Trending News
13 Th6 2024

Danh mục: Toán Lớp 11 – KNTT

Chương trình “Kết nối tri thức” là một chương trình học toán lớp 11 nhằm xây dựng và mở rộng kiến thức toán học của học sinh thông qua việc kết hợp các chủ đề và ứng dụng của toán trong đời sống và các lĩnh vực khác. Chương trình này tập trung vào việc phát triển kỹ năng tư duy logic, phân tích và giải quyết vấn đề của học sinh.

  Giải bài tập Sách giáo khoa Toán 11

  Sách giáo khoa toán của chương trình “Kết nối tri thức” cung cấp cho học sinh một loạt bài tập liên quan đến các ứng dụng toán học trong đời sống và các lĩnh vực khác như kinh tế, khoa học, và công nghệ. Bài tập trong sách giúp học sinh nắm vững các kiến thức cơ bản và phát triển khả năng áp dụng toán học vào việc giải quyết các vấn đề thực tế.
  Giải bài tập Toán 11 Tập 1 Kết nối tri thức
  Chương 1: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác
  • Bài 1: Giá trị lượng giác của góc lượng giác
  • Bài 2: Công thức lượng giác
  • Bài 3: Hàm số lượng giác
  • Bài 4: Phương trình lượng giác cơ bản
  • Bài tập cuối chương 1
  Chương 2: Dãy số. Cấp số cộng và cấp số nhân
  • Bài 5: Dãy số
  • Bài 6: Cấp số cộng
  • Bài 7: Cấp số nhân
  • Bài tập cuối chương 2
  Chương 3: Các số đặc trưng đo xu thế trung tâm của mẫu số liệu ghép nhóm
  • Bài 8: Mẫu số liệu ghép nhóm
  • Bài 9: Các số đặc trưng đo xu thế trung tâm
  • Bài tập cuối chương 3
  Chương 4: Quan hệ song song trong không gian
  • Bài 10: Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian
  • Bài 11: Hai đường thẳng song song
  • Bài 12: Đường thẳng và mặt phẳng song song
  • Bài 13: Hai mặt phẳng song song
  • Bài 14: Phép chiếu song song
  • Bài tập cuối chương 4
  Chương 5: Giới hạn. Hàm số liên tục
  • Bài 15: Giới hạn của dãy số
  • Bài 16: Giới hạn của hàm số
  • Bài 17: Hàm số liên tục
  • Bài tập cuối Chương 5
  Hoạt động thực hành trải nghiệm
  • Một vài áp dụng của toán học trong tài chính
  • Lực căng mặt ngoài của nước
  Giải bài tập Toán 11 Tập 2 Kết nối tri thức
  Nội dung đang được cập nhật…

  Giải bài tập Chuyên đề học tập Toán 11

Bài tập Chuyên đề học tập Toán 11 trong chương trình “Kết nối tri thức” giúp học sinh khám phá và áp dụng các khái niệm toán học vào các lĩnh vực khác nhau trong cuộc sống và sự phát triển của xã hội. Học sinh sẽ gặp phải các bài toán phức tạp và phải sử dụng kiến thức toán học để tìm ra các giải pháp hợp lý. Qua đó, học sinh sẽ phát triển kỹ năng tư duy sáng tạo, khả năng giải quyết vấn đề và ứng dụng toán học vào thực tế.
Chuyên đề 1: Phép biến hình trong mặt phẳng
• Bài 1: Phép biến hình
• Bài 2: Phép tịnh tiến
• Bài 3: Phép đối xứng trục
• Bài 4: Phép quay và phép đối xứng tâm
• Bài 5: Phép dời hình
• Bài 6: Phép vị tự
• Bài 7: Phép đồng dạng
• Bài tập cuối chuyên đề 1
Chuyên đề 2: Làm quen với một vài khái niệm của lí thuyết đồ thị
• Bài 8: Một vài khái niệm cơ bản
• Bài 9: Đường đi Euler và đường đi Hamilton
• Bài 10: Bài toán tìm đường tối ưu trong một vài trường hợp đơn giản
• Bài tập cuối chuyên đề 2
Chuyên đề 3: Một số yếu tố vẽ kĩ thuật
• Bài 11: Hình chiếu vuông góc và hình chiếu trục đo
• Bài 12: Bản vẽ kĩ thuật
• Bài tập cuối chuyên đề 3

Toán 11 Kết nối tri thức bài Ôn tập cuối năm
Toán 11 Kết nối tri thức bài Một vài mô hình toán học sử dụng hàm số mũ và hàm số lôgarit
Toán 11 Kết nối tri thức bài tập cuối chương 9
Toán 11 Kết nối tri thức bài 33
Toán 11 Kết nối tri thức bài 32
Toán 11 Kết nối tri thức bài 31
Toán 11 Kết nối tri thức bài tập cuối chương 8
Toán 11 Kết nối tri thức bài 30
Toán 11 Kết nối tri thức bài 29
Toán 11 Kết nối tri thức bài 28