Trending News
15 Th4 2024

Danh mục: Toán Lớp 7- KNTT

Giới thiệu Toán lớp 7 kết nối tri thức

Toán là một môn học quan trọng giúp học sinh phát triển kỹ năng tư duy logic và giải quyết vấn đề. Trong lớp 7, môn toán sẽ giúp học sinh tiếp cận với các khái niệm và phương pháp toán học cơ bản, từ đó rèn luyện khả năng giải quyết các bài toán và ứng dụng vào cuộc sống.

Giải sách giáo khoa Toán lớp 7 kết nối tri thức

Sách giáo khoa toán lớp 7 cung cấp cho học sinh kiến thức về các khái niệm và phương pháp toán học cơ bản như đại số, hình học và giải tích. Sách giúp học sinh tiếp cận và hiểu rõ các khái niệm và phương pháp toán học cơ bản, từ đó nâng cao khả năng giải quyết các bài toán và ứng dụng vào cuộc sống.
Giải Toán lớp 7 Tập 1
Chương 1: Số hữu tỉ
• Bài 1: Tập hợp các số hữu tỉ
• Bài 2: Cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỉ
• Luyện tập chung trang 14, 15
• Bài 3: Lũy thừa với số mũ tự nhiên của một số hữu tỉ
• Bài 4: Thứ tự thực hiện các phép tính. Quy tắc chuyển vế
• Luyện tập chung trang 24
• Bài tập cuối chương 1
Chương 2: Số thực
• Bài 5: Làm quen với số thập phân vô hạn tuần hoàn
• Bài 6: Số vô tỉ. Căn bậc hai số học
• Bài 7: Tập hợp các số thực
• Luyện tập chung trang 38
• Bài tập cuối chương 2
Chương 3: Góc và đường thẳng song song
• Bài 8: Góc ở vị trí đặc biệt. Tia phân giác của một góc
• Bài 9: Hai đường thẳng song song và dấu hiệu nhận biết
• Luyện tập chung trang 50
• Bài 10: Tiên đề Euclid. Tính chất của hai đường thẳng song song
• Bài 11: Định lí và chứng minh định lí
• Luyện tập chung trang 58
• Bài tập cuối chương 3
Chương 4: Tam giác bằng nhau
• Bài 12: Tổng các góc trong một tam giác
• Bài 13: Hai tam giác bằng nhau. Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác
• Luyện tập chung trang 68
• Bài 14: Trường hợp bằng nhau thứ hai và thứ ba của tam giác
• Luyện tập chung trang 74
• Bài 15: Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông
• Bài 16: Tam giác cân. Đường trung trực của đoạn thẳng
• Luyện tập chung trang 86
• Bài tập cuối chương 4
Chương 5: Thu thập và biểu diễn dữ liệu
• Bài 17: Thu thập và phân loại dữ liệu
• Bài 18: Biểu đồ hình quạt tròn
• Bài 19: Biểu đồ đoạn thẳng
• Luyện tập chung trang 106, 107
• Bài tập cuối chương 5
Hoạt động thực hành trải nghiệm
• Vẽ hình đơn giản với phần mềm Geogebra
• Dân số và cơ cấu dân số Việt Nam
Giải Toán lớp 7 Tập 2
Chương 6: Tỉ lệ thức và đại lượng tỉ lệ
• Bài 20: Tỉ lệ thức
• Bài 21: Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau
• Luyện tập chung trang 10 Tập 2
• Bài 22: Đại lượng tỉ lệ thuận
• Bài 23: Đại lượng tỉ lệ nghịch
• Luyện tập chung trang 20 Tập 2
• Bài tập cuối chương 6 trang 21
Chương 7: Biểu thức đại số và đa thức một biến
• Bài 24: Biểu thức đại số
• Bài 25: Đa thức một biến
• Bài 26: Phép cộng và phép trừ đa thức một biến
• Luyện tập chung trang 35 Tập 2
• Bài 27: Phép nhân đa thức một biến
• Bài 28: Phép chia đa thức một biến
• Luyện tập chung trang 45 Tập 2
• Bài tập cuối chương 7 trang 46
Chương 8: Làm quen với biến cố và xác suất của biến cố
• Bài 29: Làm quen với biến cố
• Bài 30: Làm quen với xác suất của biến cố
• Luyện tập chung trang 57 Tập 2
• Bài tập cuối chương 8 trang 58
Chương 9: Quan hệ giữa các yếu tố trong một tam giác
• Bài 31: Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác
• Bài 32: Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên
• Bài 33: Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác
• Luyện tập chung trang 71 Tập 2
• Bài 34: Sự đồng quy của ba đường trung tuyến, ba đường phân giác trong một tam giác
• Bài 35: Sự đồng quy của ba đường trung trực, ba đường cao trong một tam giác
• Luyện tập chung trang 83 Tập 2
• Bài tập cuối chương 9 trang 84
Chương 10: Một số hình khối trong thực tiễn
• Bài 36: Hình hộp chữ nhật và hình lập phương
• Luyện tập trang 93 Tập 2
• Bài 37: Hình lăng trụ đứng tam giác và hình lăng trụ đứng tứ giác
• Luyện tập trang 101 Tập 2
• Bài tập cuối chương 10 trang 102
Hoạt động thực hành trải nghiệm
• Đại lượng tỉ lệ trong đời sống
• Hộp quà và chân đế lịch để bàn của em
• Bài tập ôn tập cuối năm trang 110, 111, 112, 113
• Giải Toán Hình 7 Kết nối tri thức

