Trending News
15 Th4 2024

Danh mục: Địa Lí Lớp 9

Địa Lí Lớp 9

Môn Địa lí lớp 9 là một môn học quan trọng trong chương trình giáo dục phổ thông. Trên cơ sở kiến thức đã học ở các cấp học trước, học sinh sẽ tiếp tục khám phá và hiểu rõ hơn về các quốc gia, lục địa, dân cư, tài nguyên và môi trường tự nhiên trên Trái Đất. Môn học này giúp học sinh phát triển kỹ năng đọc bản đồ, tư duy không gian và hiểu biết về thế giới xung quanh.

Giải bài tập sách giáo khoa Địa Lí 9

Sách giáo khoa Địa lí 9 là tài liệu chính trong quá trình học môn Địa lí lớp 9. Sách cung cấp cho học sinh kiến thức cơ bản và những bài tập thực hành để áp dụng kiến thức vào thực tế. Khi giải bài tập từ sách, học sinh cần đọc kỹ đề bài, hiểu rõ yêu cầu và áp dụng kiến thức đã học để giải quyết từng bài tập. Hãy suy nghĩ logic, tư duy phản biện và sử dụng thông tin từ sách giáo khoa để tìm ra lời giải chính xác. Đọc kỹ lời giải và so sánh với phương pháp giải của mình để kiểm tra và sửa lỗi nếu có. Nếu gặp khó khăn, hãy tham khảo lại sách giáo khoa hoặc xin sự giúp đỡ từ giáo viên.
Địa Lí Dân Cư
• Bài 1: Cộng đồng các dân tộc Việt Nam
• Bài 2: Dân số và gia tăng dân số
• Bài 3: Phân bố dân cư và các loại hình quần cư
• Bài 4: Lao động và việc làm. Chất lượng cuộc sống
• Bài 5: Thực hành: Phân tích và so sánh tháp dân số năm 1989 và năm 1999
Địa Lí Kinh Tế
• Bài 6: Sự phát triển nền kinh tế Việt Nam
• Bài 7: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp
• Bài 8: Sự phát triển và phân bố nông nghiệp
• Bài 9: Sự phát triển và phân bố lâm nghiệp, thủy sản
• Bài 10: Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu diện tích gieo trồng phân theo các loại cây, sự tăng trưởng đàn gia súc, gia cầm
Bài 11: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp
• Bài 12: Sự phát triển và phân bố công nghiệp
• Bài 13: Vai trò đặc điểm phát triển và phân bố của dịch vụ
• Bài 14: Giao thông vận tải và bưu chính viễn thông
• Bài 15: Thương mại và du lịch
• Bài 16: Thực hành: Vẽ biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu kinh tế
Sự Phân Hóa Lãnh Thổ
• Bài 17: Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ
• Bài 18: Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ (tiếp theo)
• Bài 19: Thực hành: Đọc bản đồ, phân tích và đánh giá ảnh hưởng của tài nguyên khoáng sản đối với phát triển công nghiệp ở Trung du và miền núi Bắc Bộ
• Đề cương ôn tập môn Địa Lí lớp 6 Học kì 1 năm 2021 – 2022
• Top 4 Đề thi Học kì 1 Địa Lí 9 năm 2021 (có đáp án)
• Bài 20: Vùng Đồng bằng sông Hồng
• Bài 21: Vùng Đồng bằng sông Hồng (tiếp theo)
• Bài 22: Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về mối quan hệ giữa dân số, sản lượng lương thực và bình quân lương thực theo đầu người
• Bài 23: Vùng Bắc Trung Bộ
• Bài 24: Vùng Bắc Trung Bộ (tiếp theo)
• Bài 25: Vùng duyên hải Nam Trung Bộ
• Bài 26: Vùng duyên hải Nam Trung Bộ (tiếp theo)
• Bài 27: Thực hành: Kinh tế biển Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ
• Bài 28: Vùng Tây Nguyên
• Bài 29: Vùng Tây Nguyên (tiếp theo)
• Bài 30: Thực hành: So sánh tình hình sản xuất cây công nghiệp lâu năm ở Trung du và Miền núi Bắc Bộ với Tây Nguyên
• Top 4 Đề thi Địa Lí 9 Giữa kì 2 năm 2021 (có đáp án)
• Bài 31: Vùng Đông Nam Bộ
• Bài 32: Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo)
• Bài 33: Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo)
• Bài 34: Thực hành: Phân tích một số ngành công nghiệp trọng điểm ở Đông Nam Bộ
• Bài 35: Vùng Đồng bằng sông Cửu Long
• Bài 36: Vùng Đồng bằng sông Cửu Long (tiếp theo)
• Bài 37: Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về tình hình sản xuất của ngành thủy sản ở Đồng bằng sông Cửu Long
• Bài 38: Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường Biển – Đảo
• Bài 39: Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường Biển – Đảo (tiếp theo)
• Bài 40: Thực hành: Đánh giá tiềm năng kinh tế của các đảo ven bờ và tìm hiểu về ngành công nghiệp dầu khí
Địa Lí Địa Phương
• Bài 41: Địa lí tỉnh thành phố
• Bài 42: Địa lí tỉnh thành phố (tiếp theo)
• Bài 43: Địa lí tỉnh thành phố (tiếp theo)
• Bài 44: Thực hành: Phân tích mối quan hệ giữa các thành phần tự nhiên. Vẽ và phân tích biểu đồ cơ cấu kinh tế của địa phương

