Trending News
13 Th6 2024

Danh mục: Toán Lớp 3 – CD

Toán lớp 3 Cánh diều

Giới thiệu Toán lớp 3 Cánh diều

Toán lớp 3 Cánh diều là một trong những cuốn sách giáo khoa Toán được biên soạn theo chương trình mới nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cuốn sách gồm nhiều chương trình bao gồm các chủ đề cơ bản như số đếm, phép cộng, phép trừ, phép nhân, phép chia, v.v. Với cách trình bày sinh động, hình ảnh sống động, cuốn sách giúp các em học sinh lớp 3 hiểu về Toán một cách dễ dàng và thú vị hơn.

Giải sách giáo khoa Toán lớp 3 Cánh diều

Mỗi chương trong sách giáo khoa Toán lớp 3 Cánh diều đều được trình bày một cách chi tiết và rõ ràng. Để giúp các em học sinh hiểu về Toán một cách dễ dàng, cuốn sách cung cấp nhiều ví dụ minh họa và các bài tập thực hành. Bên cạnh đó, sách còn giới thiệu các kiến thức cơ bản về Toán và giúp các em học sinh áp dụng chúng vào thực tế thông qua các bài tập và các ví dụ cụ thể.
Chương 1: Bảng nhân, bảng chia
• Ôn tập về các số trong phạm vi 1000
• Ôn tập về phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1000
• Ôn tập về hình học và đo lường trang 10
• Mi-li-mét
• Ôn tập về phép nhân, bảng nhân 2, bảng nhân 5
• Bảng nhân 3
• Bảng nhân 4
• Bảng nhân 6
• Gấp một số lên một số lần
• Bảng nhân 7
• Bảng nhân 8
• Bảng nhân 9
• Luyện tập trang 30
• Luyện tập (Tiếp theo) trang 32
• Gam
• Ôn tập về phép chia, bảng chia 2, bảng chia 5
• Bảng chia 3
• Bảng chia 4
• Bảng chia 6
• Giảm một số đi một số lần
• Bảng chia 7
• Bảng chia 8
• Bảng chia 9
• Luyện tập trang 52
• Luyện tập (Tiếp theo) trang 54
• Một phần hai. Một phần tư
• Một phần ba. Một phần năm. Một phần sáu
• Một phần bảy. Một phần tám. Một phần chín
• Em ôn lại những gì đã học trang 63
• Em vui học toán trang 65
Chương 2: Nhân, chia các số trong phạm vi 1000
• Nhân số tròn chục với một chữ số
• Nhân với số có một chữ số (không nhớ)
• Luyện tập trang 72
• Phép chia hết. Phép chia có dư
• Chia số tròn trục, tròn trăm cho số có một chữ số
• Chia cho số có một chữ số
• Luyện tập trang 79
• Luyện tập chung trang 80
• So sánh số lớn gấp mấy lần số bé
• Giải bài toán có đến hai bước tính
• Làm quen với biểu thức số
• Tính giá trị biểu thức số
• Tính giá trị biểu thức số (tiếp theo) trang 91
• Tính giá trị biểu thức số (tiếp theo) trang 93
• Luyện tập chung trang 95
• Mi-li-lít
• Nhiệt độ
• Góc vuông, góc không vuông
• Hình tam giác. Hình tứ giác
• Chu vi hình tam giác. Chu vi hình tứ giác
• Hình chữ nhật
• Hình vuông
• Chu vi hình chữ nhật, chu vi hình vuông
• Em ôn lại những gì đã học trang 113
• Em vui học toán trang 115
• Ôn tập về phép nhân, phép chia trong phạm vi 1 000
• Ôn tập về hình học và đo lường trang 119
• Ôn tập chung trang 121
Giải bài tập Toán lớp 3 Tập 2
Chương 3: Các số trong phạm vi 100 000
• Các số trong phạm vi 10 000
• Các số trong phạm vi 10 000 (Tiếp theo)
• Em làm quen với chữ số la mã
• Các số trong phạm vi 100 000
• Các số trong phạm vi 100 000 (Tiếp theo)
• So sánh các số trong phạm vi 100 000
• Luyện tập trang 20
• Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng
• Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính
• Vẽ trang trí hình tròn
• Làm tròn số đến hàng chục, hàng trăm
• Làm tròn số đến hàng nghìn, hàng chục nghìn
• Luyện tập chung trang 34
• Khối hộp chữ nhật. Khối lập phương
• Thực hành xem đồng hồ
• Thực hành xem đồng hồ (Tiếp theo)
• Tháng năm
• Em ôn lại những gì đã học trang 47
• Em vui học toán trang 49
Chương 4: Cộng, trừ, nhân, chia trong phạm vi 100 000
• Phép cộng trong phạm vi 100 000
• Phép trừ trong phạm vi 100 000
• Tiền Việt Nam
• Nhân với số có một chữ số (không nhớ)
• Nhân với số có một chữ số (có nhớ)
• Luyện tập trang 63
• Chia cho số có một chữ số trong phạm vi 100 000
• Chia cho số có một chữ số trong phạm vi 100 000 (Tiếp theo) trang 67
• Luyện tập trang 69
• Chia cho số có một chữ số trong phạm vi 100 000 (Tiếp theo) trang 71
• Luyện tập trang 73
• Luyện tập chung trang 75
• Tìm thành phần chưa biết của phép tính
• Tìm thành phần chưa biết của phép tính (Tiếp theo)
• Luyện tập chung trang 81
• Diện tích một hình
• Đơn vị đo diện tích. Xăng-ti-mét vuông
• Diện tích hình chữ nhật, diện tích hình vuông
• Luyện tập chung trang 90
• Thu thập, phân loại, ghi chép số liệu thống kê
• Bảng số liệu thống kê
• Khả năng xảy ra của một sự kiện
• Em ôn lại những gì đã học trang 100
• Em vui học toán trang 102
• Ôn tập về số và phép tính trong phạm vi 100 000
• Ôn tập về số và phép tính trong phạm vi 100 000 (Tiếp theo)
• Ôn tập về hình học và đo lường trang 109
• Ôn tập về một số yếu tố thống kê và xác suất
• Ôn tập chung trang 113