Giải bài tập Toán lớp 7 kết nối tri thức

Để nâng cao kỹ năng giải quyết các bài toán và ứng dụng vào cuộc sống, học sinh cần thường xuyên giải các bài tập trong sách giáo khoa và các tài liệu bổ sung. Bài tập thường yêu cầu học sinh áp dụng các phương pháp toán học đã học để giải quyết các bài toán thực tế, từ đó giúp học sinh nâng cao khả năng giải quyết vấn đề và ứng dụng toán học vào cuộc sống.
Giải SNT Toán 7 Kết nối tri thức
Giải sách bài tập Toán lớp 7 Tập 1
Chương 1: Số hữu tỉ
• Bài 1: Tập hợp các số hữu tỉ
• Bài 2: Cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỉ
• Bài 3: Luỹ thừa với số mũ tự nhiên của một số hữu tỉ
• Bài 4: Thứ tự thực hiện các phép tính. Quy tắc chuyển vế
• Ôn tập chương 1
Chương 2: Số thực
• Bài 5: Làm quen với số thập phân vô hạn tuần hoàn
• Bài 6: Số vô tỉ. Căn bậc hai số học
• Bài 7: Tập hợp các số thực
• Ôn tập chương 2
Chương 3: Góc và đường thẳng song song
• Bài 8: Góc ở vị trí đặc biệt. Tia phân giác của một góc
• Bài 9: Hai đường thẳng song song và dấu hiệu nhận biết
• Bài 10: Tiên đề Euclid. Tính chất của hai đường thẳng song song
• Bài 11: Định lí và chứng minh định lí
• Ôn tập chương 3
Chương 4: Tam giác bằng nhau
• Bài 12: Tổng các góc trong một tam giác
• Bài 13: Hai tam giác bằng nhau. Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác
• Bài 14: Trường hợp bằng nhau thứ hai và thứ ba của tam giác
• Bài 15: Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông
• Bài 16: Tam giác cân. Đường trung trực của đoạn thẳng
• Ôn tập chương 4
Chương 5: Thu thập và biểu diễn dữ liệu
• Bài 17: Thu thập và phân loại dữ liệu
• Bài 18: Biểu đồ hình quạt tròn
• Bài 19: Biểu đồ đoạn thẳng
• Ôn tập chương 5
Giải sách bài tập Toán lớp 7 Tập 2
Chương 6: Tỉ lệ thức và đại lượng tỉ lệ
• Bài 20: Tỉ lệ thức
• Bài 21: Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau
• Bài 22: Đại lượng tỉ lệ thuận
• Bài 23: Đại lượng tỉ lệ nghịch
• Ôn tập chương 6
Chương 7: Biểu thức đại số và đa thức một biến
• Bài 24: Biểu thức đại số
• Bài 25: Đa thức một biến
• Bài 26: Phép cộng và phép trừ đa thức một biến
• Bài 27: Phép nhân đa thức một biến
• Bài 28: Phép chia đa thức một biến
• Ôn tập chương 7
Chương 8: Làm quen với biến cố và xác suất của biến cố
• Bài 29: Làm quen với biến cố
• Bài 30: Làm quen với xác suất của biến cố
• Ôn tập chương 8
Chương 9: Quan hệ giữa các yếu tố trong một tam giác
• Bài 31: Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác
• Bài 32: Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên
• Bài 33: Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác
• Bài 34: Sự đồng quy của ba đường trung tuyến, ba đường phân giác trong một tam giác
• Bài 35: Sự đồng quy của ba đường trung trực, ba đường cao trong một tam giác
• Ôn tập chương 9
Chương 10: Một số hình khối trong thực tiễn
• Bài 36: Hình hộp chữ nhật và hình lập phương
• Bài 37: Hình lăng trụ đứng tam giác và hình lăng trụ đứng tứ giác
• Ôn tập chương 10
Bài tập ôn tập cuối năm

Top 6 đề thi học kì 2 Toán 7 Kết nối tri thức năm 2023
Đề thi học kì 2 Toán 7 Kết nối tri thức – Đề 2
Đề thi học kì 2 Toán 7 Kết nối tri thức – Đề 1
Đề cương ôn tập học kì 2 Toán 7 Kết nối tri thức
Giải Toán 7 Đại lượng tỉ lệ trong đời sống
Toán 7 Bài tập cuối chương 10 Kết nối tri thức
Toán 7 Luyện tập trang 100
Toán 7 Bài 37: Hình lăng trụ đứng tam giác và hình lăng trụ đứng tứ giác
Toán 7 Luyện tập trang 92