Trending News
15 Th4 2024

Danh mục: Toán Lớp 10- KNTT

Giới thiệu Toán lớp 10 kết nối tri thức

Toán lớp 10 là môn học giúp học sinh học cách áp dụng các kiến thức và phương pháp tính toán vào giải quyết các bài toán thực tế. Học sinh sẽ học cách giải các phương trình, hệ phương trình, tính đạo hàm và tích phân của các hàm số.
ải Chuyên đề học tập Toán 10 Kết nối tri thức
Chuyên đề 1: Hệ phương trình bậc nhất ba ẩn
• Bài 1: Hệ phương trình bậc nhất ba ẩn
• Bài 2: Ứng dụng hệ phương trình bậc nhất ba ẩn
• Bài tập cuối chuyên đề 1
Chuyên đề 2: Phương pháp quy nạp toán học. Nhị thức Newton
• Bài 3: Phương pháp quy nạp toán học
• Bài 4: Nhị thức Newton
• Bài tập cuối chuyên đề 2
Chuyên đề 3: Ba đường conic và ứng dụng
• Bài 5: Elip
• Bài 6: Hypebol
• Bài 7: Parabol
• Bài 8: Sự thống nhất giữa ba đường conic
• Bài tập cuối chuyên đề 3

Giải sách giáo khoa Toán lớp 10 kết nối tri thức

Sách giáo khoa Toán lớp 10 giúp học sinh hiểu rõ các khái niệm và phương pháp tính toán. Họ cần đọc và hiểu rõ các định nghĩa, tính chất của các đại lượng và phép toán trong sách.
Giải bài tập Toán 10 Kết nối tri thức
Giải Toán lớp 10 Tập 1
Chương 1: Mệnh đề và tập hợp
• Bài 1: Mệnh đề
• Bài 2: Tập hợp và các phép toán trên tập hợp
• Bài tập cuối chương 1
Chương 2: Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn
• Bài 3: Bất phương trình bậc nhất hai ẩn
• Bài 4: Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn
• Bài tập cuối chương 2
Chương 3: Hệ thức lượng trong tam giác
• Bài 5: Giá trị lượng giác của một góc từ 0° đến 180°
• Bài 6: Hệ thức lượng trong tam giác
• Bài tập cuối chương 3
Chương 4: Vectơ
• Bài 7: Các khái niệm mở đầu
• Bài 8: Tổng và hiệu của hai vectơ
• Bài 9: Tích của một vectơ với một số
• Bài 10: Vectơ trong mặt phẳng tọa độ
• Bài 11: Tích vô hướng của hai vectơ
• Bài tập cuối chương 4
Chương 5: Các số đặc trưng của mẫu số liệu không ghép nhóm
• Bài 12: Số gần đúng và sai số
• Bài 13: Các số đặc trưng đo xu thế trung tâm
• Bài 14: Các số đặc trưng đo độ phân tán
• Bài tập cuối chương 5
Hoạt động thực hành trải nghiệm
• Tìm hiểu một số kiến thức về tài chính
• Mạng xã hội: Lợi và hại
Giải Toán lớp 10 Tập 2
Chương 6: Hàm số, đồ thị và ứng dụng
• Bài 15: Hàm số
• Bài 16: Hàm số bậc hai
• Bài 17: Dấu của tam thức bậc hai
• Bài 18: Phương trình quy về phương trình bậc hai
• Bài tập cuối chương 6
Chương 7: Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng
• Bài 19: Phương trình đường thẳng
• Bài 20: Vị trí tương đối giữa hai đường thẳng. Góc và khoảng cách
• Bài 21: Đường tròn trong mặt phẳng tọa độ
• Bài 22: Ba đường conic
• Bài tập cuối chương 7
Chương 8: Đại số tổ hợp
• Bài 23: Quy tắc đếm
• Bài 24: Hoán vị, chỉnh hợp và tổ hợp
• Bài 25: Nhị thức Newton
• Bài tập cuối chương 8
Chương 9: Tính xác suất theo định nghĩa cổ điển
• Bài 26: Biến cố và định nghĩa cổ điển của xác suất
• Bài 27: Thực hành tính xác suất theo định nghĩa cổ điển
• Bài tập cuối chương 9
Hoạt động thực hành trải nghiệm
• Một số nội dung cho hoạt động trải nghiệm hình học
• Ước tính số cá thể trong một quần thể
• Giải Toán Hình 10 Kết nối tri thức
Bài tập ôn tập cuối năm

