Trending News
24 Th7 2024

Danh mục: Lịch sử Lớp 6 – CTST

Giới thiệu môn học Lịch sử lớp 6 Chân trời sáng tạo

Môn Lịch sử lớp 6 là một trong những môn học quan trọng trong chương trình giáo dục phổ thông. Trong khóa học này, học sinh sẽ được học về lịch sử thế giới, lịch sử Việt Nam và những sự kiện lịch sử quan trọng trong lịch sử dân tộc. Học sinh sẽ được học những kiến thức cơ bản về lịch sử, từ đó giúp họ hiểu rõ về quá khứ và nhận thức được tầm quan trọng của lịch sử đối với cuộc sống hiện tại và tương lai.

Giải sách giáo khoa Lịch sử lớp 6 Chân trời sáng tạo

Trong sách giáo khoa Lịch sử lớp 6, học sinh sẽ được học về các chủ đề như: Thời đại đồ đá, Thời đại đồ đồng, Thời đại đồ sắt, Lịch sử Việt Nam từ thời kỳ đầu đến thế kỷ X, Văn hóa Chăm Pa, Văn hóa Đông Sơn,…
Sách giáo khoa đã được viết một cách khoa học, dễ hiểu, có hình ảnh minh họa để giúp học sinh dễ dàng hình dung và nhớ kiến thức. Ngoài ra, sách còn có các bài tập và câu hỏi để học sinh tự kiểm tra kiến thức của mình.
Chương 1: Tại sao cần học lịch sử?
• Bài 1: Lịch sử là gì?
• Bài 2: Thời gian trong lịch sử
Chương 2: Thời kì nguyên thủy
• Bài 3: Nguồn gốc loài người
• Bài 4: Xã hội nguyên thủy
• Bài 5: Sự chuyển biến từ xã hội nguyên thủy sang xã hội có giai cấp
Chương 3: Xã hội cổ đại
• Bài 6: Ai Cập cổ đại
• Bài 7: Lưỡng Hà cổ đại
• Bài 8: Ấn Độ cổ đại
• Bài 9: Trung Quốc từ thời cổ đại đến thế kỉ VII
• Bài 10: Hy Lạp cổ đại
• Bài 11: La Mã cổ đại
Chương 4: Đông Nam Á từ những thế kỉ tiếp giáp công nguyên đến thế kỉ X
• Bài 12: Các vương quốc ở Đông Nam Á trước thế kỉ X
• Bài 13: Giao lưu thương mại và văn hóa ở Đông Nam Á từ đầu Công nguyên đến thế kỉ X
Chương 5: Việt Nam từ khoảng thế kỉ VII trước công nguyên đến đầu thế kỉ X
• Bài 14: Nhà nước Văn Lang, Âu Lạc
• Bài 15: Đời sống của người Việt thời Văn Lang, Âu Lạc
• Bài 16: Chính sách cai trị của phong kiến phương Bắc và sự chuyển biến của Việt Nam thời kì Bắc thuộc
• Bài 17: Đấu tranh bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc thời kì Bắc thuộc
• Bài 18: Các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc trước thể kỉ X
• Bài 19: Bước ngoặt lịch sử đầu thế kỉ X
• Bài 20: Vương quốc cổ Champa từ thế kỉ II đến thế kỉ X
• Bài 21: Vương quốc cổ Phù Nam
• Giải bài tập sgk Lịch Sử & Địa Lí 6 – Chân trời sáng tạo

Giải bài tập Lịch sử lớp 6 Chân trời sáng tạo

Bài tập trong môn Lịch sử lớp 6 có thể bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm, điền từ vào chỗ trống, kể lại sự kiện lịch sử, và đôi khi còn yêu cầu học sinh phân tích và suy luận. Học sinh cần phải đọc kỹ sách giáo khoa và trả lời bài tập một cách chính xác để có thể hiểu và ghi nhớ kiến thức tốt hơn.
Chương 1: Tại sao cần học lịch sử?
• Bài 1: Lịch Sử là gì?
• Bài 2: Thời gian trong lịch sử
Chương 2: Thời kì nguyên thủy
• Bài 3: Nguồn gốc loài người
• Bài 4: Xã hội nguyên thủy
• Bài 5: Sự chuyển biến từ xã hội nguyên thủy sang xã hội có giai cấp
Chương 3: Xã hội cổ đại
• Bài 6: Ai Cập cổ đại
• Bài 7: Lưỡng Hà cổ đại
• Bài 8: Ấn Độ cổ đại
• Bài 9: Trung Quốc từ thời cổ đại đến thế kỉ VII
• Bài 10: Hy Lạp cổ đại
• Bài 11: La Mã cổ đại
Chương 4: Đông Nam Á từ những thế kỉ tiếp giáp công nguyên đến thế kỉ X
• Bài 12: Các vương quốc ở Đông Nam Á trước thế kỉ X
• Bài 13: Giao lưu thương mại và văn hóa ở Đông Nam Á từ đầu Công nguyên đến thế kỉ X
Chương 5: Việt Nam từ khoảng thế kỉ VII trước công nguyên đến đầu thế kỉ X
• Bài 14: Nhà nước Văn Lang, Âu Lạc
• Bài 15: Đời sống của người Việt thời Văn Lang, Âu Lạc
• Bài 16: Chính sách cai trị của phong kiến phương Bắc và sự chuyển biến của Việt Nam thời kì Bắc thuộc
• Bài 17: Đấu tranh bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc thời kì Bắc thuộc
• Bài 18: Các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc trước thể kỉ X
• Bài 19: Bước ngoặt lịch sử đầu thế kỉ X
• Bài 20: Vương quốc cổ Champa từ thế kỉ II đến thế kỉ X
• Bài 21: Vương quốc cổ Phù Nam

Lịch sử 6 Bài 21 Vương quốc cổ Phù Nam
Lịch sử 6 Bài 20 Vương quốc Champa từ thế kỉ II đến thế kỉ X
Lịch sử 6 Bài 19 Bước ngoặt lịch sử đầu thế kỉ X
Lịch sử 6 Bài 18 Các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc trước thể kỉ X
Lịch Sử 6 Bài 17 Đấu tranh bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc thời kì Bắc thuộc
Lịch sử 6 Bài 16 Chính sách cai trị của phong kiến phương Bắc và sự chuyển biến của Việt Nam thời kì Bắc thuộc
Lịch sử 6 Bài 15 Đời sống của người Việt thời Văn Lang, Âu Lạc
Lịch sử 6 Bài 14 Nhà nước Văn Lang, Âu Lạc
Lịch Sử 6 Bài 13 Giao lưu thương mại và văn hóa ở Đông Nam Á từ đầu Công nguyên đến thế kỉ X
Lịch Sử 6 Bài 12 Các vương quốc ở Đông Nam Á trước thế kỉ X