Trending News
15 Th4 2024

Danh mục: Vật Lý Lớp 9

Vật Lý Lớp 9

Môn Vật lí lớp 9 là một phần quan trọng của chương trình giáo dục phổ thông. Trong giai đoạn này, học sinh sẽ tìm hiểu về các khái niệm và nguyên lý căn bản trong vật lí, như cân bằng lực, áp lực, nhiệt độ và dao động. Môn học này giúp học sinh hiểu rõ hơn về thế giới vật chất và phát triển khả năng tư duy logic, quan sát và phân tích.

Giải bài tập sách giáo khoa Vật lý 9

Sách giáo khoa Vật lí 9 là nguồn tài liệu quan trọng giúp học sinh nắm vững kiến thức cơ bản trong môn Vật lí. Sách giáo khoa cung cấp cho học sinh các bài tập từ dễ đến khó, giúp rèn luyện kỹ năng và áp dụng nguyên lý vật lí vào thực tế. Học sinh cần làm các bài tập đều đặn và kiểm tra kết quả để nắm vững và áp dụng kiến thức vào thế giới xung quanh.
Vật Lí 9 Chương 1: Điện học
• Bài 1: Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn
• Bài 2: Điện trở của dây dẫn – Định luật Ôm
• Bài 3: Thực hành: Xác định điện trở của một dây dẫn bằng ampe kế và vôn kế
• Bài 4: Đoạn mạch nối tiếp
• Bài 5: Đoạn mạch song song
• Bài 6:Bài tập vận dụng định luật Ôm
• Bài 7: Sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn
• Bài 8: Sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn
• Bài 9: Sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn
• Bài 10: Biến trở – Điện trở dùng trong kĩ thuật
• Bài 11: Bài tập vận dụng định luật Ôm và công thức tính điện trở của dây dẫn
• Bài 12: Công suất điện
• Bài 13: Điện năng – Công của dòng điện
• Bài 14: Bài tập về công suất điện và điện năng sử dụng
• Bài 15: Thực hành: Xác định công suất của các dụng cụ điện
• Bài 16: Định luật Jun – Lenxo
• Bài 17: Bài tập vận dụng định luật Jun – Lenxo
• Bài 18: Thực hành : Kiểm nghiệm mối quan hệ Q – I 2 trong định luật Jun-Lenxo
• Bài 19: Sử dụng an toàn và tiết kiệm điện
• Bài 20: Tổng kết chương I : Điện học
• Top 4 Đề thi Vật Lí lớp 9 Giữa kì 1 năm 2021 có đáp án
Vật Lí 9 Chương 2: Điện từ học
• Bài 21: Nam châm vĩnh cửu
• Bài 22: Tác dụng từ của dòng điện – Từ trường
• Bài 23: Từ phổ – Đường sức từ
