Trending News
15 Th4 2024

Danh mục: Hoá Học Lớp 11 – CD

Chương trình “Cánh diều” cho lớp 11 là một bước tiến đáng kể trong việc học hóa học. Nó tập trung vào việc củng cố kiến thức từ lớp 10 và mở rộng kiến thức với các chủ đề mới như cấu trúc nguyên tử, liên kết hóa học, chất và phản ứng hóa học. Học sinh sẽ được học về cấu trúc và tính chất của các chất, cũng như quá trình và cơ chế của các phản ứng hóa học.

  Giải bài tập sách giáo khoa lớp 11

  Trong Sách giáo khoa hóa học của chương trình học “Cánh diều”, có nhiều bài tập thú vị và mang tính thực tế để học sinh rèn luyện kỹ năng giải quyết vấn đề hóa học. Bài tập xoay quanh các chủ đề như phản ứng hóa học, tính chất của chất, phân loại và tác dụng của chất. Học sinh sẽ được khám phá cách áp dụng kiến thức hóa học vào việc giải quyết các vấn đề thực tế và phát triển khả năng tư duy khoa học.
  Chủ đề 1: Cân bằng hoá học
  • Bài 1: Mở đầu về cân bằng hoá học
  • Bài 2: Sự điện li trong dung dịch nước. Thuyết Br∅nsted – Lowry về acid – base
  • Bài 3: pH của dung dịch. Chuẩn độ acid – base
  Chủ đề 2: Nitrogen và sulfur
  • Bài 4: Đơn chất nitrogen
  • Bài 5: Một số hợp chất quan trọng của nitrogen
  • Bài 6: Sulfur và sulfur dioxide
  • Bài 7: Sulfuric acid và muối sulfate
  Chủ đề 3: Đại cương về hoá học hữu cơ
  • Bài 8: Hợp chất hữu cơ và hoá học hữu cơ
  • Bài 9: Phương pháp tách biệt và tinh chế hợp chất hữu cơ
  • Bài 10: Công thức phân tử hợp chất hữu cơ
  • Bài 11: Cấu tạo hoá học của hợp chất hữu cơ
  Chủ đề 4: Hydrocarbon
  • Bài 12: Alkane
  • Bài 13: Hydrocarbon không no
  • Bài 14: Arene (Hydrocarbon thơm)
  Chủ đề 5: Dẫn xuất halogen – alcohol – phenol
  • Bài 15: Dẫn xuất halogen
  • Bài 16: Alcohol
  • Bài 17: Phenol
  Chủ đề 6: Hợp chất carbonyl – carboxylic acid
  • Bài 18: Hợp chất carbonyl
  • Bài 19: Carboxylic acid

  Chuyên đề học tập Hóa 11

Bài tập Chuyên đề học tập Hóa học 11 trong chương trình “Cánh diều” nhằm giúp học sinh tiếp cận và rèn luyện kỹ năng giải quyết các bài toán phức tạp và trình bày lời giải logic và chính xác. Các bài tập này tập trung vào các chủ đề như phản ứng hóa học, tính chất của chất và quá trình hóa học. Học sinh sẽ được khám phá và áp dụng kiến thức hóa học vào việc giải quyết các vấn đề thực tế và phát triển khả năng tư duy khoa học.
Chuyên đề 11.1: Phân bón
• Bài 1: Giới thiệu chung về phân bón
• Bài 2: Phân bón vô cơ
• Bài 3: Phân bón hữu cơ
Chuyên đề 11.2: Trải nghiệm, thực hành hoá học hữu cơ
• Bài 4: Tách tinh dầu từ các nguồn thảo mộc tự nhiên
• Bài 5: Chuyển hoá chất béo thành xà phòng
• Bài 6: Điều chế glucosamine hydrochloride từ vỏ tôm
Chuyên đề 11.3: Dầu mỏ và chế biến dầu mỏ
• Bài 7: Nguồn gốc và phân loại dầu mỏ
• Bài 8: Chế biến dầu mỏ
• Bài 9: Sản xuất dầu mỏ và nhiên liệu thay thế dầu mỏ

Hóa học 11 Cánh Diều bài 19
Hóa học 11 Cánh Diều bài 18
Hóa học 11 Cánh Diều bài 17
Hóa học 11 Cánh Diều bài 16
Hóa học 11 Cánh Diều bài 15
Hóa học 11 Cánh Diều bài 14
Hóa học 11 Cánh Diều bài 13
Hóa học 11 Cánh Diều bài 12
Hóa học 11 Cánh Diều bài 11
Hóa học 11 Cánh Diều bài 10