Giải bài tập sách bài tập Địa Lí 9

Bên cạnh sách giáo khoa, sách bài tập Địa lí 9 là một nguồn tài liệu bổ sung quan trọng. Sách bài tập cung cấp cho học sinh nhiều bài tập thực hành và câu hỏi để rèn luyện kỹ năng và ứng dụng kiến thức. Khi làm bài tập từ sách, hãy đọc kỹ đề bài, hiểu rõ yêu cầu và áp dụng kiến thức đã học để giải quyết từng bài tập. Hãy suy nghĩ logic, tư duy phản biện và sử dụng thông tin từ sách giáo khoa và bài giảng. Đọc kỹ lời giải và so sánh với phương pháp giải của mình để kiểm tra và sửa lỗi nếu có. Nếu gặp khó khăn, hãy tham khảo lại sách giáo khoa hoặc xin sự giúp đỡ từ giáo viên.
• Bài 1: Cộng đồng các dân tộc Việt Nam
• Bài 2: Dân số và gia tăng dân số
• Bài 3: Phân bố dân cư và các loại hình quần cư
• Bài 4: Lao động và việc làm. Chất lượng cuộc sống
• Bài 5: Thực hành: Phân tích và so sánh tháp dân số năm 1989 và năm 1999
• Bài 6: Sự phát triển nền kinh tế Việt Nam
• Bài 7: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp
• Bài 8: Sự phát triển và phân bố nông nghiệp
• Bài 9: Sự phát triển và phân bố lâm nghiệp, thủy sản
• Bài 10: Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu diện tích gieo trồng phân theo các loại cây, sự tăng trưởng đàn gia súc, gia cầm
• Top 4 Đề thi Địa Lí 9 Giữa kì 1 năm 2021 (có đáp án)
• Bài 11: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp
• Bài 12: Sự phát triển và phân bố công nghiệp
• Bài 13: Vai trò đặc điểm phát triển và phân bố của dịch vụ
• Bài 14: Giao thông vận tải và bưu chính viễn thông
• Bài 15: Thương mại và du lịch
• Bài 16: Thực hành: Vẽ biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu kinh tế
• Bài 17: Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ
• Bài 18: Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ (tiếp theo)
• Bài 19: Thực hành: Đọc bản đồ, phân tích và đánh giá ảnh hưởng của tài nguyên khoáng sản đối với phát triển công nghiệp ở Trung du và miền núi Bắc Bộ
• Top 4 Đề thi Học kì 1 Địa Lí 9 năm 2021 (có đáp án)
• Bài 20: Vùng Đồng bằng sông Hồng
• Bài 21: Vùng Đồng bằng sông Hồng (tiếp theo)
Bài 22: Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về mối quan hệ giữa dân số, sản lượng lương thực và bình quân lương thực theo đầu người
• Bài 23: Vùng Bắc Trung Bộ
• Bài 24: Vùng Bắc Trung Bộ (tiếp theo)
• Bài 25: Vùng duyên hải Nam Trung Bộ
• Bài 26: Vùng duyên hải Nam Trung Bộ (tiếp theo)
• Bài 27: Thực hành: Kinh tế biển Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ
• Bài 28: Vùng Tây Nguyên
• Bài 29: Vùng Tây Nguyên (tiếp theo)
• Bài 30: Thực hành: So sánh tình hình sản xuất cây công nghiệp lâu năm ở Trung du và Miền núi Bắc Bộ với Tây Nguyên
• Top 4 Đề thi Địa Lí 9 Giữa kì 2 năm 2021 (có đáp án)
• Bài 31: Vùng Đông Nam Bộ
• Bài 32: Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo)
• Bài 33: Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo)
• Bài 34: Thực hành: Phân tích một số ngành công nghiệp trọng điểm ở Đông Nam Bộ
• Bài 35: Vùng Đồng bằng sông Cửu Long
• Bài 36: Vùng Đồng bằng sông Cửu Long (tiếp theo)
• Bài 37: Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về tình hình sản xuất của ngành thủy sản ở Đồng bằng sông Cửu Long
• Bài 38: Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường Biển – Đảo
• Bài 39: Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường Biển – Đảo (tiếp theo)
• Bài 40: Thực hành: Đánh giá tiềm năng kinh tế của các đảo ven bờ và tìm hiểu về ngành công nghiệp dầu khí
• Bài 41: Địa lí tỉnh thành phố
• Bài 42: Địa lí tỉnh thành phố (tiếp theo)
• Bài 43: Địa lí tỉnh thành phố (tiếp theo)