Giải bài tập Toán lớp 10 kết nối tri thức

Học sinh cần làm quen với các bài tập có tính ứng dụng cao. Họ cần tập trung vào các bài toán thực tế và cách giải quyết chúng bằng các phương pháp tính toán. Ngoài ra, họ cần cẩn thận trong việc tính toán để tránh sai sót.
Giải SBT Toán 10 Kết nối tri thức
Giải sách bài tập Toán 10 Tập 1
Chương 1: Mệnh đề và tập hợp
• Bài 1: Mệnh đề
• Bài 2: Tập hợp và các phép toán trên tập hợp
• Bài tập cuối chương 1
Chương 2: Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn
• Bài 3: Bất phương trình bậc nhất hai ẩn
• Bài 4: Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn
• Bài tập cuối chương 2
Chương 3: Hệ thức lượng trong tam giác
• Bài 5: Giá trị lượng giác của một góc từ 0° đến 180°
• Bài 6: Hệ thức lượng trong tam giác
• Bài tập cuối chương 3 trang 40, 41, 42, 43, 44
Chương 4: Vectơ
• Bài 7: Các khái niệm mở đầu
• Bài 8: Tổng và hiệu của hai vectơ
• Bài 9: Tích của một vectơ với một số
• Bài 10: Vectơ trong mặt phẳng tọa độ
• Bài 11: Tích vô hướng của hai vectơ
• Bài tập cuối chương 4 trang 66, 67, 68, 69, 70, 71
Chương 5: Các số đặc trưng của mẫu số liệu không ghép nhóm
• Bài 12: Số gần đúng và sai số
• Bài 13: Các số đặc trưng đo xu thế trung tâm
• Bài 14: Các số đặc trưng đo độ phân tán
• Bài tập cuối chương 5 trang 81, 82, 83, 84
Giải sách bài tập Toán 10 Tập 2
Chương 6: Hàm số, đồ thị và ứng dụng
• Bài 15: Hàm số
• Bài 16: Hàm số bậc hai
• Bài 17: Dấu của tam thức bậc hai
• Bài 18: Phương trình quy về phương trình bậc hai
• Bài tập cuối chương 6
Chương 7: Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng
• Bài 19: Phương trình đường thẳng
• Bài 20: Vị trí tương đối giữa hai đường thẳng. Góc và khoảng cách
• Bài 21: Đường tròn trong mặt phẳng tọa độ
• Bài 22: Ba đường conic
• Bài tập cuối chương 7
Chương 8: Đại số tổ hợp
• Bài 23: Quy tắc đếm
• Bài 24: Hoán vị, chỉnh hợp và tổ hợp
• Bài 25: Nhị thức Newton
• Bài tập cuối chương 8
Chương 9: Tính xác suất theo định nghĩa cổ điển
• Bài 26: Biến cố và định nghĩa cổ điển của xác suất
• Bài 27: Thực hành tính xác suất theo định nghĩa cổ điển
• Bài tập cuối chương 9

Giá trị lượng giác của một góc bất kì từ 0o đến 180o
Hệ trục tọa độ
Tích của vectơ với một số
Tổng và hiệu của hai vectơ
Các định nghĩa về Vecto
Công thức lượng giác
Giá trị lượng giác của một cung
Cung và góc lượng giác
Phương sai và độ lệch chuẩn
Số trung bình cộng – Số trung vị – Mốt