• Bài 10: Thủy quyển. Nước trên lục địa
• Bài 11: Nước biển và đại dương
Chương 5: Sinh quyển
• Bài 12: Đất và sinh quyển
• Bài 13: Thực hành: Phân tích bản đồ, sơ đồ về phân bố của đất và sinh vật trên thế giới
Chương 6: Một số quy luật của vỏ địa lí
• Bài 14: Vỏ địa lí. Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh
• Bài 15: Quy luật địa đới và phi địa đới
Phần 3: Địa Lí kinh tế – xã hội
Chương 7: Địa Lí dân cư
• Bài 16: Dân số và gia tăng dân số, cơ cấu dân số
• Bài 17: Phân bố dân cư và đô thị hóa
Chương 8: Các nguồn lực, một số tiêu chí đánh giá sự phát triển kinh tế
• Bài 18: Các nguồn lực phát triển kinh tế
• Bài 19: Cơ cấu nền kinh tế, tổng sản phẩm trong nước và tổng thu nhập quốc gia
Chương 9: Địa Lí các ngành kinh tế
• Bài 20: Vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản
• Bài 21: Đại lí các ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản
• Bài 22: Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp
• Bài 23: Vai trò, đặc điểm, cơ cấu, các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp
• Bài 24: Địa Lí một số ngành công nghiệp
• Bài 25: Tổ chức lãnh thổ công nghiệp
• Bài 26: Vai trò, đặc điểm, cơ cấu, các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố dịch vụ
• Bài 27: Địa Lí giao thông vận tải và bưu chính viễn thông
• Bài 28: Thương mại, tài chính ngân hàng và du lịch
Chương 10: Phát triển bền vững và tăng trưởng xanh
• Bài 29: Môi trường và tài nguyên thiên nhiên
• Bài 30: Phát triển bền vững và tăng trưởng xanh
• Giải SBT Địa Lí 10 đầy đủ

Bài 30: Phát triển bền vững và tăng trưởng xanh
Bài 29: Môi trường và tài nguyên thiên nhiên
Bài 28: Thương mại, tài chính ngân hàng và du lịch
Bài 27: Địa lí giao thông vận tải và bưu chính viễn thông
Bài 26: Vai trò, đặc điểm, cơ cấu, các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố dịch vụ
Bài 25: Tổ chức lãnh thổ công nghiệp
Bài 24: Địa lí một số ngành công nghiệp
Bài 23: Vai trò, đặc điểm, cơ cấu, các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp
Bài 22: Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp
Bài 21: Địa lí các ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản