Trending News
20 Th7 2024

Danh mục: Khoa học tự nhiên Lớp 6 – CD

Giới thiệu Khoa Học Tự Nhiên Lớp 6 Cánh Diều

Môn Khoa Học Tự Nhiên giúp bạn hiểu về thế giới xung quanh thông qua việc nghiên cứu các hiện tượng tự nhiên. Trong khóa học này, bạn sẽ học vềcác khái niệm cơ bản về vật lý, hóa học và sinh học.

Giải sách giáo khoa Khoa Học Tự Nhiên Lớp 6 Cánh Diều

Sách giáo khoa Khoa Học Tự Nhiên lớp 6 Cánh Diều cung cấp cho bạn những kiến thức cơ bản về các lĩnh vực vật lý, hóa học và sinh học thông qua các bài tập thực hành và ví dụ minh họa.
Phần 1: Giới thiệu về khoa học tự nhiên và các phép đo
Chủ đề 1: Giới thiệu về khoa học tự nhiên, dụng cụ đo và an toàn thực hành
• Bài 1: Giới thiệu về khoa học tự nhiên
• Bài 2: Một số dụng cụ đo và quy định an toàn trong phòng thực hành
Chủ đề 2: Các phép đo
• Bài 3: Đo chiều dài, khối lượng và thời gian
• Bài 4: Đo nhiệt độ
• Bài tập Chủ đề 1 và 2 trang 29
Phần 2: Chất và sự biến đổi của chất
Chủ đề 3: Các thể của chất
• Bài 5: Sự đa dạng của chất
• Bài 6: Tính chất và sự chuyển thể của chất
Chủ đề 4: Oxygen và không khí
• Bài 7: Oxygen và không khí
• Bài tập Chủ đề 3 và 4 trang 43
Chủ đề 5: Một số vật liệu, nhiên liệu, nguyên liệu, lương thực – thực phẩm
• Bài 8: Một số vật liệu, nhiên liệu và nguyên liệu thông dụng
• Bài 9: Một số lương thực – thực phẩm thông dụng
Chủ đề 6: Hỗn hợp
• Bài 10: Hỗn hợp, chất tinh khiết, dung dịch
• Bài 11: Tách chất ra khỏi hỗn hợp
• Bài tập Chủ đề 5 và 6 trang 65
Phần 3: Vật sống
Chủ đề 7: Tế bào
• Bài 12: Tế bào – đơn vị cơ sở của sự sống
• Bài 13: Từ tế bào đến cơ thể
• Bài tập Chủ đề 7 trang 83
Chủ đề 8: Đa dạng thế giới sống
• Bài 14: Phân loại thế giới sống
• Bài 15: Khóa lưỡng phân
• Bài 16: Virus và vi khuẩn
• Bài 17: Đa dạng nguyên sinh vật
• Bài 18: Đa dạng nấm
• Bài 19: Đa dạng thực vật
• Bài 20: Vai trò của thực vật trong đời sống và trong tự nhiên
• Bài 21: Thực hành phân chia các nhóm thực vật
• Bài 22: Đa dạng động vật không xương sống
• Bài 23: Đa dạng động vật có xương sống
• Bài 24: Đa dạng sinh học
• Bài 25: Tìm hiểu sinh vật ngoài thiên nhiên
• Bài tập Chủ đề 8 trang 136
Phần 4: Năng lượng và sự biến đổi
Chủ đề 9: Lực
• Bài 26: Lực và tác dụng của lực
• Bài 27: Lực tiếp xúc và lực không tiếp xúc
• Bài 28: Lực ma sát
• Bài 29: Lực hấp dẫn
Chủ đề 10: Năng lượng
• Bài 30: Các dạng năng lượng
• Bài 31: Sự chuyển hóa năng lượng
• Bài 32: Nhiên liệu và năng lượng tái tạo
• Bài tập Chủ đề 9 và 10 trang 164
Phần 5: Trái đất và bầu trời
Chủ đề 11: Chuyển động nhìn thấy của Mặt Trời, Mặt Trăng, hệ Mặt Trời và Ngân Hà
• Bài 33: Hiện tượng mọc và lặn của Mặt Trời
• Bài 34: Các hình dạng nhìn thấy của Mặt Trăng
• Bài 35: Hệ mặt trời và ngân hà
• Bài tập Chủ đề 11 trang 172
• Giải Khoa học tự nhiên lớp 6 ba bộ sách mới