• Bài 24: Từ trường của ống dây có dòng điện chạy qua
• Bài 25: Sự nhiễm từ của sắt, thép – Nam châm điện
• Bài 26: Ứng dụng của nam châm
• Bài 27: Lực điện từ
• Bài 28: Động cơ điện một chiều
• Bài 29: Thực hành: Chế tạo nam châm vĩnh cửu, nghiệm lại từ tính của ống dây có dòng điện
• Bài 30: Bài tập vận dụng quy tắc nắm tay phải và quy tắc bàn tay trái
• Bài 31: Hiện tượng cảm ứng điện từ
• Bài 32: Điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng
• Bài 33: Dòng điện xoay chiều
• Bài 34: Máy phát điện xoay chiều
• Bài 35: Các tác dụng của dòng điện xoay chiều – Đo cường độ và hiệu điện thế xoay chiều
• Bài 36: Truyền tải điện năng đi xa
• Bài 37: Máy biến thế
• Bài 38: Thực hành : Vận hành máy phát điện và máy biến thế
• Bài 39: Tổng kết chương II : Điện từ học
• Tóm tắt kiến thức, công thức Vật Lí lớp 9 Học kì 1 chi tiết
• Top 4 Đề thi Học kì 1 Vật Lí 9 năm 2021 có đáp án
Vật Lí 9 Chương 3: Quang học
• Bài 40: Hiện tượng khúc xạ ánh sáng
• Bài 41: Quan hệ giữa góc tới và góc khúc xạ
• Bài 42: Thấu kính hội tụ
• Bài 43: Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ
• Bài 44: Thấu kính phân kì
• Bài 45: Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính phân kì
• Bài 46: Thực hành : Đo tiêu cự của thấu kính hội tụ
• Bài 47: Sự tạo ảnh trong máy ảnh
• Bài 48: Mắt
• Top 4 Đề thi Vật Lí 9 Giữa kì 2 năm 2021 có đáp án
• Bài 49: Mắt cận và mắt lão
• Bài 50: Kính lúp
• Bài 51: Bài tập quang hình học
• Bài 52: Ánh sáng trắng và ánh sáng màu
• Bài 53: Sự phân tích ánh sáng trắng
• Bài 54: Sự trộn các ánh sáng màu
• Bài 55: Màu sắc các vật dưới ánh sáng trắng và dưới ánh sáng màu
• Bài 56: Các tác dụng của ánh sáng
• Bài 57: Thực hành: Nhận biết ánh sáng đơn sắc và không đơn sắc bằng đĩa CD
• Bài 58: Tổng kết chương III : Quang học
Vật Lí 9 Chương 4: Sự bảo toàn và chuyển hóa năng lượng
• Bài 59: Năng lượng và sự chuyển hóa năng lượng
• Bài 60: Định luật bảo toàn năng lượng
• Bài 61: Sản xuất điện năng – nhiệt điện và thủy điện
• Bài 62: Điện gió – Điện mặt trời – Điện hạt nhân
• Tóm tắt kiến thức, công thức Vật Lí lớp 9 Học kì 2 chi tiết

