Trending News
21 Th7 2024

Danh mục: Vật Lí Lớp 12

Giải bài tập sgk Vật lý 12

Sách giáo khoa Vật lí lớp 12 là nguồn tài liệu cơ bản và quan trọng trong quá trình học. Nó cung cấp kiến thức căn bản và các ví dụ minh họa giúp học sinh hiểu rõ hơn về các khái niệm và nguyên lý trong Vật lí. Học sinh nên tiếp cận sách giáo khoa một cách cẩn thận, đọc và hiểu từng phần bài để xây dựng nền tảng kiến thức vững chắc.
Chương 1: Dao động cơ
• Bài 1: Dao động điều hòa
• Bài 2: Con lắc lò xo
• Bài 3: Con lắc đơn
• Bài 4: Dao động tắt dần. Dao động cưỡng bức
• Bài 5: Tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số. Phương pháp Fre-Nen
• Bài 6:Thực hành: Khảo sát thực nghiệm các định luật dao động của con lắc đơn
Chương 2: Sóng cơ và sóng âm
• Bài 7: Sóng cơ và sự truyền sóng cơ
• Bài 8: Giao thoa sóng
• Bài 9: Sóng dừng
• Bài 10: Đặc trưng vật lí của âm
• Bài 11: Đặc trưng sinh lí của âm
Chương 3: Dòng điện xoay chiều
• Bài 12: Đại cương về dòng điện xoay chiều
• Bài 13: Các mạch điện xoay chiều
• Bài 14: Mạch có R, L, C mắc nối tiếp
• Bài 15: Công suất điện tiêu thụ của mạch điện xoay chiều. Hệ số công suất
• Bài 16: Truyền tải điện năng. Máy biến áp
• Bài 17: Máy phát điện xoay chiều
• Bài 18: Động cơ không đồng bộ ba pha
• Bài 19: Thực hành: Khảo sát đoạn mạch điện xoay chiều có R, L, C mắc nối tiếp
Chương 4: Dao động và sóng điện từ
• Bài 20: Mạch dao động
• Bài 21: Điện từ trường
• Bài 22: Sóng điện từ
• Bài 23: Nguyên tắc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến
Chương 5: Sóng ánh sáng
• Bài 24: Tán sắc ánh sáng
• Bài 25: Giao thoa ánh sáng
• Bài 26: Các loại quang phổ
• Bài 27: Tia hồng ngoại và tia tử ngoại
• Bài 28: Tia X
• Bài 29: Thực hành: Đo bước sóng ánh sáng bằng phương pháp giao thoa
Chương 6: Lượng tử ánh sáng
• Bài 30: Hiện tượng quang điện. Thuyết lượng tử ánh sáng
• Bài 31: Hiện tượng quang điện trong
• Bài 32: Hiện tượng quang – phát quang
• Bài 33: Mẫu nguyên tử Bo
• Bài 34: Sơ lược về laze
Chương 7: Hạt nhân nguyên tử
• Bài 35: Tính chất và cấu tạo hạt nhân
• Bài 36: Năng lượng liên kết của hạt nhân. Phản ứng hạt nhân
• Bài 37: Phóng xạ
• Bài 38: Phản ứng phân hạch
• Bài 39: Phản ứng nhiệt hạch
Chương 8: Từ vi mô đến vĩ mô
• Bài 40: Các hạt sơ cấp
• Bài 41: Cấu tạo vũ trụ
  1. Giải bài tập sgk Vật Lí 12 nâng cao

Sách giáo khoa Vật lí 12 nâng cao cung cấp những nội dung sâu hơn và phức tạp hơn so với sách giáo khoa Vật lí lớp 12 tiêu chuẩn. Nó tập trung vào việc giải thích các khái niệm sâu hơn, đưa ra các ví dụ và bài toán phức tạp hơn để học sinh có thể áp dụng kiến thức vào thực tế.
