Trending News
15 Th4 2024

Danh mục: Kinh tế & Pháp luật Lớp 11 – CTST

“Chân trời sáng tạo” là một chương trình học kinh tế và pháp luật lớp 11 đa dạng và thú vị, giúp học sinh mở rộng kiến thức và khám phá các chủ đề mới trong lĩnh vực kinh tế và pháp luật. Chương trình tập trung vào việc phân tích, đánh giá và đưa ra giải pháp cho các vấn đề liên quan đến kinh tế và pháp luật trong xã hội.

Giải bài tập Sách giáo khoa Kinh tế & pháp luật 11

Sách giáo khoa kinh tế và pháp luật của chương trình học “Chân trời sáng tạo” cung cấp cho học sinh một loạt bài tập thú vị và phong phú. Bài tập xoay quanh các chủ đề kinh tế và pháp luật đặc biệt, như kinh tế học, quản lý doanh nghiệp, luật dân sự và luật lao động. Học sinh sẽ được khuyến khích nghiên cứu, phân tích và đưa ra những giải pháp sáng tạo cho các vấn đề kinh tế và pháp luật.
Phần 1: Giáo dục kinh tế
Chủ đề 1: Cạnh tranh, cung – cầu trong nền kinh tế thị trường
• Bài 1: Cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường
• Bài 2: Cung – cầu trong nền kinh tế thị trường
Chủ đề 2: Lạm phát, thất nghiệp
• Bài 3: Lạm phát trong kinh tế thị trường
• Bài 4: Thất nghiệp trong kinh tế thị trường
Chủ đề 3: Thị trường lao động, việc làm
• Bài 5: Thị trường lao động, việc làm
Chủ đề 4: Ý tưởng, cơ hội kinh doanh và các năng lực cần thiết của người kinh doanh
• Bài 6: Ý tưởng và cơ hội kinh doanh
• Bài 7: Năng lực cần thiết của người kinh doanh
Chủ đề 5: Đạo đức kinh doanh
• Bài 8: Đạo đức kinh doanh
Chủ đề 6: Văn hoá tiêu dùng
• Bài 9: Văn hoá tiêu dùng
Phần 2: Giáo dục pháp luật
Chủ đề 7: Quyền bình đẳng của công dân
• Bài 10: Quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật
• Bài 11: Bình đẳng giới
• Bài 12: Quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo
Chủ đề 8: Một số quyền dân chủ cơ bản của công dân
• Bài 13: Quyền và nghĩa vụ công dân trong tham gia quản lí nhà nước và xã hội
• Bài 14: Quyền và nghĩa vụ công dân về bầu cử và ứng cử
• Bài 15: Quyền và nghĩa vụ công dân về khiếu nại, tố cáo
• Bài 16: Quyền và nghĩa vụ công dân về bảo vệ tổ quốc
Chủ đề 9: Một số quyền tự do cơ bản của công dân
• Bài 17: Quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm
• Bài 18: Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở
• Bài 19: Quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín
• Bài 20: Quyền và nghĩa vụ công dân về tự do ngôn luận, báo chí và tiếp cận thông tin
• Bài 21: Quyền và nghĩa vụ công dân về tự do tín ngưỡng và tôn giáo

Giải Chuyên đề học tập Kinh tế & pháp luật 11

Bài tập Chuyên đề học tập kinh tế và pháp luật trong chương trình “Chân trời sáng tạo” giúp học sinh nâng cao kiến thức và kỹ năng trong lĩnh vực kinh tế và pháp luật. Các bài tập tập trung vào việc phân tích sâu hơn về các vấn đề kinh tế và pháp luật đặc biệt, như chính sách kinh tế, quyền sở hữu trí tuệ và pháp luật hợp đồng. Học sinh sẽ được khuyến khích áp dụng kiến thức để phân tích các tình huống pháp lý và đưa ra những giải pháp thông minh và sáng tạo.
Chuyên đề 1: Phát triển kinh tế và sự biến đổi môi trường tự nhiên
• Bài 1: Phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường tự nhiên
• Bài 2: Thực hành nghiên cứu về trường hợp cuộc sống con người bị ảnh hưởng do tác động của phát triển kinh tế đến môi trường tự nhiên
Chuyên đề 2: Một số vấn đề về pháp luật dân sự
• Bài 3: Khái quát về pháp luật dân sự
• Bài 4: Một số chế định của pháp luật dân sự về hợp đồng dân sự, nghĩa vụ dân sự, thừa kế, hôn nhân và gia đình
• Bài 5: Sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ
Chuyên đề 3: Một số vấn đề về pháp luật lao động
• Bài 6: Khái quát về pháp luật lao động
• Bài 7: Hợp đồng lao động, tiền lương và thưởng, bảo hiểm xã hội, tranh chấp và giải quyết tranh chấp lao động

Giáo dục Kinh tế và Pháp luật 11 Chân trời sáng tạo bài 11
Giáo dục Kinh tế và Pháp luật 11 Chân trời sáng tạo bài 10
Giáo dục Kinh tế và Pháp luật 11 Chân trời sáng tạo bài 9
Giáo dục Kinh tế và Pháp luật 11 Chân trời sáng tạo bài 8
Giáo dục Kinh tế và Pháp luật 11 Chân trời sáng tạo bài 7
Giáo dục Kinh tế và Pháp luật 11 Chân trời sáng tạo bài 6
Giáo dục Kinh tế và Pháp luật 11 Chân trời sáng tạo bài 5
Giáo dục Kinh tế và Pháp luật 11 Chân trời sáng tạo bài 4
Giáo dục Kinh tế và Pháp luật 11 Chân trời sáng tạo bài 3
Giáo dục Kinh tế và Pháp luật 11 Chân trời sáng tạo bài 2