Trending News
21 Th4 2024

Danh mục: Ngữ Văn Lớp 7- KNTT

Giới thiệu Ngữ văn lớp 7 kết nối tri thức

Ngữ văn là một môn học quan trọng giúp học sinh phát triển kỹ năng ngôn ngữ và tư duy phân tích văn bản. Trong lớp 7, môn ngữ văn sẽ giúp học sinh tiếp cận với các tác phẩm văn học Việt Nam và thế giới, từ đó rèn luyện khả năng đọc hiểu và phân tích văn bản.

Soạn văn Ngữ văn lớp 7 kết nối tri thức

Soạn văn ngữ văn lớp 7 cung cấp cho học sinh kiến thức về các tác phẩm văn học Việt Nam và thế giới, bao gồm các tác phẩm thơ, truyện, kịch và tiểu luận. Sách giúp học sinh tiếp cận và phân tích các đoạn văn, từ đó nâng cao khả năng đọc hiểu và phân tích văn bản.
Soạn văn lớp 7 Tập 1
Bài 1: Bầu trời tuổi thơ
• Tri thức ngữ văn trang 10
• Bầy chim chìa vôi
• Thực hành tiếng Việt trang 17
• Đi lấy mật
• Thực hành tiếng Việt trang 24
• Ngàn sao làm việc
• Tóm tắt văn bản theo những yêu cầu khác nhau về độ dài
• Trao đổi về một vấn đề mà em quan tâm
• Củng cố, mở rộng trang 32
• Thực hành đọc: Ngôi nhà trên cây trang 33, 34, 35, 36, 37
Bài 2: Khúc nhạc tâm hồn
• Tri thức ngữ văn trang 39
• Đồng dao mùa xuân
• Thực hành tiếng Việt trang 42
• Gặp lá cơm nếp
• Trở gió
• Thực hành tiếng Việt trang 47
• Tập làm một bài thơ bốn chữ hoặc năm chữ
• Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc sau khi đọc một bài thơ bốn chữ hoặc năm chữ
• Trình bày suy nghĩ về một vấn đề đời sống (được gợi ra từ tác phẩm văn học đã đọc)
• Củng cố, mở rộng trang 55
• Thực hành đọc: Chiều sông Thương trang 56
Bài 3: Cội nguồn yêu thương
• Tri thức ngữ văn trang 58
• Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ
• Thực hành tiếng Việt trang 64
• Người thầy đầu tiên
• Thực hành tiếng Việt trang 72
• Quê hương
• Viết bài văn phân tích đặc điểm nhân vật trong một tác phẩm văn học
• Trình bày ý kiến về một vấn đề đời sống (được gợi ra từ một nhân vật văn học)
• Củng cố, mở rộng trang 83
• Thực hành đọc: Trong lòng mẹ trang 84, 85, 86
• Đọc mở rộng trang 87
Bài 4: Giai điệu đất nước
• Tri thức ngữ văn trang 89
• Mùa xuân nho nhỏ
• Thực hành tiếng Việt trang 92
• Gò Me
• Thực hành tiếng Việt trang 95
• Bài thơ “Đường núi” của Nguyễn Đình Thi
• Viết bài văn biểu cảm về con người hoặc sự việc
• Trình bày ý kiến về những hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng
• Củng cố, mở rộng trang 103
• Thực hành đọc: Chiều biên giới trang 104
Bài 5: Màu sắc trăm miền
• Tri thức ngữ văn trang 106
• Tháng Giêng, mơ về trăng non rét ngọt
• Thực hành tiếng Việt trang 110
• Chuyện cơm hến
• Thực hành tiếng Việt trang 116
• Hội lồng tồng
• Viết văn bản tường trình
• Trình bày ý kiến về vấn đề văn hoá truyền thống trong xã hội hiện đại
• Củng cố, mở rộng trang 126
• Thực hành đọc: Những khuôn cửa dấu yêu trang 126, 127, 128, 129
• Đọc mở rộng trang 129
Ôn tập học kì 1
• A. Ôn tập kiến thức (Ôn tập học kì 1)
• Soạn bài Phiếu học tập số 1
• Soạn bài Phiếu học tập số 2
Soạn văn lớp 7 Tập 2
Bài 6: Bài học cuộc sống
• Tri thức ngữ văn trang 5
• Đẽo cày giữa đường, Ếch ngồi đáy giếng, Con mối và con kiến
• Đẽo cày giữa đường
• Ếch ngồi đáy giếng
• Con mối và con kiến
• Thực hành tiếng Việt trang 10
• Một số câu tục ngữ Việt Nam
• Thực hành tiếng Việt trang 13
• Con hổ có nghĩa
• Viết bài văn nghị luận về một vấn đề trong đời sống (trình bày ý kiến tán thành)
• Kể lại một truyện ngụ ngôn
• Củng cố, mở rộng trang 22
• Thực hành đọc: Thiên nga, cá măng và tôm hùm trang 23, 24
Bài 7: Thế giới viễn tưởng
• Tri thức ngữ văn trang 26
• Cuộc chạm trán trên đại dương
• Thực hành tiếng Việt trang 34
• Đường vào trung tâm vũ trụ
• Thực hành tiếng Việt trang 41
• Dấu ấn Hồ Khanh
• Viết bài văn kể lại sự việc có thật liên quan đến một nhân vật lịch sử
• Thảo luận về vai trò của công nghệ đối với đời sống con người
• Củng cố, mở rộng trang 50
• Thực hành đọc: Chiếc đũa thần trang 51, 52, 53
• Đọc mở rộng trang 53
Bài 8: Trải nghiệm để trưởng thành
• Tri thức ngữ văn trang 55
• Bản đồ dẫn đường
• Thực hành tiếng Việt trang 59
• Hãy cầm lấy và đọc
• Thực hành tiếng Việt trang 64
• Nói với con
• Viết bài văn nghị luận về một vấn đề trong đời sống (thể hiện ý kiến phản đối một quan niệm, một cách hiểu khác về vấn đề)
• Trình bày ý kiến về một vấn đề đời sống
• Củng cố, mở rộng trang 73
• Thực hành đọc: Câu chuyện về con đường trang 74, 75
Bài 9: Hòa điệu với tự nhiên
• Tri thức ngữ văn trang 77
• Thuỷ tiên tháng Một
• Thực hành tiếng Việt trang 83
• Lễ rửa làng của người Lô Lô
• Bản tin về hoa anh đào
• Thực hành tiếng Việt trang 90
• Viết bài văn thuyết minh về quy tắc hoặc luật lệ trong trò chơi hay hoạt động
• Giải thích quy tắc hoặc luật lệ trong một trò chơi hay hoạt động
• Củng cố, mở rộng trang 97
• Thực hành đọc: “Thân thiện với môi trường” trang 98, 99, 100
• Đọc mở rộng trang 100
Bài 10: Trang sách và cuộc sống
• Tri thức ngữ văn trang 102
• Chinh phục những cuốn sách mới
• Vẻ đẹp giản dị và chân thật của Quê nội
• Mon và Mên đang ở đâu ?
• Thách thức thứ hai: Từ ý tưởng đến sản phẩm
• Viết bài văn phân tích một nhân vật văn học yêu thích trong cuốn sách đã đọc
• Ngày hội với sách
Ôn tập học kì 2
• A. Ôn tập kiến thức (Ôn tập học kì 2)
• Soạn bài Phiếu học tập số 1 (Ôn tập học kì 2)
• Soạn bài Phiếu học tập số 2 (Ôn tập học kì 2)