Chương 1: Động lực học vật rắn
• Vật Lí lớp 12 Bài 1: Chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định
• Vật Lí lớp 12 Bài 2: Phương trình động lực học của vật rắn quay quanh một trục cố định
• Vật Lí lớp 12 Bài 3: Momen động lượng. Định luật bảo toàn momen động lượng
• Vật Lí lớp 12 Bài 4: Động năng của vật rắn quay quanh một trục cố định
• Vật Lí lớp 12 Bài 5: Bài tập về động lực học vật rắn
Chương 2: Dao động cơ
• Vật Lí lớp 12 Bài 6: Dao động điều hòa
• Vật Lí lớp 12 Bài 7: Con lắc đơn. Con lắc vật lí
• Vật Lí lớp 12 Bài 8: Năng lượng trong dao động điều hòa
• Vật Lí lớp 12 Bài 9: Bài tập về dao động điều hòa
• Vật Lí lớp 12 Bài 10: Dao động tắt dần và dao động duy trì
• Vật Lí lớp 12 Bài 11: Dao động cưỡng bức cộng hưởng
• Vật Lí lớp 12 Bài 12: Tổng hợp dao động
• Vật Lí lớp 12 Bài 13: Thực hành: Xác định chu kì dao động của con lắc đơn hoặc con lắc lò xo và gia tốc trọng trường
Chương 3: Sóng cơ
• Vật Lí lớp 12 Bài 14: Sóng cơ. Phương trình sóng
• Vật Lí lớp 12 Bài 15: Phản xạ sóng. Sóng dừng
• Vật Lí lớp 12 Bài 16: Giao thoa sóng
• Vật Lí lớp 12 Bài 17: Sóng âm. Nguồn nhạc âm
• Vật Lí lớp 12 Bài 18: Hiệu ứng Đốp-ple
• Vật Lí lớp 12 Bài 19: Bài tập về sóng cơ
• Vật Lí lớp 12 Bài 20: Thực hành: Xác định tốc độ truyền âm
Chương 4: Dao động và sóng điện từ
• Vật Lí lớp 12 Bài 21: Dao động điện từ
• Vật Lí lớp 12 Bài 22: Bài tập về dao động điện từ
• Vật Lí lớp 12 Bài 23: Điện từ trường
• Vật Lí lớp 12 Bài 24: Sóng điện từ
• Vật Lí lớp 12 Bài 25: Truyền thông bằng sóng điện từ
Chương 5: Dòng điện xoay chiều
• Vật Lí lớp 12 Bài 26: Dòng điện xoay chiều. Mạch điện xoay chiều chỉ có điện trở thuần
• Vật Lí lớp 12 Bài 27: Mạch điện xoay chiều chỉ có tụ điện, cuộn cảm
• Vật Lí lớp 12 Bài 28: Mạch có R, L, C mắc nối tiếp. Cộng hưởng điện
• Vật Lí lớp 12 Bài 29: Công suất của dòng điện xoay chiều. Hệ số công suất
• Vật Lí lớp 12 Bài 30: Máy phát điện xoay chiều
• Vật Lí lớp 12 Bài 31: Động cơ không đồng bộ ba pha
• Vật Lí lớp 12 Bài 32: Máy biến áp. Truyền tải điện năng
• Vật Lí lớp 12 Bài 33: Bài tập về dòng điện xoay chiều
• Vật Lí lớp 12 Bài 34: Thực hành khảo sát đoạn mạch điện xoay chiều có R, L, C mắc nối tiếp
Chương 6: Sóng ánh sáng
• Vật Lí lớp 12 Bài 35: Tán sắc ánh sáng
• Vật Lí lớp 12 Bài 36: Nhiễu xạ ánh sáng. Tán sắc ánh sáng
• Vật Lí lớp 12 Bài 37: Khoảng vân. Bước sóng và màu sắc ánh sáng
• Vật Lí lớp 12 Bài 38: Bài tập về giao thoa ánh sáng
• Vật Lí lớp 12 Bài 39: Máy quang phổ. Các loại quang phổ
• Vật Lí lớp 12 Bài 40: Tia hồng ngoại. Tia tử ngoại
• Vật Lí lớp 12 Bài 41: Tia X. Thuyết điện từ ánh sáng. Thang sóng điện từ
• Vật Lí lớp 12 Bài 42: Thực hành: Xác định bước sóng ánh sáng
Chương 7: Lượng tử ánh sáng
• Vật Lí lớp 12 Bài 43: Hiện tượng quang điện ngoài. Các định luật quang điện
• Vật Lí lớp 12 Bài 44: Thuyết lượng tử ánh sáng. Lưỡng tính sóng – hạt của ánh sáng
• Vật Lí lớp 12 Bài 45: Bài tập về hiện tượng quang điện
• Vật Lí lớp 12 Bài 46: Hiện tượng quang điện trong. Quang điện trở và pin quang điện
• Vật Lí lớp 12 Bài 47: Mẫu nguyên tử Bo và quang phổ vạch của nguyên tử Hiđrô
• Vật Lí lớp 12 Bài 48: Hấp thụ và phản xạ lọc lựa ánh sáng. Màu sắc các vật
• Vật Lí lớp 12 Bài 49: Sự phát quang. Sơ lược về laze
Chương 8: Sơ lược về Thuyết tương đối hẹp
• Vật Lí lớp 12 Bài 50: Thuyết tương đối hẹp
• Vật Lí lớp 12 Bài 51: Hệ thức Anh-xtanh giữa khối lượng và năng lượng
Chương 9: Hạt nhân nguyên tử
• Vật Lí lớp 12 Bài 52: Cấu tạo của hạt nhân nguyên tử. Độ hụt khối
• Vật Lí lớp 12 Bài 53: Phóng xạ
• Vật Lí lớp 12 Bài 54: Phản ứng hạt nhân
• Vật Lí lớp 12 Bài 55: Bài tập về phóng xạ và phản ứng hạt nhân
• Vật Lí lớp 12 Bài 56: Phản ứng phân hạch
• Vật Lí lớp 12 Bài 57: Phản ứng nhiệt hạch
Chương 10: Từ vi mô đến vĩ mô
• Vật Lí lớp 12 Bài 58: Các hạt sơ cấp
• Vật Lí lớp 12 Bài 59: Mặt Trời. Hệ Mặt Trời
• Vật Lí lớp 12 Bài 60: Sao. Thiên hà
• Vật Lí lớp 12 Bài 61: Thuyết Big Bang
  1. Giải sách bài tập Vật Lí 12

Bên cạnh sách giáo khoa, sách bài tập Vật lí lớp 12 là một công cụ hỗ trợ quan trọng để học sinh rèn luyện khả năng giải bài tập và áp dụng kiến thức vào thực tế. Các bài tập trong sách giúp học sinh áp dụng các công thức, quy luật và nguyên lý đã học để giải quyết các bài toán phức tạp. Học sinh cần lưu ý hiểu rõ từng bước giải quyết và thực hiện các phép tính một cách chính xác.