Giải bài tập Khoa Học Tự Nhiên Lớp 6 Cánh Diều

Để nâng cao kỹ năng nghiên cứu khoa học của bạn, sách giáo khoa Khoa Học Tự Nhiên lớp 6 Cánh Diều cũng cung cấp nhiều bài tập để bạn thực hành và khám phá thế giới xung quanh một cách chính xác và khoa học.
Phần 1: Giới thiệu về khoa học tự nhiên và các phép đo
Chủ đề 1: Giới thiệu về khoa học tự nhiên, dụng cụ đo và an toàn thực hành
• Bài 1. Giới thiệu về khoa học tự nhiên
• Bài 2. Một số dụng cụ đo và quy định an toàn trong phòng thực hành
Chủ đề 2: Các phép đo
• Bài 3. Đo chiều dài, khối lượng và thời gian
• Bài 4: Đo nhiệt độ
Phần 2: Chất và sự biến đổi của chất
Chủ đề 3: Các thể của chất
• Bài 5: Sự đa dạng của chất
• Bài 6: Tính chất và sự chuyển thể của chất
Chủ đề 4: Oxygen và không khí
• Bài 7: Oxygen và không khí
Chủ đề 5: Một số vật liệu, nhiên liệu, nguyên liệu, lương thực – thực phẩm
• Bài 8: Một số vật liệu, nhiên liệu và nguyên liệu thông dụng
• Bài 9: Một số lương thực – thưc phẩm thông dụng
Chủ đề 6: Hỗn hợp
• Bài 10: Hỗn hợp, chất tinh khiết, dung dịch
• Bài 11: Tách chất ra khỏi hỗn hợp
Phần 3: Vật sống
Chủ đề 7: Tế bào
• Bài 12: Tế bào – Đơn vị cơ sở của sự sống
• Bài 13: Từ tế bào đến cơ thể
Chủ đề 8: Đa dạng thế giới sống
• Bài 14: Phân loại thế giới sống
• Bài 15: Khóa lưỡng phân
• Bài 16: Virus và vi khuẩn
• Bài 17: Đa dạng nguyên sinh vật
• Bài 18: Đa dạng nấm
• Bài 19: Đa dạng thực vật
• Bài 20: Vai trò của thực vật trong đời sống và trong tự nhiên
• Bài 21: Thực hành phân chia các nhóm thực vật
• Bài 22: Đa dạng động vật không xương sống
• Bài 23: Đa dạng động vật có xương sống
• Bài 24: Đa dạng sinh học
Phần 4: Năng lượng và sự biến đổi
Chủ đề 9: Lực
• Bài 26. Lực và tác dụng của lực
• Bài 27. Lực tiếp xúc và lực không tiếp xúc
• Bài 28. Lực ma sát
• Bài 29. Lực hấp dẫn
Chủ đề 10: Năng lượng
• Bài 30. Các dạng năng lượng
• Bài 31. Sự chuyển hóa năng lượng
• Bài 32. Nhiên liệu và năng lượng tái tạo
Phần 5: Trái đất và bầu trời
Chủ đề 11: Chuyển động nhìn thấy của Mặt Trời, Mặt Trăng; hệ Mặt Trời và Ngân Hà
• Bài 33. Hiện tượng mọc và lặn của Mặt Trời
• Bài 34. Các hình dạng nhìn thấy của Mặt Trăng
• Bài 35. Hệ Mặt Trời và Ngân Hà

Nothing Found

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Sorry
Nothing found