Trending News
15 Th4 2024

Danh mục: Toán Lớp 3 – CTST

Toán lớp 3 Chân trời sáng tạo

Giới thiệu Toán lớp 3 Chân trời sáng tạo

Toán lớp 3 Chân trời sáng tạo là một trong những cuốn sách giáo khoa Toán được biên soạn theo chương trình mới nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cuốn sách gồm nhiều chương trình bao gồm các chủ đề cơ bản như số học, hình học, đo lường, v.v. Với cách trình bày sinh động, hình ảnh sống động, cuốn sách giúp các em học sinh lớp 3 hiểu bài toán một cách dễ dàng và thú vị hơn.

Giải sách giáo khoa Toán lớp 3 Chân trời sáng tạo

Mỗi chương trong sách giáo khoa Toán lớp 3 Chân trời sáng tạo đều được trình bày một cách chi tiết và rõ ràng. Để giúp các em học sinh hiểu bài toán một cách dễ dàng, cuốn sách cung cấp nhiều ví dụ minh họa và bài tập thực hành. Bên cạnh đó, sách còn giới thiệu các phương pháp giải toán đơn giản và hiệu quả cho các em học sinh áp dụng trong việc giải các bài tập.
Giải bài tập Toán lớp 3 Tập 1
Chương 1: Ôn tập và bổ sung
• Ôn tập các số đến 1000
• Ôn tập phép cộng, phép trừ
• Cộng nhẩm, trừ nhẩm
• Tìm số hạng
• Tìm số bị trừ, tìm số trừ
• Ôn tập phép nhân
• Ôn tập phép chia
• Tìm thừa số
• Tìm số bị chia, tìm số chia
• Em làm được những gì?
• Mi-li-mét
• Hình tam giác. Hình tứ giác
• Khối hộp chữ nhật. Khối lập phương
• Xếp hình
• Xem đồng hồ
• Bài toán giải bằng hai bước tính
• Làm quen với biểu thức
• Tính giá trị của biểu thức
• Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo)
• Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo)
• Làm tròn số
• Làm quen với chữ số La Mã
• Em làm được những gì?
• Thực hành và trải nghiệm: Làm hộp bút bằng vỏ hộp đã qua sử dụng
Chương 2: Phép nhân, phép chia trong phạm vi 1000
• Bảng nhân 3
• Bảng chia 3
• Bảng nhân 4
• Bảng chia 4
• Một phần hai, một phần ba, một phần tư, một phần năm
• Nhân nhẩm, chia nhẩm
• Em làm được những gì?
• Nhân với số có một chữ số trong phạm vi 1000
• Nhân với số có một chữ số trong phạm vi 1000 (tiếp theo)
• Phép chia hết và phép chia có dư
• Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số
• Em làm được những gì?
• Bảng nhân 6
• Bảng chia 6
• Gấp một số lên một số lần
• Bảng nhân 7
• Bảng chia 7
• Bảng nhân 8
• Bảng chia 8
• Giảm một số đi một số lần
• Bảng nhân 9
• Bảng chia 9
• Em làm được những gì?
• Xem đồng hồ
• Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số
• So sánh số lớn gấp mấy lần số bé
• Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng
• Hình tròn
• Nhiệt độ. Đo nhiệt độ
• Em làm được những gì?
• Thực hành và trải nghiệm: Giờ giấc – Thời tiết
Ôn tập học kỳ I
• Ôn tập các số trong phạm vi 1000
• Ôn tập các phép tính
• Ôn tập hình học và đo lường
• Ôn tập thống kê có thể, chắc chắn, không thể
• Thực hành và trải nghiệm: Đo khoảng cách bằng bước chân
Giải bài tập Toán lớp 3 Tập 2
Chương 3: Các số đến 10000
• Chục nghìn
• Các số có bốn chữ số
• So sánh các số có bốn chữ số
• Phép cộng các số trong phạm vi 10000
• Phép trừ các số trong phạm vi 10000
• Em làm được những gì?
• Tháng, năm
• Gam
• Mi-li-lít
• Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số
• Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số
• Em làm được những gì?
• Góc vuông, góc không vuông
• Hình chữ nhật
• Hình vuông
• Chu vi hình tam giác, chu vi hình tứ giác
• Chu vi hình chữ nhật
• Chu vi hình vuông
• Bảng thống kê số liệu
• Các khả năng xảy ra của một sự kiện
• Em làm được những gì?
• Thực hành và trải nghiệm: Tính chu vi sàn phòng học, chu vi sân trường
Chương 4: Các số đến 100000
• Trăm nghìn
• Các số có năm chữ số
• So sánh các số có năm chữ số
• Phép cộng các số trong phạm vi 100000
• Phép trừ các số trong phạm vi 100000
• Em làm được những gì?
• Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số
• Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số
• Em làm được những gì?
• Diện tích của một hình
• Xăng-ti-mét vuông
• Diện tích hình chữ nhật
• Diện tích hình vuông
• Tiền Việt Nam
Ôn tập cuối năm
• Ôn tập các số trong phạm vi 100000
• Ôn tập các phép tính
• Ôn tập hình học và đo lường
• Ôn tập về một số yếu tố thống kê và xác suất
• Thực hành và trải nghiệm: Hội chợ