Chương 1: Dao động cơ
• Bài 1: Dao động điều hòa
• Bài 2: Con lắc lò xo
• Bài 3: Con lắc đơn
• Bài 4: Dao động tắt dần. Dao động cưỡng bức
• Bài 5: Tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số. Phương pháp Fre-Nen
• Bài tập cuối chương I
Chương 2: Sóng cơ và sóng âm
• Bài 7: Sóng cơ và sự truyền sóng cơ
• Bài 8: Giao thoa sóng
• Bài 9: Sóng dừng
• Bài 10: Đặc trưng vật lí của âm
• Bài 11: Đặc trưng sinh lí của âm
• Bài tập cuối chương II
Chương 3: Dòng điện xoay chiều
• Bài 12: Đại cương về dòng điện xoay chiều
• Bài 13: Các mạch điện xoay chiều
• Bài 14: Mạch có R, L, C mắc nối tiếp
• Bài 15: Công suất điện tiêu thụ của mạch điện xoay chiều. Hệ số công suất
• Bài 16: Truyền tải điện năng. Máy biến áp
• Bài 17 – 18: Máy phát điện xoay chiều. Động cơ không đồng bộ ba pha
• Bài tập cuối chương III
Chương 4: Dao động và sóng điện từ
• Bài 20: Mạch dao động
• Bài 21: Điện từ trường
• Bài 22: Sóng điện từ
• Bài 23: Nguyên tắc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến
• Bài tập cuối chương IV
Chương 5: Sóng ánh sáng
• Bài 24: Tán sắc ánh sáng
• Bài 25: Giao thoa ánh sáng
• Bài 26: Các loại quang phổ
• Bài 27: Tia hồng ngoại và tia tử ngoại
• Bài 28: Tia X
• Bài tập cuối chương V
Chương 6: Lượng tử ánh sáng
• Bài 30: Hiện tượng quang điện. Thuyết lượng tử ánh sáng
• Bài 31: Hiện tượng quang điện trong
• Bài 32: Hiện tượng quang – phát quang
• Bài 33: Mẫu nguyên tử Bo
• Bài 34: Sơ lược về laze
• Bài tập cuối chương VI
Chương 7: Hạt nhân nguyên tử
• Bài 35: Tính chất và cấu tạo hạt nhân
• Bài 36: Năng lượng liên kết của hạt nhân. Phản ứng hạt nhân
• Bài 37: Phóng xạ
• Bài 38: Phản ứng phân hạch
• Bài 39: Phản ứng nhiệt hạch
• Bài tập cuối chương VII
Chương 8: Từ vi mô đến vĩ mô
• Bài 40: Các hạt sơ cấp
• Bài 41: Cấu tạo vũ trụ
  1. Giải bài tập Chuyên đề Vật Lí 12

Ngoài ra, giải bài tập chuyên đề Vật lí lớp 12 là một phần quan trọng để học sinh nâng cao kiến thức và rèn luyện kỹ năng. Các bài tập chuyên đề tập trung vào các vấn đề đặc biệt và yêu cầu học sinh phải có sự sáng tạo trong việc giải quyết vấn đề. Qua việc giải các bài tập này, học sinh có thể nắm vững và áp dụng kiến thức Vật lí một cách linh hoạt.