Giải sách bài tập Vật Lí 9

Sách bài tập Vật lí 9 là một tài liệu quan trọng giúp học sinh rèn luyện và áp dụng kiến thức vật lí vào thực tế. Sách bài tập cung cấp cho học sinh các bài tập đa dạng về các khái niệm và nguyên lý vật lí đã được học. Các bài tập giúp học sinh rèn luyện khả năng phân tích vấn đề, áp dụng công thức và kỹ năng tính toán. Đồng thời, chúng cũng giúp học sinh phát triển tư duy logic, khả năng suy luận và xử lý thông tin.
Sách bài tập Vật Lí 9 Chương 1: Điện học
• Bài 1: Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn
• Bài 2: Điện trở của dây dẫn – Định luật Ôm
• Bài 4: Đoạn mạch nối tiếp
• Bài 5: Đoạn mạch song song
• Bài 6: Bài tập vận dụng định luật Ôm
• Bài 7: Sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn
• Bài 8: Sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn
• Bài 9: Sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn
• Bài 10: Biến trở – Điện trở dùng trong kĩ thuật
• Bài 11: Bài tập vận dụng định luật Ôm và công thức tính điện trở của dây dẫn
• Bài 12: Công suất điện
• Bài 13: Điện năng – Công của dòng điện
• Bài 14: Bài tập về công suất điện và điện năng sử dụng
• Bài 16 – 17: Định luật Jun – Len-xơ. Bài tập vận dụng định luật Jun – Len-xơ
• Bài 19: Sử dụng an toàn và tiết kiệm điện
• Top 4 Đề thi Vật Lí lớp 9 Giữa kì 1 năm 2021 có đáp án
Sách bài tập Vật Lí 9 Chương 2: Điện từ học
• Bài 21: Nam châm vĩnh cửu
• Bài 22: Tác dụng từ của dòng điện – Từ trường
• Bài 23: Từ phổ – Đường sức từ
• Bài 24: Từ trường của ống dây có dòng điện chạy qua
• Bài 25: Sự nhiễm từ của sắt, thép – Nam châm điện
• Bài 26: Ứng dụng của nam châm
• Bài 27: Lực điện từ
• Bài 28: Động cơ điện một chiều
• Bài 30: Bài tập vận dụng quy tắc nắm tay phải và quy tắc bàn tay trái
• Bài 31: Hiện tượng cảm ứng điện từ
• Bài 32: Điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng
• Bài 33: Dòng điện xoay chiều
• Bài 34: Máy phát điện xoay chiều
• Bài 35: Các tác dụng của dòng điện xoay chiều – Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế xoay chiều
• Bài 36: Truyền tải điện năng đi xa
• Bài 37: Máy biến thế
• Tóm tắt kiến thức, công thức Vật Lí lớp 9 Học kì 1 chi tiết
• Top 4 Đề thi Học kì 1 Vật Lí 9 năm 2021 có đáp án
Sách bài tập Vật Lí 9 Chương 3: Quang học
• Bài 40 – 41: Hiện tượng khúc xạ ánh sáng. Quan hệ giữa góc tới và góc khúc xạ
• Bài 42 – 43: Thấu kính hội tụ. Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ
• Bài 44 – 45: Thấu kính phân kì. Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính phân kì
• Bài 47: Sự tạo ảnh trong máy tính
• Bài 48: Mắt
• Bài 49: Mắt cận và mắt lão
• Top 4 Đề thi Vật Lí 9 Giữa kì 2 năm 2021 có đáp án
• Bài 50: Kính lúp
• Bài 51: Bài tập quang hình học
• Bài 52: Ánh sáng trắng và ánh sáng màu
• Bài 53 – 54: Sự phân tích ánh sáng trắng. Sự trộn các ánh sáng màu
• Bài 55: Màu sắc các vật dưới ánh sáng trắng và dưới ánh sáng màu
• Bài 56: Các tác dụng của ánh sáng
Sách bài tập Vật Lí 9 Chương 4: Sự bảo toàn và chuyện hóa năng lượng
• Bài 59: Năng lượng và sự chuyển hóa năng lượng
• Bài 60: Định luật bảo toàn năng lượng
• Bài 61: Sản xuất điện năng – Nhiệt điện và thủy điện
• Bài 62: Điện gió – Điện Mặt Trời – Điện hạt nhân
• Tóm tắt kiến thức, công thức Vật Lí lớp 9 Học kì 2 chi tiết