Giải vở bài tập Toán lớp 3 Cánh diều

Bên cạnh sách giáo khoa, vở bài tập Toán lớp 3 Cánh diều cũng là một tài liệu học tập hữu ích cho các em học sinh. Với nhiều bài tập có độ khó tăng dần, vở bài tập giúp các em học sinh luyện tập và củng cố kiến thức một cách hiệu quả. Ngoài ra, vở bài tập còn có đáp án giải thích chi tiết, giúp các em học sinh tự tin hơn trong việc học và rèn luyện các kỹ năng Toán.
Giải vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1
Chương 1: Bảng nhân, bảng chia
• Bài 1: Ôn tập về các số trong phạm vi 1000
• Bài 2: Ôn tập về phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1000
• Bài 3: Ôn tập về hình học và đo lường trang 8, 9, 10
• Bài 4: Mi-li-mét
• Bài 5: Ôn tập về phép nhân, bảng nhân 2, bảng nhân 5
• Bài 6: Bảng nhân 3
• Bài 7: Bảng nhân 4
• Bài 8: Bảng nhân 6
• Bài 9: Gấp một số lên một số lần
• Bài 10: Bảng nhân 7
• Bài 11: Bảng nhân 8
• Bài 12: Bảng nhân 9
• Bài 13: Luyện tập trang 28, 29
• Bài 14: Luyện tập (Tiếp theo) trang 30, 31, 32
• Bài 15: Gam
• Bài 16: Ôn tập về phép chia, bảng chia 2, bảng chia 5
• Bài 17: Bảng chia 3
• Bài 18: Bảng chia 4
• Bài 19: Bảng chia 6
• Bài 20: Giảm một số đi một số lần
• Bài 21: Bảng chia 7
• Bài 22: Bảng chia 8
• Bài 23: Bảng chia 9
• Bài 24: Luyện tập trang 50, 51
• Bài 25: Luyện tập (Tiếp theo) trang 52, 53, 54
• Bài 26: Một phần hai, một phần tư
• Bài 27: Một phần ba. Một phần năm. Một phần sáu
• Bài 28: Một phần bảy. Một phần tám. Một phần chín
• Bài 29: Em ôn lại những gì đã học trang 61, 62
• Bài 30: Bài kiểm tra số 1
Chương 2: Nhân, chia các số trong phạm vi 1000
• Bài 31: Nhân số tròn chục với một chữ số
• Bài 32: Nhân với số có một chữ số (không nhớ)
• Bài 33: Luyện tập trang 67
• Bài 34: Phép chia hết. Phép chia có dư
• Bài 35: Chia số tròn trục, tròn trăm cho số có một chữ số
• Bài 36: Chia cho số có một chữ số
• Bài 37: Luyện tập trang 71, 72
• Bài 38: Luyện tập chung trang 73, 74
• Bài 39: So sánh số lớn gấp mấy lần số bé
• Bài 40: Giải bài toán có đến hai bước tính
• Bài 41: Làm quen với biểu thức số
• Bài 42: Tính giá trị biểu thức số
• Bài 43: Tính giá trị biểu thức số (tiếp theo) trang 84, 85
• Bài 44: Tính giá trị biểu thức số (tiếp theo) trang 86
• Bài 45: Luyện tập chung trang 87, 88, 89
• Bài 46: Mi-li-lít
• Bài 47: Nhiệt độ
• Bài 48: Góc vuông, góc không vuông
• Bài 49: Hình tam giác. Hình tứ giác
• Bài 50: Chu vi hình tam giác. Chu vi hình tứ giác
• Bài 51: Hình chữ nhật
• Bài 52: Hình vuông
• Bài 53: Chu vi hình chữ nhật, chu vi hình vuông
• Bài 54: Em ôn lại những gì đã học trang 108, 109, 110, 111
• Bài 55: Bài kiểm tra số 2
• Bài 56: Ôn tập về phép nhân, phép chia trong phạm vi 1 000