Chuyên đề: Dao động cơ
Tổng hợp Lý thuyết Chương Dao động cơ
Chủ đề: Dao động điều hòa
• Bài tập Đại cương về dao động điều hòa trong đề thi Đại học (có lời giải)
• Dạng 1: Xác định các đại lượng trong dao động điều hòa
• Dạng 2: Mối quan hệ giữa x, v, a, f trong dao động điều hòa
• Dạng 3: Viết phương trình dao động điều hòa
• Dạng 4: Tìm thời điểm vật qua vị trí x lần thứ n
• Dạng 5: Tìm li độ của vật tại thời điểm t
• Dạng 6: Tìm quãng đường, quãng đường lớn nhất, nhỏ nhất (smax, smin) vật đi được
• Dạng 7: Tốc độ trung bình và vận tốc trung bình trong dao động điều hòa
• Dạng 8: Phương pháp đường tròn hỗn hợp trong dao động điều hòa
• Dạng 9: Tìm thời gian ngắn nhất, lớn nhất vật đi qua li độ, vật có vận tốc, gia tốc
• Dạng 11: Bài toán Hai vật dao động điều hòa cùng tần số khác biên độ
• Dạng 12: Bài toán Hai vật dao động điều hòa khác tần số cùng biên độ
• Bài tập Hai vật dao động điều hòa cùng tần số hoặc khác tần số
• Dạng 13: Tìm số lần vật đi qua vị trí có li độ x, có vận tốc v từ thời điểm t1 đến t2
• 75 Bài tập trắc nghiệm dao động điều hòa có lời giải (phần 1)
• 75 Bài tập trắc nghiệm dao động điều hòa có lời giải (phần 2)
• 75 Bài tập trắc nghiệm dao động điều hòa có lời giải (phần 3)
Chủ đề: Con lắc lò xo
• Bài tập Con lắc lò xo trong đề thi Đại học (có lời giải)
• Dạng 1: Tính chu kì, tần số của Con lắc lò xo
• Dạng 2: Tính chiều dài con lắc lò xo, Lực đàn hồi, Lực phục hồi
• Dạng 3: Tính năng lượng của Con lắc lò xo
• Dạng 4: Viết phương trình dao động của Con lắc lò xo
3 dạng bài toán liên quan đến hai vật trong con lắc lò xo hay và khó
• Liên kết giữa hai vật khi dao động theo phương ngang (Bài tập Con lắc lò xo hay và khó)
• Liên kết giữa hai vật khi dao động theo phương thẳng đứng (Bài tập Con lắc lò xo hay và khó)
• Khoảng cách hai vật trong dao động con lắc lò xo hay và khó
Bài toán va chạm trong con lắc lò xo hay và khó
• Bài toán va chạm theo phương ngang trong con lắc lò xo hay và khó
• Bài toán va chạm theo phương thẳng đứng trong con lắc lò xo hay và khó
• Bài toán kích thích Con lắc lò xo dao động bằng ngoại lực hay và khó
Bài tập Con lắc lò xo tổng hợp
• 60 Bài tập trắc nghiệm Con lắc lò xo có lời giải (Phần 1)
• 60 Bài tập trắc nghiệm Con lắc lò xo có lời giải (Phần 2)
• 60 Bài tập trắc nghiệm Con lắc lò xo có lời giải (Phần 3)
Chủ đề: Con lắc đơn
• Bài tập Con lắc đơn trong đề thi Đại học (có lời giải)
• Dạng 1: Viết phương trình dao động của Con lắc đơn
• Dạng 2: Chu kì con lắc đơn thay đổi
• Dạng 3: Con lắc trùng phùng
• Dạng 4: Năng lượng con lắc đơn và lực căng dây
• Bài toán va chạm trong con lắc đơn và con lắc đơn đứt dây hay và khó
• 60 Bài tập trắc nghiệm Con lắc đơn có lời giải (phần 1)
• 60 Bài tập trắc nghiệm Con lắc đơn có lời giải (phần 2)
• 60 Bài tập trắc nghiệm Con lắc đơn có lời giải (phần 3)
Chủ đề: Tổng hợp giao động điều hòa
• Bài tập Tổng hợp dao động điều hòa trong đề thi Đại học (có lời giải)
• Dạng 1: Tổng hợp dao động điều hòa
• Dạng 2: Tìm điều kiện để biên độ A, A1, A2 đạt cực đại, cực tiểu
• 50 bài tập trắc nghiệm Tổng hợp dao động điều hòa có lời giải (phần 1)
• 50 bài tập trắc nghiệm Tổng hợp dao động điều hòa có lời giải (phần 2)
Chủ đề: Dao động tắt dần, dao động cưỡng bức, dao động duy trì
• Dao động tắt dần là gì? Dao động cưỡng bức, dao động duy trì ?
• Bài tập Dao động tắt dần, cưỡng bức, duy trì trong đề thi Đại học (có lời giải)
• 40 bài tập trắc nghiệm Dao động tắt dần, dao động cưỡng bức, dao động duy trì có lời giải (phần 1)
• 40 bài tập trắc nghiệm Dao động tắt dần, dao động cưỡng bức, dao động duy trì có lời giải (phần 2)
Chủ đề: Sai số các đại lượng vật lí trong thí nghiệm dao động điều hòa
Chủ đề: Dạng bài toán về Dao động điều hòa hay và khó
