Trending News
15 Th4 2024

Danh mục: Lịch sử và Địa lí Lớp 8 – CTST

Lịch sử lớp 8 – CTST

Chương trình học Chân trời sáng tạo trong môn lịch sử lớp 8 giúp các em hiểu về sự phát triển của loài người trong các thời kỳ lịch sử khác nhau. Trong chương trình này, các em sẽ được tìm hiểu về các dấu ấn lịch sử, những sự kiện và nhân vật quan trọng trong lịch sử thế giới và Việt Nam. Các em cũng sẽ được rèn luyện kỹ năng phân tích và đánh giá các tài liệu lịch sử.

Giải bài tập sách giáo khoa Lịch sử lớp 8

Sách giáo khoa lịch sử lớp 8 cung cấp cho các em rất nhiều bài tập thú vị và bổ ích. Các bài tập được thiết kế để giúp các em nắm vững các kiến thức cơ bản và áp dụng chúng vào thực tế. Bên cạnh đó, các bài tập còn giúp các em rèn luyện kỹ năng phân tích và đánh giá các tài liệu lịch sử. Ví dụ, một bài tập trong sách giáo khoa yêu cầu các em tìm hiểu về Cách mạng tháng Tám năm 1945 tại Việt Nam và đánh giá tầm quan trọng của sự kiện này đối với sự phát triển của đất nước.
Chương 1: Châu Âu và Bắc Mỹ từ nửa sau thế kỉ XVI đến thế kỉ XVIII
• Bài 1: Các cuộc cách mạng tư sản ở châu Âu và Bắc Mỹ
• Bài 2: Cách mạng công nghiệp
Chương 2: Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ XVI đến thế kỉ XIX
• Bài 3: Tình hình Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ XVI đến thế kỉ XIX
Chương 3: Việt Nam từ đầu thế kỉ XVI đến thế kỉ XVIII
• Bài 4: Xung đột Nam – Bắc triều và Trịnh Nguyễn
• Bài 5: Quá trình khai phá vùng đất phía Nam của người Việt từ thế kỉ XVI đến thế kỉ XVIII
• Bài 6: Kinh tế, văn hoá và tôn giáo ở Đại Việt trong các thế kỉ XVI – XVIII
• Bài 7: Khởi nghĩa nông dân ở Đàng Ngoài thế kỉ XVIII
• Bài 8: Phong trào Tây Sơn
Chương 4: Châu Âu và nước Mỹ từ cuối thế kỉ XVIII đến đầu thế kỉ XX
• Bài 9: Các nước Anh, Pháp, Đức, Mỹ chuyển sang giai đoạn chủ nghĩa đế quốc
• Bài 10: Công xã Pa-ri (năm 1871)
• Bài 11: Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Mác
• Bài 12: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918)
• Bài 13: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917
• Bài 14: Sự phát triển của khoa học, kĩ thuật, văn học, nghệ thuật trong các thế kỉ XVIII – XIX
Chương 5: Châu Á từ nửa sau thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX
• Bài 15: Trung Quốc
• Bài 16: Nhật Bản
• Bài 17: Ấn độ
• Bài 18: Đông Nam Á
Chương 6: Việt Nam từ thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX
• Bài 19: Việt Nam nửa đầu thế kỉ XIX
• Bài 20: Cuộc kháng chiến chông thực dân Pháp xâm lược của nhân dân Việt Nam (1858-1884)
• Bài 21: Phong trào chống Pháp của nhân dân Việt Nam trong những năm cuối thế kỉ XIX
• Bài 22: Trào lưu cải cách ở Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX
• Bài 23: Việt Nam đầu thế kỉ XX
Chủ đề chung Lịch Sử & Địa Lí 8 Chân trời sáng tạo
• Chủ đề chung 1: Văn minh châu thổ sông Hồng và sông Cửu Long
• Chủ đề chung 2: Bảo vệ chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam ở Biển Đông

Địa lí lớp 8 Chân trời sáng tạo

Chương trình “Chân Trời Sáng Tạo” mang đến cho học sinh cái nhìn toàn diện về các yếu tố tự nhiên và con người ảnh hưởng đến địa lí. Học sinh sẽ được giới thiệu với những khái niệm cơ bản về địa lí, như địa hình, thổ nhưỡng, khí hậu và các yếu tố văn hóa của các quốc gia trên thế giới. Đồng thời, chương trình cung cấp một loạt các bài tập thực tế từ sách giáo khoa địa lí lớp 8, giúp học sinh nắm vững kiến thức và áp dụng chúng vào cuộc sống hàng ngày.