Giải VBT Vật Lí 9

Vở giải bài tập Vật lí 9 là một tài liệu hữu ích để học sinh tham khảo và kiểm tra kết quả sau khi đã giải bài tập từ sách giáo khoa và sách bài tập Vật lí 9. Vở giải bài tập cung cấp các lời giải chi tiết và minh họa cho từng bài tập, giúp học sinh hiểu rõ cách giải và kiểm tra lại quá trình giải bài của mình.
Vở bài tập Vật Lí 9 Chương 1: Điện học
• Bài 1: Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn
• Bài 2: Điện trở của dây dẫn – Định luật Ôm
• Bài 3: Thực hành: Xác định điện trở của một dây dẫn bằng ampe kế và vôn kế
• Bài 4: Đoạn mạch nối tiếp
• Bài 5: Đoạn mạch song song
• Bài 6: Bài tập vận dụng định luật Ôm
• Bài 7: Sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn
• Bài 8: Sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn
• Bài 9: Sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn
• Bài 10: Biến trở – Điện trở dùng trong kĩ thuật
• Bài 11: Bài tập vận dụng định luật Ôm và công thức tính điện trở của dây dẫn
• Bài 12: Công suất điện
• Bài 13: Điện năng – Công của dòng điện
• Bài 14: Bài tập về công suất điện và điện năng sử dụng
• Bài 15: Thực hành: Xác định công suất của các dụng cụ điện
• Bài 16: Định luật Jun – Lenxo
• Bài 17: Bài tập vận dụng định luật Jun – Lenxo
• Bài 18: Thực hành : Kiểm nghiệm mối quan hệ Q – I 2 trong định luật Jun-Lenxo
• Bài 19: Sử dụng an toàn và tiết kiệm điện
• Bài 20: Tổng kết chương I : Điện học
• Top 4 Đề thi Vật Lí lớp 9 Giữa kì 1 năm 2021 có đáp án
Vở bài tập Vật Lí 9 Chương 2: Điện từ học
• Bài 21: Nam châm vĩnh cửu
• Bài 22: Tác dụng từ của dòng điện – Từ trường
• Bài 23: Từ phổ – Đường sức từ
• Bài 24: Từ trường của ống dây có dòng điện chạy qua
• Bài 25: Sự nhiễm từ của sắt, thép – Nam châm điện
• Bài 26: Ứng dụng của nam châm
• Bài 27: Lực điện từ
• Bài 28: Động cơ điện một chiều
• Bài 29: Thực hành: Chế tạo nam châm vĩnh cửu, nghiệm lại từ tính của ống dây có dòng điện
• Bài 30: Bài tập vận dụng quy tắc nắm tay phải và quy tắc bàn tay trái
• Bài 31: Hiện tượng cảm ứng điện từ
• Bài 32: Điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng
• Bài 33: Dòng điện xoay chiều
• Bài 34: Máy phát điện xoay chiều
• Bài 35: Các tác dụng của dòng điện xoay chiều – Đo cường độ và hiệu điện thế xoay chiều
• Bài 36: Truyền tải điện năng đi xa
• Bài 37: Máy biến thế
• Bài 38: Thực hành : Vận hành máy phát điện và máy biến thế
• Bài 39: Tổng kết chương II : Điện từ học
• Top 4 Đề thi Học kì 1 Vật Lí 9 năm 2021 có đáp án
Vở bài tập Vật Lí 9 Chương 3: Quang học
• Bài 40: Hiện tượng khúc xạ ánh sáng
• Bài 41: Quan hệ giữa góc tới và góc khúc xạ
• Bài 42: Thấu kính hội tụ
• Bài 43: Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ
• Bài 44: Thấu kính phân kì
• Bài 45: Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính phân kì
• Bài 46: Thực hành : Đo tiêu cự của thấu kính hội tụ
• Bài 47: Sự tạo ảnh trong máy ảnh
• Bài 48: Mắt
• Top 4 Đề thi Vật Lí 9 Giữa kì 2 năm 2021 có đáp án
• Bài 49: Mắt cận và mắt lão
• Bài 50: Kính lúp
• Bài 51: Bài tập quang hình học
• Bài 52: Ánh sáng trắng và ánh sáng màu
• Bài 53: Sự phân tích ánh sáng trắng
• Bài 54: Sự trộn các ánh sáng màu
• Bài 55: Màu sắc các vật dưới ánh sáng trắng và dưới ánh sáng màu
• Bài 56: Các tác dụng của ánh sáng
• Bài 57: Thực hành: Nhận biết ánh sáng đơn sắc và không đơn sắc bằng đĩa CD
• Bài 58: Tổng kết chương III : Quang học
Vở bài tập Vật Lí 9 Chương 4: Sự bảo toàn và chuyển hóa năng lượng
• Bài 59: Năng lượng và sự chuyển hóa năng lượng
• Bài 60: Định luật bảo toàn năng lượng
• Bài 61: Sản xuất điện năng – nhiệt điện và thủy điện
• Bài 62: Điện gió – Điện mặt trời – Điện hạt nhân

Điện gió – Điện mặt trời – Điện hạt nhân
Sản xuất điện năng – nhiệt điện và thủy điện
Chuyên đề: Định luật bảo toàn năng lượng
Năng lượng và sự chuyển hóa năng lượng
Các tác dụng của ánh sáng
Màu sắc các vật dưới ánh sáng trắng và dưới ánh sáng màu
Sự trộn các ánh sáng màu
Sự phân tích ánh sáng trắng
Ánh sáng trắng và ánh sáng màu
Bài tập quang hình học