Chủ đề: Chinh phục bài tập Đồ thị dao động điều hòa, dao động cơ có giải chi tiết
Bài tập trắc nghiệm Dao động cơ
• 75 Bài tập Dao động cơ có lời giải (phần 1)
• 75 Bài tập Dao động cơ có lời giải (phần 2)
• 75 Bài tập Dao động cơ có lời giải (phần 3)
• 150 câu trắc nghiệm Dao động cơ có đáp án chi tiết (cơ bản – p1)
• 150 câu trắc nghiệm Dao động cơ có đáp án chi tiết (cơ bản – p2)
• 150 câu trắc nghiệm Dao động cơ có đáp án chi tiết (cơ bản – p3)
• 150 câu trắc nghiệm Dao động cơ có đáp án chi tiết (cơ bản – p4)
• 150 câu trắc nghiệm Dao động cơ có đáp án chi tiết (nâng cao – p1)
• 150 câu trắc nghiệm Dao động cơ có đáp án chi tiết (nâng cao – p2)
• 150 câu trắc nghiệm Dao động cơ có đáp án chi tiết (nâng cao – p3)
• 150 câu trắc nghiệm Dao động cơ có đáp án chi tiết (nâng cao – p4)
Chương đề: Sóng cơ và sóng âm
Tổng hợp Lý thuyết Chương Sóng cơ và Sóng âm
Chủ đề: Đại cương về sóng cơ
• Bài tập Đại cương về sóng cơ trong đề thi Đại học (có lời giải)
• Cách giải Bài tập xác định li độ, vận tốc, trạng thái của phần tử trong Sóng cơ
• Dạng bài tập về khoảng cách giữa hai phần tử trên phương truyền sóng
• Dạng 1: Xác định các đại lượng đặc trưng của sóng
• Dạng 2: Cách viết phương trình sóng
• Dạng bài tập về đồ thị sóng cơ cực hay có lời giải
Chủ đề: Giao thoa sóng
• Bài tập Giao thoa sóng trong đề thi Đại học (có lời giải)
• Dạng 1: Viết phương trình giao thoa sóng, Tìm biên độ sóng tại 1 điểm
• Dạng 2: Cách xác định số điểm dao động với biên độ cực đại, cực tiểu
• Dạng 3: Điểm M có tính chất đặc biệt trong Giao thoa sóng
• Xác định biên độ, li độ, vận tốc, gia tốc trong miền giao thoa sóng
• Tìm số điểm dao động cực đại, cực tiểu giữa hai nguồn, hai điểm bất kì trong giao thoa sóng
• Bài toán về điểm cực đại, cực tiểu gần nhất, xa nhất với nguồn trong giao thoa sóng
• Xác định vị trí, số điểm dao động cùng pha, ngược pha với nguồn trong giao thoa sóng
• Xác định vị trí của điểm cực đại cùng pha, ngược pha với nguồn trong giao thoa sóng
• Bài tập giao thoa sóng cơ nâng cao, hay và khó, có lời giải
• 60 bài tập trắc nghiệm Giao thoa sóng có lời giải (phần 1)
• 60 bài tập trắc nghiệm Giao thoa sóng có lời giải (phần 2)
• 60 bài tập trắc nghiệm Giao thoa sóng có lời giải (phần 3)
Chủ đề: Sóng dừng
• Bài tập Sóng dừng trong đề thi Đại học (có lời giải)
• Điều kiện để có sóng dừng: tìm số nút, số bụng trên dây đang có sóng dừng
• Bài tập về phương trình sóng dừng: tìm li độ, biên độ, trạng thái dao động
• Lý thuyết – Phương pháp giải: Các dạng bài tập về sóng dừng
• Dạng bài tập về đồ thị sóng dừng cực hay có lời giải
• 40 bài tập trắc nghiệm Sóng dừng có lời giải (phần 1)
• 40 bài tập trắc nghiệm Sóng dừng có lời giải (phần 2)
Chủ đề: Sóng âm
• Bài tập Sóng âm trong đề thi Đại học (có lời giải)
• Bài toán về đặc trưng vật lí của âm: bước sóng, vận tốc, cường độ âm, năng lượng
• Bài toán về nguồn nhạc âm trong sóng âm cực hay có lời giải
• Lý thuyết – Phương pháp giải: Các dạng bài tập về sóng âm
• Dạng bài tập về đồ thị sóng âm cực hay có lời giải
• 60 bài tập trắc nghiệm Sóng âm có lời giải (phần 1)
• 60 bài tập trắc nghiệm Sóng âm có lời giải (phần 2)
• 60 bài tập trắc nghiệm Sóng âm có lời giải (phần 3)
Bài tập trắc nghiệm Sóng cơ và Sóng âm
• 125 câu trắc nghiệm Sóng cơ và Sóng âm có lời giải (cơ bản – phần 1)
• 125 câu trắc nghiệm Sóng cơ và Sóng âm có lời giải (cơ bản – phần 2)
• 125 câu trắc nghiệm Sóng cơ và Sóng âm có lời giải (cơ bản – phần 3)
• 125 câu trắc nghiệm Sóng cơ và Sóng âm có lời giải (nâng cao – phần 1)
• 125 câu trắc nghiệm Sóng cơ và Sóng âm có lời giải (nâng cao – phần 2)
• 125 câu trắc nghiệm Sóng cơ và Sóng âm có lời giải (nâng cao – phần 3)
Chuyên đề: Dòng điện xoay chiều
