Trending News
21 Th4 2024

Danh mục: Hoạt Động Trải Nghiệm Lớp 2 – CD

Hoạt động trải nghiệm lớp 2 Cánh diều

Môn Hoạt động trải nghiệm lớp 2 trong chương trình “Cánh diều” giúp học sinh trải nghiệm những hoạt động thực tế, tạo dựng kỹ năng sống và phát triển tư duy sáng tạo. Học sinh sẽ tham gia vào các hoạt động như vườn trường, thăm quan, nghệ thuật, nấu ăn, từ đó rèn luyện khả năng quan sát, tư duy và kỹ năng thực hành.

Giải bài tập Sách giáo khoa Hoạt động trải nghiệm

Bài tập sách giáo khoa Hoạt động trải nghiệm lớp 2 – Cánh diều là tài liệu thực hành bổ sung, giúp học sinh áp dụng kiến thức vào các hoạt động thực tế. Bài tập được thiết kế với các câu hỏi, trò chơi và bài tập tương tác. Qua việc giải bài tập, học sinh sẽ rèn luyện khả năng quan sát, tư duy logic và kỹ năng thực hành trong hoạt động trải nghiệm.
Chủ đề 1: Trường tiểu học
• Tuần 1
• Tuần 2
• Tuần 3
• Tuần 4
Chủ đề 2: Em là ai?
• Tuần 5
• Tuần 6
• Tuần 7
• Tuần 8
Chủ đề 3: Em yêu lao động
• Tuần 9
• Tuần 10
• Tuần 11
• Tuần 12
Chủ đề 4: Em với cộng đồng
• Tuần 13
• Tuần 14
• Tuần 15
• Tuần 16
Chủ đề 5: Nghề nghiệp trong cuộc sống
• Tuần 17
• Tuần 18
• Tuần 19
• Tuần 20
Chủ đề 6: Quê hương em
• Tuần 21
• Tuần 22
• Tuần 23
• Tuần 24
Chủ đề 7: Gia đình em
• Tuần 25
• Tuần 26
• Tuần 27
• Tuần 28
Chủ đề 8: Chia sẻ và hợp tác
• Tuần 29
• Tuần 30
• Tuần 31
• Tuần 32
Chủ đề 9: An toàn trong cuộc sống
• Tuần 33
• Tuần 34
• Tuần 35

Nothing Found

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Sorry
Nothing found