Trending News
21 Th4 2024

Danh mục: Hoạt động trải nghiệm Lớp 8 – KNTT

Hoạt động trải nghiệm lớp 8 – KNTT

Chương trình học “Kết Nối Tri Thức” tập trung vào việc kết nối tri thức giữa các môn học và thế giới xung quanh. Thông qua các hoạt động và bài tập, học sinh sẽ được khám phá những mối liên hệ giữa các môn học, từ lịch sử đến khoa học, văn học và toán học. Chương trình này nhằm mục tiêu khuyến khích sự sáng tạo, tư duy phản biện và khả năng giải quyết vấn đề của học sinh.

Giải bài tập sách giáo khoa Hoạt động trải nghiệm lớp 8

Bài tập Sách giáo khoa hoạt động trải nghiệm của chương trình “Kết Nối Tri Thức” tập trung vào việc áp dụng kiến thức từ nhiều môn học vào các tình huống thực tế. Học sinh sẽ được yêu cầu giải quyết các vấn đề phức tạp bằng cách sử dụng kiến thức từ các môn học khác nhau. Ví dụ, trong một bài tập, học sinh có thể được yêu cầu áp dụng kiến thức về lịch sử để hiểu về nguyên nhân và hậu quả của một sự kiện lịch sử nổi tiếng. Bằng cách làm việc theo nhóm và sử dụng tri thức từ nhiều môn học, học sinh sẽ phát triển kỹ năng tư duy phản biện và học cách tư duy toàn diện.
Chủ đề 1: Em với nhà trường
• Bài 1: Xây dựng và giữ gìn tình bạn
• Bài 2: Phòng, tránh bắt nạt học đường
• Bài 3: Xây dựng truyền thống nhà trường
Chủ đề 2: Khám phá bản thân
• Bài 1: Tính cách và cảm xúc của tôi
• Bài 2: Khả năng tranh biện, thương thuyết của tôi
Chủ đề 3: Trách nhiệm với bản thân
• Bài 1: Sống có trách nhiệm
• Bài 2: Kĩ năng từ chối
Chủ đề 4: Rèn luyện bản thân
• Bài 1: Người tiêu dùng thông thái
• Bài 2: Nhà kinh doanh nhỏ
• Bài 3: Rèn luyện sự tự chủ
Chủ đề 5: Em với gia đình
• Bài 1: Tôn trọng, thuyết phục và ứng xử để người thân hài lòng
• Bài 2: Tiết kiệm và thực hiện công việc gia đình
Chủ đề 6: Em với cộng đồng
• Bài 1: Tham gia các hoạt động giáo dục truyền thống và phát triển cộng đồng ở địa phương
• Bài 2: Lập và thực hiện kế hoạch hoạt động thiện nguyện
Chủ đề 7: Em với thiên nhiên và môi trường
• Bài 1: Cảnh quan thiên nhiên quê hương tôi
• Bài 2: Truyền thông về biện pháp để phòng và giảm nhẹ rủi ro thiên tai ở địa phương
Chủ đề 8: Khám phá thế giới nghề nghiệp
• Nghề phổ biến trong xã hội hiện đại
Chủ đề 9: Hiểu bản thân – Chọn đúng nghề
• Bài 1: Hứng thú nghề nghiệp
• Bài 2: Rèn luyện, học tập theo định hướng nghề nghiệp
• Giải HĐTN 8

Giải bài tập sách bài tập Hoạt động trải nghiệm lớp 8

Chủ đề 1: Em với nhà trường
• Bài 1: Xây dựng và giữ gìn tình bạn
• Bài 2: Phòng, tránh bắt nạt học đường
• Bài 3: Xây dựng truyền thống nhà trường
Chủ đề 2: Khám phá bản thân
• Bài 1: Tính cách và cảm xúc của tôi
• Bài 2: Khả năng tranh biện, thương thuyết của tôi
Chủ đề 3: Trách nhiệm với bản thân
• Bài 1: Sống có trách nhiệm
• Bài 2: Kĩ năng từ chối
Chủ đề 4: Rèn luyện bản thân
• Bài 1: Người tiêu dùng thông thái
• Bài 2: Nhà kinh doanh nhỏ
• Bài 3: Rèn luyện sự tự chủ
Chủ đề 5: Em với gia đình
• Bài 1: Tôn trọng, thuyết phục và ứng xử để người thân hài lòng
• Bài 2: Tiết kiệm và thực hiện công việc gia đình
Chủ đề 6: Em với cộng đồng
• Bài 1: Tham gia các hoạt động giáo dục truyền thống và phát triển cộng đồng ở địa phương
• Bài 2: Lập và thực hiện kế hoạch hoạt động thiện nguyện
Chủ đề 7: Em với thiên nhiên và môi trường
• Bài 1: Cảnh quan thiên nhiên quê hương tôi
• Bài 2: Truyền thông về biện pháp để phòng và giảm nhẹ rủi ro thiên tai ở địa phương
Chủ đề 8: Khám phá thế giới nghề nghiệp
• Nghề phổ biến trong xã hội hiện đại
Chủ đề 9: Hiểu bản thân – Chọn đúng nghề
• Bài 1: Hứng thú nghề nghiệp
• Bài 2: Rèn luyện, học tập theo định hướng nghề nghiệp

Hoạt động trải nghiệm 8 Kết nối tri thức chủ đề 9 hoạt động 2
Hoạt động trải nghiệm 8 Kết nối tri thức chủ đề 9 hoạt động 1
Hoạt động trải nghiệm 8 Kết nối tri thức chủ đề 8
Hoạt động trải nghiệm 8 Kết nối tri thức chủ đề 7 hoạt động 2
Hoạt động trải nghiệm 8 Kết nối tri thức chủ đề 7 hoạt động 1
Hoạt động trải nghiệm 8 Kết nối tri thức chủ đề 6 hoạt động 2
Hoạt động trải nghiệm 8 Kết nối tri thức chủ đề 6 hoạt động 1
Hoạt động trải nghiệm 8 Kết nối tri thức chủ đề 5 hoạt động 2
Hoạt động trải nghiệm 8 Kết nối tri thức chủ đề 5 hoạt động 1
Hoạt động trải nghiệm 8 Kết nối tri thức chủ đề 4 hoạt động 2