Tổng hợp Lý thuyết Chương Dòng điện xoay chiều
Chủ đề: Đại cương về dòng điện xoay chiều
• Bài tập Đại cương về dòng điện xoay chiều trong đề thi Đại học (có lời giải)
• Dạng 1: Xác định từ thông và suất điện động
• Dạng 2: Xác định các đại lượng đặc trưng của dòng điện xoay chiều
• Dạng 3: Cách giải bài tập về Mối liên hệ giữa dòng điện xoay chiều và dao động điều hòa
• Dạng 4: Điện lượng chuyển qua tiết diện dây dẫn
• 45 bài tập trắc nghiệm Đại cương về dòng điện xoay chiều có đáp án chi tiết (phần 1)
• 45 bài tập trắc nghiệm Đại cương về dòng điện xoay chiều có đáp án chi tiết (phần 2)
Chủ đề: Mạch điện xoay chiều chỉ có 1 phần tử
• Bài tập Mạch điện xoay chiều chỉ có 1 phần tử trong đề thi Đại học (có lời giải)
• Dạng 1: Mạch điện xoay chiều chỉ có điện trở thuần R
• Dạng 2: Mạch điện xoay chiều chỉ có cuộn cảm thuần L
• Dạng 3: Mạch điện xoay chiều chỉ có tụ điện C
• 40 bài tập trắc nghiệm Mạch điện xoay chiều chỉ có 1 phần tử có lời giải (phần 1)
• 40 bài tập trắc nghiệm Mạch điện xoay chiều chỉ có 1 phần tử có lời giải (phần 2)
Chủ đề: Mạch xoay chiều RLC mắc nối tiếp
• Bài tập Mạch RLC mắc nối tiếp trong đề thi Đại học (có lời giải)
• Bài tập về Hiện tượng cộng hưởng điện trong đề thi Đại học (có lời giải)
• Dạng 1: Tính tổng trở của đoạn mạch RLC mắc nối tiếp
• Dạng 2: Viết biểu thức dòng điện, hiệu điện thế
• Dạng 3: Bài toán cộng hưởng điện
• 50 bài tập trắc nghiệm Mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp có lời giải (phần 1)
• 50 bài tập trắc nghiệm Mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp có lời giải (phần 2)
Chủ đề: Công suất của mạch điện xoay chiều
• Bài tập về công suất của mạch điện xoay chiều trong đề thi Đại học (có lời giải)
• Dạng 1: Công suất của dòng điện xoay chiều
• Dạng 2: Hệ số công suất của mạch điện xoay chiều
• 40 bài tập trắc nghiệm Công suất của mạch điện xoay chiều có lời giải (phần 1)
• 40 bài tập trắc nghiệm Công suất của mạch điện xoay chiều có lời giải (phần 2)
Chủ đề: Mạch điện xoay chiều có R, L, C, f, ω thay đổi
• Bài tập Mạch điện xoay chiều có R thay đổi trong đề thi Đại học (có lời giải)
• Bài tập Mạch điện xoay chiều có L, C thay đổi trong đề thi Đại học (có lời giải)
• Bài tập Mạch điện xoay chiều có tần số thay đổi trong đề thi Đại học (có lời giải)
• Dạng 1: Mạch điện xoay chiều có R thay đổi
• Dạng 2: Mạch điện xoay chiều có L thay đổi
• Dạng 3: Mạch điện xoay chiều có C thay đổi
• Dạng 4: Mạch điện xoay chiều có f thay đổi
• 50 bài tập trắc nghiệm Cực trị của dòng điện xoay chiều có lời giải (phần 1)
• 50 bài tập trắc nghiệm Cực trị của dòng điện xoay chiều có lời giải (phần 2)
Chủ đề: Phương pháp giản đồ vectơ trong dòng điện xoay chiều
• Giải bài toán điện xoay chiều bằng Phương pháp giản đồ vectơ
• 40 bài tập trắc nghiệm Phương pháp giản đồ vectơ trong dòng điện xoay chiều có lời giải (phần 1)
• 40 bài tập trắc nghiệm Phương pháp giản đồ vectơ trong dòng điện xoay chiều có lời giải (phần 2)
Chủ đề: Máy phát điện – Máy biến áp – Truyền tải điện năng
• Bài tập Máy biến áp và truyền tải điện năng trong đề thi Đại học (có lời giải)
• Bài tập về máy phát điện xoay chiều trong đề thi Đại học (có lời giải)
• Dạng 1: Máy phát điện xoay chiều
• Dạng 2: Máy biến áp
• Dạng 3: Truyền tải điện năng
• 50 bài tập trắc nghiệm Máy phát điện xoay chiều, máy biến áp, truyền tải điện năng có lời giải (phần 1)
• 50 bài tập trắc nghiệm Máy phát điện xoay chiều, máy biến áp, truyền tải điện năng có lời giải (phần 2)
Bài tập trắc nghiệm Dòng điện xoay chiều
• 215 câu trắc nghiệm Dòng điện xoay chiều có lời giải (cơ bản – phần 1)
• 215 câu trắc nghiệm Dòng điện xoay chiều có lời giải (cơ bản – phần 2)
• 215 câu trắc nghiệm Dòng điện xoay chiều có lời giải (cơ bản – phần 3)
