Trending News
21 Th7 2024

Danh mục: Tin học Lớp 8 – CTST

Tin học lớp 8 – Chân trời sáng tạo

Chương trình “Chân trời sáng tạo” là chương trình giảng dạy tin học lớp 8, giúp học sinh tiếp cận với các khái niệm cơ bản trong tin học và các ứng dụng thực tế của nó. Chương trình này giúp học sinh phát triển kỹ năng tư duy sáng tạo và giải quyết vấn đề thông qua các bài tập thiết kế.

Giải bài tập Sách giáo khoa Tin học 8

Bài tập trong sách giáo khoa tin học lớp 8 của chương trình “Chân trời sáng tạo” là thiết kế một trang web đơn giản về một địa điểm du lịch nổi tiếng. Để giải bài tập này, học sinh cần áp dụng kiến thức đã học về định dạng, bố cục và các yếu tố thiết kế trang web để tạo ra một trang web đơn giản nhưng có tính thẩm mỹ cao. Bài tập này giúp học sinh hiểu rõ hơn về cách thiết kế một trang web và cách sử dụng các công cụ thiết kế web.
Chủ đề 1: Máy tính và cộng đồng
• Bài 1: Lịch sử phát triển máy tính
Chủ đề 2: Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin
• Bài 2: Thông tin trong môi trường số
• Bài 3: Thông tin với giải quyết vấn đề
Nội dung đang được cập nhật ….

Tin học 8 Chân trời sáng tạo bài 10
Tin học 8 Chân trời sáng tạo bài 9
Tin học 8 Chân trời sáng tạo bài 8
Tin học 8 Chân trời sáng tạo bài 7
Tin học 8 Chân trời sáng tạo bài 6
Tin học 8 Chân trời sáng tạo bài 5
Tin học 8 Chân trời sáng tạo bài 4
Tin học 8 Chân trời sáng tạo bài 3
Tin học 8 Chân trời sáng tạo bài 2
Tin học 8 Chân trời sáng tạo bài 1