Trending News
15 Th4 2024

Danh mục: Đạo đức Lớp 4 – CD

Đạo đức lớp 4 là môn học giúp học sinh hiểu về các giá trị và đạo đức trong cuộc sống hàng ngày. Trong bộ sách “Cánh diều”, Đạo đức lớp 4 được thiết kế để giúp học sinh tiếp cận và hiểu bài học một cách dễ dàng và thú vị.
Trong môn học này, học sinh sẽ được tìm hiểu về các giá trị đạo đức cơ bản như tình bạn, tình người, chăm sóc gia đình, tôn trọng người khác, tôn trọng môi trường, và nhiều giá trị đạo đức khác. Đặc biệt, trong bộ sách “Cánh diều”, các bài học được thiết kế dựa trên các câu chuyện và hình ảnh, giúp học sinh dễ dàng tiếp cận và nhớ lâu hơn các giá trị đạo đức.

Giải bài tập Sách giáo khoa Đạo đức 4 – CD

Sách giáo khoa Đạo đức lớp 4 Cánh Diều cung cấp cho học sinh rất nhiều bài tập để rèn luyện kỹ năng về đạo đức. Sau đây là một số bài tập mẫu trong sách giáo khoa Đạo đức lớp 4 Cánh diều mà học sinh có thể thực hành để nâng cao kỹ năng của mình:
  1. Tìm hiểu về các giá trị đạo đức cơ bản. Học sinh có thể tìm hiểu về các giá trị đạo đức như tình bạn, tình yêu, sự chia sẻ, lòng trắc ẩn và sự chân thành. Học sinh có thể học cách áp dụng các giá trị này vào cuộc sống hàng ngày và trở thành một người có đạo đức tốt.
  2. Tìm hiểu về các truyền thống và phong tục đạo đức. Học sinh có thể tìm hiểu về các truyền thống và phong tục đạo đức của người Việt Nam cũng như của các nền văn hóa khác trên thế giới. Học sinh cũng có thể học cách tôn trọng và giữ gìn các truyền thống và phong tục đạo đức này.
  3. Vận dụng kiến thức đạo đức vào thực tế. Học sinh có thể áp dụng kiến thức của mình vào các hoạt động thực tế như giúp đỡ bạn bè, gia đình và người khác khi gặp khó khăn. Học sinh cũng có thể học cách giải quyết các vấn đề xảy ra trong cuộc sống một cách đạo đức và trung thực.
Chủ đề: Biết ơn người lao động
Bài 1: Người lao động quanh em
Bài 2: Em biết ơn người lao động
Chủ đề: Cảm thông, giúp đỡ người gặp khó khăn
Bài 3: Em nhận biết sự cảm thông, giúp đỡ người gặp khó khăn
Bài 4: Em thể hiện sự cảm thông, giúp đỡ người gặp khó khăn
Chủ đề: Yêu lao động
Bài 5: Em yêu lao động
Bài 6: Em tích cực tham gia lao động
Chủ đề: Tôn trọng tài sản của người khác
Bài 7: Em tôn trọng tài sản của người khác
Chủ đề: Bảo vệ của công
Bài 8: Em bảo vệ của công
Chủ đề: Thiết lập và duy trì quan hệ bạn bè
Bài 9: Em làm quen với bạn bè
Bài 10: Em nuôi dưỡng quan hệ bạn bè
Chủ đề: Quý trọng đồng tiền
Bài 11: Em quý trọng đồng tiền
Chủ đề: Quyền và bổn phận của trẻ em
Bài 12: Em thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em.

Nothing Found

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Sorry
Nothing found