• 215 câu trắc nghiệm Dòng điện xoay chiều có lời giải (cơ bản – phần 4)
• 215 câu trắc nghiệm Dòng điện xoay chiều có lời giải (cơ bản – phần 5)
• 255 câu trắc nghiệm Dòng điện xoay chiều có lời giải (nâng cao – phần 1)
• 255 câu trắc nghiệm Dòng điện xoay chiều có lời giải (nâng cao – phần 2)
• 255 câu trắc nghiệm Dòng điện xoay chiều có lời giải (nâng cao – phần 3)
• 255 câu trắc nghiệm Dòng điện xoay chiều có lời giải (nâng cao – phần 4)
• 255 câu trắc nghiệm Dòng điện xoay chiều có lời giải (nâng cao – phần 5)
Tổng hợp Lý thuyết Vật Lí lớp 12 Học kì 1
Chuyên đề: Dao động và sóng điện từ
Tổng hợp Lý thuyết Chương Dao động và sóng điện từ
Chủ đề: Mạch dao động
• Dạng 1 : Bài tập Mạch dao động LC trong đề thi Đại học (có lời giải)
• Dạng 1: Chu kỳ, tần số trong mạch dao động
• Dạng 2: Điện tích, dòng điện, hiệu điện thế trong mạch dao động
• Dạng 3: Mạch dao động LC tắt dần
• Phương pháp tìm chu kỳ, tần số trong mạch dao động LC cực hay
• Viết biểu thức điện áp, cường độ dòng điện, điện tích trong mạch dao động LC
• Tìm năng lượng dao động điện từ trong mạch dao động LC
• Bài toán về nạp năng lượng ban đầu cho mạch dao động LC
• Dạng bài toán tụ điện bị đánh thủng, nối tắt trong mạch dao động LC
• 50 bài tập trắc nghiệm Mạch dao động có lời giải (phần 1)
• 50 bài tập trắc nghiệm Mạch dao động có lời giải (phần 2)
Chủ đề: Điện từ trường
• Phương pháp giải bài tập Điện từ trường
• Bài toán về sự lan truyền của điện từ trường trong các môi trường
• Phương pháp giải bài tập về mạch chọn sóng cực hay có lời giải
• 50 bài tập trắc nghiệm Điện từ trường có lời giải (phần 1)
• 50 bài tập trắc nghiệm Điện từ trường có lời giải (phần 2)
Chủ đề: Sóng điện từ – Thông tin liên lạc
• Dạng 2 : Bài tập Sóng điện từ trong đề thi Đại học (có lời giải)
• Dạng 1: Tìm các đại lượng đặc trưng của sóng điện từ
• Dạng 2: Tìm khoảng giới hạn cho mạch chọn sóng
• Dạng 3: Tụ xoay có điện dung thay đổi
• 80 bài tập trắc nghiệm Sóng điện từ có lời giải (phần 1)
• 80 bài tập trắc nghiệm Sóng điện từ có lời giải (phần 2)
• 80 bài tập trắc nghiệm Sóng điện từ có lời giải (phần 3)
Bài tập trắc nghiệm Dao động và sóng điện từ
• 50 câu trắc nghiệm Dao động và sóng điện từ có lời giải (cơ bản – phần 1)
• 50 câu trắc nghiệm Dao động và sóng điện từ có lời giải (cơ bản – phần 2)
• 60 câu trắc nghiệm Dao động và sóng điện từ có lời giải (nâng cao – phần 1)
• 60 câu trắc nghiệm Dao động và sóng điện từ có lời giải (nâng cao – phần 2)
Chuyên đề: Sóng ánh sáng
Tổng hợp Lý thuyết Chương Sóng ánh sáng
Chủ đề: Tán sắc ánh sáng
• Dạng 1 : Bài tập Hiện tượng tán sắc ánh sáng trong đề thi Đại học (có lời giải)
• Lý thuyết – Phương pháp giải: Tán sắc qua lăng kính
• 40 bài tập trắc nghiệm Tán sắc qua lăng kính có lời giải (phần 1)
• 40 bài tập trắc nghiệm Tán sắc qua lăng kính có lời giải (phần 2)
Chủ đề: Giao thoa ánh sáng
• Dạng 2 : Bài tập Hiện tượng giao thoa ánh sáng trong đề thi Đại học (có lời giải)
• Giao thoa ánh sáng là gì ?
• Dạng 1: Giao thoa với ánh sáng đơn sắc
• Dạng 2: Giao thoa với ánh sáng đa sắc
• Dạng 3: Giao thoa với ánh sáng trắng
• 50 bài tập trắc nghiệm Giao thoa ánh sáng có lời giải (phần 1)
• 50 bài tập trắc nghiệm Giao thoa ánh sáng có lời giải (phần 2)
Chủ đề: Quang Phổ
• Dạng 3 : Bài tập Quang phổ trong đề thi Đại học (có lời giải)
• Lý thuyết về Quang phổ
• 50 bài tập trắc nghiệm Quang phổ có lời giải (phần 1)
• 50 bài tập trắc nghiệm Quang phổ có lời giải (phần 2)
Bài tập trắc nghiệm Sóng ánh sáng
• 100 câu trắc nghiệm Sóng ánh sáng có lời giải (cơ bản – phần 1)
• 100 câu trắc nghiệm Sóng ánh sáng có lời giải (cơ bản – phần 2)
• 100 câu trắc nghiệm Sóng ánh sáng có lời giải (cơ bản – phần 3)
• 100 câu trắc nghiệm Sóng ánh sáng có lời giải (nâng cao – phần 1)