• Bài 57: Ôn tập về hình học và đo lường trang 117, 118, 119
• Bài 58: Ôn tập chung trang 120, 121, 122
Giải vở bài tập Toán lớp 3 Tập 2
Chương 3: Các số trong phạm vi 100 000
• Bài 59: Các số trong phạm vi 10 000
• Bài 60: Các số trong phạm vi 10 000 (Tiếp theo)
• Bài 61: Em làm quen với chữ số la mã
• Bài 62: Các số trong phạm vi 100 000
• Bài 63: Các số trong phạm vi 100 000 (Tiếp theo)
• Bài 64: So sánh các số trong phạm vi 100 000
• Bài 65: Luyện tập trang 18, 19
• Bài 66: Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng
• Bài 67: Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính
• Bài 68: Vẽ trang trí hình tròn
• Bài 69: Làm tròn số đến hàng chục, hàng trăm
• Bài 70: Làm tròn số đến hàng nghìn, hàng chục nghìn
• Bài 71: Luyện tập chung trang 31, 32, 33
• Bài 72: Khối hộp chữ nhật. Khối lập phương
• Bài 73: Thực hành xem đồng hồ
• Bài 74: Thực hành xem đồng hồ (Tiếp theo)
• Bài 75: Tháng năm
• Bài 76: Em ôn lại những gì đã học trang 44, 45, 46
• Bài 77: Bài kiểm tra số 3 trang 47, 48
Chương 4: Cộng, trừ, nhân, chia trong phạm vi 100 000
• Bài 78: Phép cộng trong phạm vi 100 000
• Bài 79: Phép trừ trong phạm vi 100 000
• Bài 80: Tiền Việt Nam
• Bài 81: Nhân với số có một chữ số (không nhớ)
• Bài 82: Nhân với số có một chữ số (có nhớ)
• Bài 83: Luyện tập trang 58, 59
• Bài 84: Chia cho số có một chữ số trong phạm vi 100 000
• Bài 85: Chia cho số có một chữ số trong phạm vi 100 000 (Tiếp theo) trang 63, 64, 65
• Bài 86: Luyện tập trang 66, 67, 68, 69
• Bài 87: Chia cho số có một chữ số trong phạm vi 100 000 (Tiếp theo) trang 70, 71, 72
• Bài 88: Luyện tập trang 73, 74, 75
• Bài 89: Luyện tập chung trang 76, 77
• Bài 90: Tìm thành phần chưa biết của phép tính
• Bài 91: Tìm thành phần chưa biết của phép tính (Tiếp theo)
• Bài 92: Luyện tập chung trang 82, 83, 84, 85
• Bài 93: Diện tích một hình
• Bài 94: Đơn vị đo diện tích. Xăng-ti-mét vuông
• Bài 95: Diện tích hình chữ nhật, diện tích hình vuông
• Bài 96: Luyện tập chung trang 92, 93, 94
• Bài 97: Thu thập, phân loại, ghi chép số liệu thống kê
• Bài 98: Bảng số liệu thống kê
• Bài 99: Khả năng xảy ra của một sự kiện
• Bài 100: Em ôn lại những gì đã học trang 102, 103, 104
• Bài 101: Bài kiểm tra số 4 trang 105, 106, 107
• Bài 102: Ôn tập về số và phép tính trong phạm vi 100 000
• Bài 103: Ôn tập về số và phép tính trong phạm vi 100 000 (Tiếp theo)
• Bài 104: Ôn tập về hình học và đo lường
• Bài 105: Ôn tập về một số yếu tố thống kê và xác suất
• Bài 106: Ôn tập chung trang 120, 121, 122

Nothing Found

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Sorry
Nothing found