Giải bài tập Vở bài tập Địa Lí 9

Vở bài tập Địa lí 9 là một công cụ hữu ích để rèn luyện kỹ năng và áp dụng kiến thức Địa lí vào thực tế. Với nhiều bài tập thực hành và câu hỏi liên quan đến các sự kiện và vấn đề Địa lí, vở bài tập giúp bạn thực hành và củng cố kiến thức đã học. Khi làm bài tập từ vở, hãy đọc kỹ đề bài, hiểu rõ yêu cầu và áp dụng kiến thức đã học để giải quyết từng bài tập. Hãy suy nghĩ logic, tư duy phản biện và sử dụng thông tin từ sách giáo khoa và bài giảng. Đọc kỹ lời giải và so sánh với phương pháp giải của bạn để kiểm tra và sửa lỗi nếu có. Nếu gặp khó khăn, hãy tham khảo lại sách giáo khoa hoặc xin sự giúp đỡ từ giáo viên.
• Vở bài tập Địa Lí 9 Bài 1: Cộng đồng các dân tộc Việt Nam
• Vở bài tập Địa Lí 9 Bài 2: Dân số và gia tăng dân số
• Vở bài tập Địa Lí 9 Bài 3: Phân bố dân cư và các loại hình quần cư
• Vở bài tập Địa Lí 9 Bài 4: Lao động và việc làm – Chất lượng cuộc sống
• Vở bài tập Địa Lí 9 Bài 5: Thực hành: Phân tích và so sánh tháp dân số năm 1989 và năm 2009
• Vở bài tập Địa Lí 9 Bài 6: Sự phát triển nền kinh tế Việt Nam
• Vở bài tập Địa Lí 9 Bài 7: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp
• Vở bài tập Địa Lí 9 Bài 8: Sự phát triển và phân bố nông nghiệp
• Vở bài tập Địa Lí 9 Bài 9: Sự phát triển và phân bố lâm nghiệp, thủy sản
• Vở bài tập Địa Lí 9 Bài 10: Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu diện tích gieo trồng phân theo các loại cây, sự tăng trưởng dàn gia súc, gia cầm
• Top 4 Đề thi Địa Lí 9 Giữa kì 1 năm 2021 (có đáp án)
• Vở bài tập Địa Lí 9 Bài 11: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp
• Vở bài tập Địa Lí 9 Bài 12: Sự phát triển và phân bố công nghiệp
• Vở bài tập Địa Lí 9 Bài 13: Vai trò đặc điểm phát triển và phân bố của dịch vụ
• Vở bài tập Địa Lí 9 Bài 14: Giao thông vận tải và bưu chính viễn thông
• Vở bài tập Địa Lí 9 Bài 15: Thương mại và du lịch
• Vở bài tập Địa Lí 9 Bài 16: Thực hành: Vẽ biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu kinh tế
• Vở bài tập Địa Lí 9 Bài 17: Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ
• Vở bài tập Địa Lí 9 Bài 18: Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ (tiếp theo)