Giải bài tập Sách giáo khoa Địa lí lớp 8

Bài tập ví dụ từ sách giáo khoa địa lí lớp 8 trong chương trình này có thể bao gồm việc phân tích địa hình của một khu vực cụ thể, nhận biết các yếu tố thổ nhưỡng ảnh hưởng đến năng suất nông nghiệp, hoặc so sánh các yếu tố văn hóa của các quốc gia khác nhau. Ví dụ, học sinh có thể được yêu cầu tìm hiểu về hệ thống sông ngòi tại một vùng nước cụ thể và diễn giải tác động của nó đến hoạt động kinh tế và đời sống của người dân trong khu vực đó.
Chương 1: Đặc điểm vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ, địa hình và khoáng sản Việt Nam
• Bài 1: Đặc điểm vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ
• Bài 2: Đặc điểm địa hình
• Bài 3: Ảnh hưởng của địa hình đối với sự phân hoá tự nhiên và khai thác kinh tế
• Bài 4: Đặc điểm chung của tài nguyên khoáng sản, sử dụng hợp lí tài nguyên khoáng sản
• Bài 5: Thực hành: Phân tích đặc điểm phân bố các loại khoáng sản chủ yếu
Chương 2: Đặc điểm khí hậu và thủy văn Việt Nam
• Bài 6: Đặc điểm khí hậu
• Bài 7: Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ khí hậu
• Bài 8: Đặc điểm thủy sản
• Bài 9: Tác động của biến đổi khí hậu đối với khí hậu và thủy văn Việt Nam
• Bài 10: Vai trò của tài nguyên khí hậu và tài nguyên nước
Chương 3: Đặc điểm thổ nhưỡng và sinh vật Việt Nam
• Bài 11: Đặc điểm chung và sự phân bố của lớp phủ thổ nhưỡng
• Bài 12: Sử dụng hợp lí tài nguyên đất
• Bài 13: Đặc điểm của sinh vật và vấn đề bảo tồn đa dạng sinh học
Chương 4: Biển đảo Việt Nam
• Bài 14: Vị trí địa lí Biển Đông, các vùng biển của Việt Nam
• Bài 15: Đặc điểm tự nhiên, môi trường và tài nguyên vùng biển đảo Việt Nam
Chủ đề chung Lịch Sử & Địa Lí 8 Chân trời sáng tạo
• Chủ đề chung 1: Văn minh châu thổ sông Hồng và sông Cửu Long
• Chủ đề chung 2: Bảo vệ chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam ở Biển Đông
• Giải Lịch Sử và Địa Lí 8 Chân trời sáng tạo

Lịch sử và địa lý 8 Chân trời sáng tạo chủ đề chung 2
Lịch sử và địa lý 8 Chân trời sáng tạo chủ đề chung 1
Địa lí 8 Chân trời sáng tạo bài 15 trang 148, 150, 151, 152
Địa lí 8 Chân trời sáng tạo bài 14 trang 142, 143, 146, 147
Địa lí 8 Chân trời sáng tạo bài 13 trang 138, 140, 141
Địa lí 8 Chân trời sáng tạo bài 12 trang 134, 135, 136
Địa lí 8 Chân trời sáng tạo bài 11 trang 131, 133
Địa lí 8 Chân trời sáng tạo bài 10 trang 127, 128, 129, 130
Địa lí 8 Chân trời sáng tạo bài 9 trang 124, 125, 126
Địa lí 8 Chân trời sáng tạo bài 8 trang 119, 121, 122, 123