Trending News
14 Th4 2024

Danh mục: Ngữ văn Lớp 8 – KNTT

Ngữ văn lớp 8 Kết nối tri thức

Chương trình học Kết nối tri thức nhằm giúp các em phát triển khả năng kết nối các kiến thức và tư duy phản biện. Môn ngữ văn trong chương trình này sẽ giúp các em rèn luyện kỹ năng phân tích, suy luận và phản biện về tác phẩm văn học. Các em sẽ được học cách kết nối các kiến thức từ các lĩnh vực khác nhau để đưa ra những quan điểm phản biện.

Soạn văn 8

Trong chương trình học Kết nối tri thức, các em sẽ được soạn văn với các chủ đề như viết một bài luận văn về tầmquan của văn học đối với cuộc sống, viết một bài phân tích về nhân vật trong một tác phẩm văn học, hoặc viết một bài văn nghị luận về một vấn đề xã hội. Các bài soạn văn trong chương trình này sẽ giúp các em phát triển kỹ năng viết văn, phân tích và phản biện.
Soạn văn lớp 8 Kết nối tri thức Tập 1
Bài 1: Câu chuyện của lịch sử
• Tri thức ngữ văn trang 9
• Lá cờ thêu sáu chữ vàng
• Thực hành tiếng Việt trang 16
• Quang Trung đại phá quân Thanh
• Thực hành tiếng Việt trang 24
• Ta đi tới
• Viết bài văn kể lại một chuyến đi (tham quan một di tích lịch sử, văn hóa)
• Trình bày bài giới thiệu ngắn về một cuốn sách (cuốn truyện lịch sử)
• Củng cố, mở rộng trang 34
• Thực hành đọc: Minh sư
Bài 2: Vẻ đẹp cổ điển
• Tri thức ngữ văn trang 39
• Thu điếu
• Thực hành tiếng Việt trang 42
• Thiên Trường vãn vọng
• Thực hành tiếng Việt trang 45
• Ca Huế trên sông Hương
• Viết bài văn phân tích một tác phẩm văn học (bài thơ thất ngôn bát cú hoặc tứ tuyệt Đường luật)
• Trình bày ý kiến về một vấn đề xã hội (một sản phẩm văn hóa truyền thống trong cuộc sống hiện tại)
• Củng cố, mở rộng trang 55
• Thực hành đọc: Qua Đèo Ngang
Bài 3: Lời sông núi
• Tri thức ngữ văn trang 58
• Hịch tướng sĩ
• Thực hành tiếng Việt trang 64
• Tinh thần yêu nước của nhân dân ta
• Thực hành tiếng Việt trang 68
• Nam quốc sơn hà
• Viết bài văn nghị luận về một vấn đề đời sống (con người trong mối quan hệ với xã hội, cộng đồng, đất nước)
• Thảo luận về một vấn đề trong đời sống phù hợp với lứa tuổi (ý thức trách nhiệm với cộng đồng của học sinh)
• Củng cố, mở rộng trang 77
• Thực hành đọc: Chiếu dời đô
• Đọc mở rộng trang 79
Bài 4: Tiếng cười trào phúng trong thơ
• Tri thức ngữ văn trang 81
• Lễ xướng danh khoa Đinh Dậu
• Thực hành tiếng Việt trang 84
• Lai Tân
• Thực hành tiếng Việt trang 86
• Một số giọng điệu của tiếng cười trong thơ trào phúng
• Viết bài văn phân tích một tác phẩm văn học
• Trình bày ý kiến về một vấn đề xã hội
• Củng cố, mở rộng trang 97
• Thực hành đọc: Vịnh cây vông
Bài 5: Những câu chuyện hài
• Tri thức ngữ văn trang 100
• Trưởng giả học làm sang
• Thực hành tiếng Việt trang 107
• Chùm truyện cười dân gian Việt Nam
• Thực hành tiếng Việt trang 113
• Viết bài văn nghị luận về một vấn đề đời sống
• Trình bày ý kiến về một vấn đề xã hội
• Củng cố, mở rộng trang 120
• Thực hành đọc: Giá không có ruồi
• Đọc mở rộng trang 123
Ôn tập học kì I
• A. Ôn tập kiến thức (Ôn tập học kì 1)
• Soạn bài Phiếu học tập số 1
• Soạn bài Phiếu học tập số 2
Soạn văn lớp 8 Tập 2 Kết nối tri thức
Nội dung đang được cập nhật…

Giải bài tập sách giáo khoa Ngữ văn 8

Sách giáo khoa ngữ văn lớp 8 cung cấp cho các em rất nhiều bài tập thú vị và bổ ích. Các bài tập được thiết kế để giúp các em kết nối các kiến thức và áp dụng chúng vào thực tế. Bên cạnh đó, các bài tập còn giúp các em rèn luyện kỹ năng phân tích, suy luận và phản biện.
Giải SBT Văn 8 Kết nối tri thức Tập 1
• Bài 1: Câu chuyện của lịch sử
Giải SBT Văn 8 Kết nối tri thức Tập 2
Nội dung đang được cập nhật …

Kể lại một chuyến đi tham quan một di tích lịch sử, văn hóa lớp 8
Phân tích một tác phẩm văn học bài thơ lớp 8
Phân tích một tác phẩm văn học bài thơ Ngắn gọn lớp 8
Viết bài văn phân tích một tác phẩm văn học: Thu Điếu lớp 8
Phân tích bài thơ Thiên Trường vãn vọng của Trần Nhân Tông
Kể lại một hoạt động thể hiện tình yêu quê hương, đất nước lớp 8 | Kể lại một hoạt động xã hội lớp 8
Kể lại một hoạt động bảo vệ, phát huy giá trị văn hóa, lịch sử của địa phương lớp 8
Kể lại một hoạt động bảo vệ thiên nhiên, môi trường lớp 8 | Kể lại một hoạt động xã hội lớp 8
Kể lại một hoạt động giáo dục truyền thống và lịch sử lớp 8 | Kể lại một hoạt động xã hội lớp 8
Kể lại một hoạt động nâng cao ý thức cộng đồng lớp 8 | Kể lại một hoạt động xã hội lớp 8