• Vở bài tập Địa Lí 9 Bài 19: Thực hành: Đọc bản đồ, phân tích và đánh giá ảnh hưởng của tài nguyên khoáng sản đối với phát triển công nghiệp ở Trung du và miền núi Bắc Bộ
• Top 4 Đề thi Học kì 1 Địa Lí 9 năm 2021 (có đáp án)
• Vở bài tập Địa Lí 9 Bài 20: Vùng Đồng bằng sông Hồng
• Vở bài tập Địa Lí 9 Bài 21: Vùng Đồng bằng sông Hồng (tiếp theo)
• Vở bài tập Địa Lí 9 Bài 22: Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về mối quan hệ giữa dân số, sản lượng lương thực và bình quân lương thực theo đầu người
• Vở bài tập Địa Lí 9 Bài 23: Vùng Bắc Trung Bộ
• Vở bài tập Địa Lí 9 Bài 24: Vùng Bắc Trung Bộ (tiếp theo)
• Vở bài tập Địa Lí 9 Bài 25: Vùng duyên hải Nam Trung Bộ
• Vở bài tập Địa Lí 9 Bài 26: Vùng duyên hải Nam Trung Bộ (tiếp theo)
• Vở bài tập Địa Lí 9 Bài 27: Thực hành: Kinh tế biển Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ
• Vở bài tập Địa Lí 9 Bài 28: Vùng Tây Nguyên
• Vở bài tập Địa Lí 9 Bài 29: Vùng Tây Nguyên (tiếp theo)
• Vở bài tập Địa Lí 9 Bài 30: Thực hành: So sánh tình hình sản xuất cây công nghiệp lâu năm ở Trung du và Miền núi Bắc Bộ với Tây Nguyên
• Top 4 Đề thi Địa Lí 9 Giữa kì 2 năm 2021 (có đáp án)
• Vở bài tập Địa Lí 9 Bài 31: Vùng Đông Nam Bộ
• Vở bài tập Địa Lí 9 Bài 32: Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo)
• Vở bài tập Địa Lí 9 Bài 33: Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo)
• Vở bài tập Địa Lí 9 Bài 34: Thực hành: Phân tích một số ngành công nghiệp trọng điểm ở Đông Nam Bộ
• Vở bài tập Địa Lí 9 Bài 35: Vùng Đồng bằng sông Cửu Long
• Vở bài tập Địa Lí 9 Bài 36: Vùng Đồng bằng sông Cửu Long (tiếp theo)
• Vở bài tập Địa Lí 9 Bài 37: Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về tình hình sản xuất của ngành thủy sản ở Đồng bằng sông Cửu Long
• Vở bài tập Địa Lí 9 Bài 38: Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường Biển – Đảo
• Vở bài tập Địa Lí 9 Bài 39: Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường Biển – Đảo (tiếp theo)
• Vở bài tập Địa Lí 9 Bài 40: Thực hành: Đánh giá tiềm năng kinh tế của các đảo ven bờ và tìm hiểu về ngành công nghiệp dầu khí
• Vở bài tập Địa Lí 9 Bài 41: Địa lí tỉnh thành phố
• Vở bài tập Địa Lí 9 Bài 42: Địa lí tỉnh thành phố (tiếp theo)
• Vở bài tập Địa Lí 9 Bài 43: Địa lí tỉnh thành phố (tiếp theo)

