Trending News
21 Th4 2024

Danh mục: Vật Lí Lớp 11 – CD

Chương trình “Cánh diều” cho lớp 11 là một bước tiến đáng kể trong việc học vật lí. Nó tập trung vào việc củng cố và mở rộng kiến thức từ lớp 10 và giúp học sinh nắm vững các chủ đề như động học, điện học, quang học và cơ học chất điểm. Học sinh sẽ được học về các định luật, công thức và quy tắc trong vật lí, cũng như áp dụng chúng vào việc giải quyết các bài toán.

Giải bài tập sách giáo khoa Vật lí 11

Sách giáo khoa vật lí của chương trình học “Cánh diều” cung cấp cho học sinh một loạt bài tập thú vị và mang tính thực tế. Bài tập xoay quanh các chủ đề như chuyển động, lực, dòng điện, quang học và cơ học chất điểm. Học sinh sẽ được khám phá cách áp dụng kiến thức vật lí vào giải quyết các vấn đề thực tế và phát triển khả năng tư duy khoa học.
Chủ đề 1: Dao động
• Bài 1: Dao động điều hoà
• Bài 2: Một số dao động điều hoà thường gặp
• Bài 3: Năng lượng trong dao động điều hoà
• Bài 4: Dao động tắt dần – Dao động cưỡng bức và hiện tượng cộng hưởng
• Bài tập chủ đề 1
Chủ đề 2: Sóng
• Bài 1: Mô tả sóng
• Bài 2: Sóng dọc và sóng ngang
• Bài 3: Giao thoa sóng
• Bài 4: Sóng dừng
• Bài tập chủ đề 2
Chủ đề 3: Điện trường
• Bài 1: Lực tương tác giữa các điện tích
• Bài 2: Điện trường
• Bài 3: Điện thế, hiệu điện thế, tụ điện
• Bài tập chủ đề 3
Chủ đề 4: Dòng điện, mạch điện
• Bài 1: Cường độ dòng điện
• Bài 2: Điện trở
• Bài 3: Nguồn điện, năng lượng điện và công suất điện
• Bài tập chủ đề 4

Vật lí 11 Cánh Diều Bài tập chủ đề 4
Vật lí 11 Cánh Diều Bài 3 trang 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103
Vật lí 11 Cánh Diều Bài 2 trang 91, 92, 93, 94, 95, 96
Vật lí 11 Cánh Diều Bài 1 trang 86, 87, 88, 89, 90
Vật lí 11 Cánh Diều Bài tập chủ đề 3
Vật lí 11 Cánh Diều Bài 3 trang 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82
Vật lí 11 Cánh Diều Bài 2 trang 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74
Vật lí 11 Cánh Diều Bài 1 trang 62, 63, 64, 65, 66
Vật lí 11 Cánh Diều Bài tập chủ đề 2 trang 59, 60
Vật lí 11 Cánh Diều Bài 4 trang 54, 55, 56, 57, 58