Giải vở bài tập Toán lớp 3 Chân trời sáng tạo

Bên cạnh sách giáo khoa, vở bài tập Toán lớp 3 Chân trời sáng tạo cũng là một tài liệu học tập hữu ích cho các em học sinh. Với nhiều bài tập có độ khó tăng dần, vở bài tập giúp các em học sinh luyện tập và củng cố kiến thức một cách hiệu quả. Ngoài ra, vở bài tập còn có đáp án giải thích chi tiết, giúp các em học sinh tự tin hơn trong việc giải các bài tập Toán.
Giải vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1
Chương 1: Ôn tập và bổ sung
• Ôn tập các số đến 1000
• Ôn tập phép cộng, phép trừ
• Cộng nhẩm, trừ nhẩm
• Tìm số hạng
• Tìm số bị trừ, tìm số trừ
• Ôn tập phép nhân
• Ôn tập phép chia
• Tìm thừa số
• Tìm số bị chia, tìm số chia
• Em làm được những gì?
• Mi-li-mét
• Hình tam giác. Hình tứ giác
• Khối hộp chữ nhật. Khối lập phương
• Xếp hình
• Xem đồng hồ trang 29, 30
• Bài toán giải bằng hai bước tính
• Làm quen với biểu thức
• Tính giá trị của biểu thức
• Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo)
• Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo)
• Làm tròn số
• Làm quen với chữ số La Mã
• Em làm được những gì?
• Thực hành và trải nghiệm: Làm hộp bút bằng vỏ hộp đã qua sử dụng
Chương 2: Phép nhân, phép chia trong phạm vi 1 000
• Bảng nhân 3
• Bảng chia 3
• Bảng nhân 4
• Bảng chia 4
• Một phần hai, một phần ba, một phần tư, một phần năm
• Nhân nhẩm, chia nhẩm
• Em làm được những gì?
• Nhân với số có một chữ số trong phạm vi 1000
• Nhân với số có một chữ số trong phạm vi 1000 (tiếp theo)
• Phép chia hết và phép chia có dư
• Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số
• Em làm được những gì?
• Bảng nhân 6
• Bảng chia 6
• Gấp một số lên một số lần
• Bảng nhân 7
• Bảng chia 7
• Bảng nhân 8
• Bảng chia 8
• Giảm một số đi một số lần
• Bảng nhân 9
• Bảng chia 9
• Em làm được những gì?
• Xem đồng hồ trang 73, 74
• Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số
• So sánh số lớn gấp mấy lần số bé
• Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng
• Hình tròn
• Nhiệt độ. Đo nhiệt độ
• Em làm được những gì?
• Thực hành và trải nghiệm: Giờ giấc – Thời tiết
Ôn tập học kì 1
• Ôn tập các số trong phạm vi 1 000
• Ôn tập các phép tính
• Ôn tập hình học và đo lường
• Ôn tập: Thống kê có thể, chắc chắn, không thể
Giải vở bài tập Toán lớp 3 Tập 2
Chương 3: Các số đến 10 000
• Chục nghìn
• Các số có bốn chữ số
• So sánh các số có bốn chữ số
• Phép cộng các số trong phạm vi 10000
• Phép trừ các số trong phạm vi 10000
• Em làm được những gì?
• Tháng, năm
• Gam
• Mi-li-lít
• Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số
• Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số
• Em làm được những gì?
• Góc vuông, góc không vuông
• Hình chữ nhật
• Hình vuông
• Chu vi hình tam giác, chu vi hình tứ giác
• Chu vi hình chữ nhật
• Chu vi hình vuông
• Bảng thống kê số liệu
• Các khả năng xảy ra của một sự kiện
• Em làm được những gì?
• Thực hành và trải nghiệm: Tính chu vi sàn phòng học, chu vi sân trường
Chương 4: Các số đến 100 000
• Trăm nghìn
• Các số có năm chữ số
• So sánh các số có năm chữ số
• Phép cộng các số trong phạm vi 100000
• Phép trừ các số trong phạm vi 100000
• Em làm được những gì?
• Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số
• Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số
• Em làm được những gì?
• Diện tích của một hình
• Xăng-ti-mét vuông
• Diện tích hình chữ nhật
• Diện tích hình vuông
• Tiền Việt Nam
Ôn tập cuối năm
• Ôn tập các số trong phạm vi 100 000
• Ôn tập các phép tính
• Ôn tập hình học và đo lường
• Ôn tập về một số yếu tố thống kê và xác suất
• Thực hành và trải nghiệm: Hội chợ

Nothing Found

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Sorry
Nothing found