Giải bài tập Tập bản đồ và bài tập thực hành Địa Lí 9

Trong tập bản đồ Địa lí 9, bạn sẽ gặp các bản đồ về các khu vực địa lý, như lục địa, quốc gia, thành phố và các đặc điểm địa hình. Bạn cần chú ý đọc kỹ các chỉ dẫn và hướng dẫn trên bản đồ để hiểu cách đọc và sử dụng nó. Quan sát các biểu đồ, ký hiệu, hình vẽ và các yếu tố khác trên bản đồ để trả lời câu hỏi và thực hiện các tác vụ liên quan.
• Bài 1: Cộng đồng các dân tộc Việt Nam
• Bài 2: Dân số và gia tăng dân số
• Bài 3: Phân bố dân cư và các loại hình quần cư
• Bài 4: Lao động và việc làm. Chất lượng cuộc sống
• Bài 5: Thực hành: Phân tích và so sánh tháp dân số năm 1989 và năm 1999
• Bài 6: Sự phát triển nền kinh tế Việt Nam
• Bài 7: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp
• Bài 8: Sự phát triển và phân bố nông nghiệp
• Bài 9: Sự phát triển và phân bố lâm nghiệp, thủy sản
• Bài 10: Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu diện tích gieo trồng phân theo các loại cây, sự tăng trưởng đàn gia súc, gia cầm
• Top 4 Đề thi Địa Lí 9 Giữa kì 1 năm 2021 (có đáp án)
• Bài 11: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp
• Bài 12: Sự phát triển và phân bố công nghiệp
• Bài 13: Vai trò đặc điểm phát triển và phân bố của dịch vụ
• Bài 14: Giao thông vận tải và bưu chính viễn thông
• Bài 15: Thương mại và du lịch
• Bài 16: Thực hành: Vẽ biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu kinh tế
• Bài 17: Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ
• Bài 18: Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ (tiếp theo)
• Bài 19: Thực hành: Đọc bản đồ, phân tích và đánh giá ảnh hưởng của tài nguyên khoáng sản đối với phát triển công nghiệp ở Trung du và miền núi Bắc Bộ
• Top 4 Đề thi Học kì 1 Địa Lí 9 năm 2021 (có đáp án)
• Bài 20: Vùng Đồng bằng sông Hồng
• Bài 21: Vùng Đồng bằng sông Hồng (tiếp theo)
• Bài 22: Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về mối quan hệ giữa dân số, sản lượng lương thực và bình quân lương thực theo đầu người
• Bài 23: Vùng Bắc Trung Bộ
• Bài 24: Vùng Bắc Trung Bộ (tiếp theo)
• Bài 25: Vùng duyên hải Nam Trung Bộ
• Bài 26: Vùng duyên hải Nam Trung Bộ (tiếp theo)
• Bài 27: Thực hành: Kinh tế biển Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ
• Bài 28: Vùng Tây Nguyên
• Bài 29: Vùng Tây Nguyên (tiếp theo)
• Bài 30: Thực hành: So sánh tình hình sản xuất cây công nghiệp lâu năm ở Trung du và Miền núi Bắc Bộ với Tây Nguyên
• Top 4 Đề thi Địa Lí 9 Giữa kì 2 năm 2021 (có đáp án)
• Bài 31: Vùng Đông Nam Bộ
• Bài 32: Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo)
• Bài 33: Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo)
• Bài 34: Thực hành: Phân tích một số ngành công nghiệp trọng điểm ở Đông Nam Bộ
• Bài 35: Vùng Đồng bằng sông Cửu Long
• Bài 36: Vùng Đồng bằng sông Cửu Long (tiếp theo)
• Bài 37: Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về tình hình sản xuất của ngành thủy sản ở Đồng bằng sông Cửu Long
• Bài 38: Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường Biển – Đảo
• Bài 39: Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường Biển – Đảo (tiếp theo)
• Bài 40: Thực hành: Đánh giá tiềm năng kinh tế của các đảo ven bờ và tìm hiểu về ngành công nghiệp dầu khí

Đề cương ôn tập học kì 2 môn Địa lý lớp 9 năm 2023
Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Địa lý Phòng GD&ĐT thị xã Tân Xuyên năm học 2018 – 2019
Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Địa lý trường TH&THCS Vĩnh Chấp, Vĩnh Linh năm học 2018 – 2019
Đề kiểm tra học kì 2 môn Địa lý lớp 9 năm 2015 trường THCS Tân Ước, Hà Nội
Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Địa lí – Trường THCS Nguyễn Huệ, Khánh Hòa
Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Địa lý trường THCS An Bình, Bình Dương năm học 2021-2022
Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Địa lý Sở GD&ĐT Bắc Ninh năm học 2018 – 2019
Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Địa lý Sở GD&ĐT Quảng Nam năm 2020 – 2021
Bộ đề thi học kì 2 môn Địa lý lớp 9
Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Địa lí – Đề 2