Trending News
21 Th4 2024

Danh mục: Hoá học Lớp 11 – KNTT

Chương trình “Kết nối tri thức” trong môn hóa học lớp 11 nhằm kết hợp kiến thức hóa học với các lĩnh vực khác trong cuộc sống và sự phát triển xã hội. Chương trình này nhằm phát triển khả năng áp dụng kiến thức hóa học vào thực tế, khám phá sự liên kết giữa hóa học và các lĩnh vực khác như môi trường, công nghệ và y học.

Giải bài tập sách giáo khoa lớp 11

Sách giáo khoa hóa học của chương trình “Kết nối tri thức” cung cấp cho học sinh một loạt bài tập liên quan đến ứng dụng hóa học trong đời sống hàng ngày, môi trường, công nghệ và y học. Bài tập trong sách giúp học sinh nhìn nhận và áp dụng kiến thức hóa học vào giải quyết các vấn đề thực tế và phát triển khả năng tư duy sáng tạo và khả năng giải quyết vấn đề.
Chương 1: Cân bằng hoá học
• Bài 1: Khái niệm về cân bằng hoá học
• Bài 2: Cân bằng trong dung dịch nước
• Bài 3: Ôn tập chương 1
Chương 2: Nitrogen – sulfur
• Bài 4: Nitrogen
• Bài 5: Ammonia. Muối ammonium
• Bài 6: Một số hợp chất của nitrogen với oxygen
• Bài 7: Sulfur và sulfur dioxide
• Bài 8: Sulfuric acid và muối sulfate
• Bài 9: Ôn tập chương 2
Chương 3: Đại cương về hoá học hữu cơ
• Bài 10: Hợp chất hữu cơ và hoá học hữu cơ
• Bài 11: Phương pháp tách biệt và tinh chế hợp chất hữu cơ
• Bài 12: Công thức phân tử hợp chất hữu cơ
• Bài 13: Cấu tạo hoá học hợp chất hữu cơ
• Bài 14: Ôn tập chương 3
Chương 4: Hydrocarbon
• Bài 15: Alkane
• Bài 16: Hydrocarbon không no
• Bài 17: Arene (Hydrocarbon thơm)
• Bài 18: Ôn tập chương 4
Chương 5: Dẫn xuất halogen – alcohol – phenol
• Bài 19: Dẫn xuất halogen
• Bài 20: Alcohol
• Bài 21: Phenol
• Bài 22: Ôn tập chương 5
Chương 6: Hợp chất carbonyl – carboxylic acid
• Bài 23: Hợp chất carbonyl
• Bài 24: Carboxylic acid
• Bài 25: Ôn tập chương 6

Giải Chuyên đề học tập Hóa 11

Bài tập Chuyên đề học tập Hóa học 11 trong chương trình “Kết nối tri thức” giúp học sinh khám phá và áp dụng các khái niệm hóa học vào các lĩnh vực khác trong cuộc sống và sự phát triển của xã hội. Học sinh sẽ gặp phải các bài toán phức tạp và phải sử dụng kiến thức hóa học để tìm ra các giải pháp hợp lý. Qua đó, học sinh sẽ phát triển kỹ năng tư duy sáng tạo, khả năng giải quyết vấn đề và áp dụng kiến thức hóa học vào thực tế.
Chuyên đề 1: Phân bón
• Bài 1: Giới thiệu chung về phân bón
• Bài 2: Phân bón vô cơ
• Bài 3: Phân bón hữu cơ
Chuyên đề 2: Trải nghiệm, thực hành hoá học hữu cơ
• Bài 4: Tách tinh dầu từ các nguồn thảo mộc tự nhiên
• Bài 5: Chuyển hoá chất béo thành xà phòng
• Bài 6: Điều chế glucosamine hydrochloride từ vỏ tôm
Chuyên đề 3: Dầu mỏ và chế biến dầu mỏ
• Bài 7: Nguồn gốc dầu mỏ. Thành phần và phân loại dầu mỏ
• Bài 8: Chế biến dầu mỏ
• Bài 9: Ngành sản xuất dầu mỏ trên thế giới và ở Việt Nam

Hóa 11 Kết nối tri thức bài 25
Hóa 11 Kết nối tri thức bài 24
Hóa 11 Kết nối tri thức bài 23
Hóa 11 Kết nối tri thức bài 22
Hóa 11 Kết nối tri thức bài 21
Hóa 11 Kết nối tri thức bài 20
Hóa 11 Kết nối tri thức bài 19
Hóa 11 Kết nối tri thức bài 18
Hóa 11 Kết nối tri thức bài 17
Hóa 11 Kết nối tri thức bài 16