Trending News
20 Th7 2024

Danh mục: Công Nghệ Lớp 7- CTST

Giới thiệu Công nghệ lớp 7 chân trời sáng tạo

Công nghệ lớp 7 chân trời sáng tạo nhằm giúp học sinh hiểu và sử dụng các công cụ và ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại. Học sinh sẽ được học về các khái niệm cơ bản về máy tính, các công cụ và phần mềm ứng dụng.

Giải sách giáo khoa Công nghệ lớp 7 chân trời sáng tạo

Sách giáo khoa Công nghệ lớp 7 chân trời sáng tạo cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về máy tính, các công cụ và phần mềm ứng dụng. Sách giúp học sinh hiểu rõ về các khái niệm cơ bản và cách sử dụng các công cụ và phần mềm ứng dụng.
Giải bài tập Công nghệ 7 Chân trời sáng tạo
Phần 1: Trồng trọt
Chương 1: Mở đầu về trồng trọt
• Bài 1: Nghề trồng trọt ở Việt Nam
• Bài 2: Các phương thức trồng trọt ở Việt Nam
Chương 2: Trồng và chăm sóc cây trồng
• Bài 3: Quy trình trồng trọt
• Bài 4: Nhân giống cây trồng bằng phương pháp giâm cành
• Bài 5: Trồng và chăm sóc cây cải xanh
• Ôn tập chương 1 và chương 2
Chương 3: Trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng
• Bài 6: Rừng ở Việt Nam
• Bài 7: Trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng
• Ôn tập chương 3
Phần 2: Chăn nuôi
Chương 4: Mở đầu về chăn nuôi
• Bài 8: Nghề chăn nuôi ở Việt Nam
• Bài 9: Một số phương thức chăn nuôi ở Việt Nam
Chương 5: Nuôi dưỡng, chăm sóc và phòng, trị bệnh cho vật nuôi
• Bài 10: Kĩ thuật nuôi dưỡng, chăm sóc vật nuôi
• Bài 11: Kĩ thuật chăn nuôi gà thịt thả vườn
• Ôn tập chương 4 và chương 5
Chương 6: Nuôi thuỷ sản
• Bài 12: Ngành thuỷ sản ở Việt Nam
• Bài 13: Quy trình kĩ thuật nuôi thuỷ sản
• Bài 14: Bảo vệ môi trường và nguồn lợi thuỷ sản
• Ôn tập chương 6

Giải bài tập Công nghệ lớp 7 chân trời sáng tạo

Để nâng cao khả năng sử dụng các công cụ và phần mềm ứng dụng, học sinh cần thường xuyên thực hành và giải các bài tập trong sách giáo khoa và các tài liệu bổ sung. Bài tập thường yêu cầu học sinh sử dụng các công cụ và phần mềm ứng dụng để giải quyết các vấn đề thực tế. Việc thực hành và giải bài tập này giúp học sinh nâng cao khả năng sử dụng các công cụ và phần mềm ứng dụng, từ đó giúp họ học tập và làm việc hiệu quả hơn trong tương lai.
Giải SBT Công nghệ 7 Chân trời sáng tạo
Phần 1: Trồng trọt
Chương 1: Mở đầu về trồng trọt
• Bài 1: Nghề trồng trọt ở Việt Nam
• Bài 2: Các phương thức trồng trọt ở Việt Nam
Chương 2: Trồng và chăm sóc cây trồng
• Bài 3: Quy trình trồng trọt
• Bài 4: Nhân giống cây trồng bằng phương pháp giâm cành
• Bài 5: Trồng và chăm sóc cây cải xanh
• Ôn tập Chương 1 và 2
Chương 3: Trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng
• Bài 6: Rừng ở Việt Nam
• Bài 7: Trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng
• Ôn tập Chương 3
Phần 2: Chăn nuôi
Chương 4: Mở đầu về chăn nuôi
• Bài 8: Nghề chăn nuôi ở Việt Nam
• Bài 9: Một số phương thức chăn nuôi ở Việt Nam
Chương 5: Nuôi dưỡng, chăm sóc và phòng, trị bệnh cho vật nuôi
• Bài 10: Kĩ thuật nuôi dưỡng, chăm sóc vật nuôi
• Bài 11: Kĩ thuật chăn nuôi gà thịt thả vườn
• Ôn tập Chương 4 và 5
Chương 6: Nuôi thuỷ sản
• Bài 12: Ngành thuỷ sản ở Việt Nam
• Bài 13: Quy trình kĩ thuật nuôi thuỷ sản
• Bài 14: Bảo vệ môi trường và nguồn lợi thuỷ sản
• Ôn tập Chương 6

Công nghệ 7 Ôn tập chương 6 Chân trời sáng tạo
Công nghệ 7 Bài 14: Bảo vệ môi trường và nguồn lợi thuỷ sản
Công nghệ 7 Bài 13: Quy trình kĩ thuật nuôi thuỷ sản
Công nghệ 7 Bài 12: Ngành thuỷ sản ở Việt Nam
Công nghệ 7 Ôn tập chương 4 và chương 5 Chân trời sáng tạo
Công nghệ 7 Bài 11: Kĩ thuật chăn nuôi gà thịt thả vườn
Công nghệ 7 Bài 10: Kĩ thuật nuôi dưỡng, chăm sóc vật nuôi
Công nghệ 7 Bài 9: Một số phương thức chăn nuôi ở Việt Nam
Công nghệ 7 Bài 8: Nghề chăn nuôi ở Việt Nam
Công nghệ 7 Ôn tập chương 3 Chân trời sáng tạo