Giải bài tập Ngữ văn lớp 7 kết nối tri thức

Để nâng cao kỹ năng ngôn ngữ và phân tích văn bản, học sinh cần thường xuyên giải các bài tập trong sách giáo khoa và các tài liệu bổ sung. Bài tập thường yêu cầu học sinh đọc và phân tích các đoạn văn, tìm hiểu ý nghĩa của các từ ngữ và hình ảnh trong văn bản, từ đó giúp học sinh nâng cao khả năng sử dụng ngôn ngữ và tư duy phân tích.
Giải SBT Ngữ Văn 7 Kết nối tri thức
Giải SBT Ngữ Văn 7 Tập 1
• Bài 1: Bầu trời tuổi thơ
• Bài 2: Khúc nhạc tâm hồn
• Bài 3: Cội nguồn yêu thương
• Đọc mở rộng trang 34 tập 1
• Bài 4: Giai điệu đất nước
• Bài 5: Màu sắc trăm miền
• Đọc mở rộng trang 48 tập 1
• Ôn tập học kì I
Giải SBT Ngữ Văn 7 Tập 2
• Bài 6: Bài học cuộc sống
• Bài 7: Thế giới viễn tưởng
• Đọc mở rộng trang 18 tập 2
• Bài 8: Trải nghiệm để trưởng thành
• Bài 9: Hoà điệu với tự nhiên
• Đọc mở rộng trang 37 tập 2
• Bài 10: Trang sách và cuộc sống
• Ôn tập học kì 2

Soạn bài Trình bày ý kiến về một vấn đề đời sống lớp 7 trang 71
Soạn bài Viết bài văn nghị luận về một vấn đề trong đời sống (trình bày ý kiến phản đối)
Soạn bài Nói với con lớp 7 trang 65 (Kết nối tri thức)
Soạn bài Thực hành tiếng Việt lớp 7 trang 64
Soạn bài Hãy cầm lấy và đọc lớp 7 trang 61
Soạn bài Thực hành tiếng Việt lớp 7 trang 59
Soạn bài Bản đồ dẫn đường lớp 7 trang 56
Soạn bài Củng cố mở rộng lớp 7 trang 50
Soạn Thảo luận về vai trò của công nghệ đối với đời sống con người trang 48
Soạn Viết bài văn kể lại sự việc có thật liên quan đến một nhân vật lịch sử trang 45