• 100 câu trắc nghiệm Sóng ánh sáng có lời giải (nâng cao – phần 2)
• 100 câu trắc nghiệm Sóng ánh sáng có lời giải (nâng cao – phần 3)
Chuyên đề: Lượng tử ánh sáng
Tổng hợp Lý thuyết Chương Lượng tử ánh sáng
Chủ đề: Hiện tượng quang điện ngoài
• Dạng 1: Hiện tượng quang điện – Thuyết lượng tử ánh sáng
• Dạng 2: Công suất nguồn bức xạ, hiệu suất lượng tử
• Dạng 3: Electron quang điện chuyển động trong điện từ trường
• 60 bài tập trắc nghiệm Hiện tượng quang điện có lời giải (phần 1)
• 60 bài tập trắc nghiệm Hiện tượng quang điện có lời giải (phần 2)
• 60 bài tập trắc nghiệm Hiện tượng quang điện có lời giải (phần 3)
Chủ đề: Tia X
• Lý thuyết Tia X
• 50 bài tập trắc nghiệm Tia X có lời giải (phần 1)
• 50 bài tập trắc nghiệm Tia X có lời giải (phần 2)
Chủ đề: Mẫu nguyên tử Bo – Quang phổ vạch của Hidro
• Mẫu nguyên tử Bo và Quang phổ vạch của Hidro
• Bài tập Quang phổ vạch của Hidro
Chủ đề: Hiện tượng quang – Phát quang – Tia laze
Bài tập trắc nghiệm Lượng tử ánh sáng
• Bài tập Lượng tử ánh sáng trong đề thi Đại học có lời giải
• 100 câu trắc nghiệm Lượng tử ánh sáng có lời giải (cơ bản – phần 1)
• 100 câu trắc nghiệm Lượng tử ánh sáng có lời giải (cơ bản – phần 2)
• 100 câu trắc nghiệm Lượng tử ánh sáng có lời giải (cơ bản – phần 3)
• 100 câu trắc nghiệm Lượng tử ánh sáng có lời giải (nâng cao – phần 1)
• 100 câu trắc nghiệm Lượng tử ánh sáng có lời giải (nâng cao – phần 2)
• 100 câu trắc nghiệm Lượng tử ánh sáng có lời giải (nâng cao – phần 3)
Chuyên đề: Hạt nhân nguyên tử
Tổng hợp Lý thuyết Chương Hạt nhân nguyên tử
Chủ đề: Cấu tạo hạt nhân – Năng lượng liên kết
• Lý thuyết Cấu tạo hạt nhân – Độ hụt khối – Năng lượng liên kết
• 25 Bài tập Cấu tạo hạt nhân – Độ hụt khối – Năng lượng liên kết có lời giải
• 25 Bài tập về Độ hụt khối, Năng lượng liên kết có lời giải
Chủ đề: Phóng xạ
• Dạng 1: Viết phương trình phóng xạ
• Dạng 2: Tính lượng chất phóng xạ, tuổi phóng xạ, độ phóng xạ
• 40 bài tập trắc nghiệm Phóng xạ có lời giải (phần 1)
• 40 bài tập trắc nghiệm Phóng xạ có lời giải (phần 2)
• Cách giải bài tập Cấu tạo hạt nhân, năng lượng liên kết cực hay Xem chi tiết
• 20 Bài tập Cấu tạo hạt nhân, Năng lượng liên kết có lời giải Xem chi tiết
• Viết phương trình phóng xạ cực hay, có đáp án Xem chi tiết
• Công thức, Cách tính khối lượng chất phóng xạ hay, chi tiết Xem chi tiết
• Công thức, Cách tính chu kì phóng xạ hay, chi tiết Xem chi tiết
• Công thức, Cách tính thời gian phóng xạ, tuổi của cổ vật hay, chi tiết Xem chi tiết
• Công thức, Cách tính độ phóng xạ hay, chi tiết Xem chi tiết
• Dạng bài tập Các định luật bảo toàn trong phản ứng hạt nhân hay, chi tiết Xem chi tiết
Chủ đề: Phản ứng hạt nhân
• Dạng 1: Viết phương trình phản ứng hạt nhân
• Dạng 2: Tính năng lượng của phản ứng hạt nhân
• Dạng 3: Tính động năng, động lượng trong phản ứng hạt nhân
• 40 bài tập trắc nghiệm Phản ứng hạt nhân có lời giải (phần 1)
• 40 bài tập trắc nghiệm Phản ứng hạt nhân có lời giải (phần 2)
Chủ đề: Phản ứng phân hạch – Phản ứng nhiệt hạch
• Dạng 1: Phản ứng phân hạch, phản ứng nhiệt hạch
Bài tập trắc nghiệm Hạt nhân nguyên tử
• 125 câu trắc nghiệm Hạt nhân nguyên tử có lời giải (cơ bản – phần 1)
• 125 câu trắc nghiệm Hạt nhân nguyên tử có lời giải (cơ bản – phần 2)
• 125 câu trắc nghiệm Hạt nhân nguyên tử có lời giải (cơ bản – phần 3)
• 125 câu trắc nghiệm Hạt nhân nguyên tử có lời giải (cơ bản – phần 4)
• 100 câu trắc nghiệm Hạt nhân nguyên tử có lời giải (nâng cao – phần 1)
• 100 câu trắc nghiệm Hạt nhân nguyên tử có lời giải (nâng cao – phần 2)
• 100 câu trắc nghiệm Hạt nhân nguyên tử có lời giải (nâng cao – phần 3)

Nothing Found

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Sorry
Nothing found