Trending News
15 Th4 2024

Danh mục: Tiếng anh Lớp 4 Global Success

Tiếng Anh 4 Global Success là một trong những cuốn sách giáo khoa tiếng Anh phổ biến và được sử dụng rộng rãi trong các trường học tại Việt Nam. Cuốn sách này được thiết kế dành cho học sinh lớp 4, giúp các em học tiếng Anh một cách hiệu quả và thú vị.
Đặc biệt, sách giáo khoa tiếng Anh 4 Global Success đặc biệt chú trọng vào việc phát triển kỹ năng ngôn ngữ của học sinh thông qua các hoạt động thực tế và trò chơi. Cuốn sách cung cấp cho các em những bài học hấp dẫn và đa dạng về từ vựng, ngữ pháp, kỹ năng nghe, nói, đọc và viết. Bên cạnh đó, sách còn có đầy đủ các tài liệu hỗ trợ như bảng chữ cái, các động từ bất quy tắc và danh từ số nhiều, giúp các em dễ dàng nắm bắt kiến thức.

Giải bài tập Sách giáo khoa Tiếng anh 4 Global Success

Cuốn sách giáo khoa tiếng Anh 4 Global Success không chỉ giúp các em học tiếng Anh một cách hiệu quả mà còn giúp các em rèn luyện kỹ năng tư duy, giải quyết vấn đề và trở nên tự tin hơn trong việc sử dụng tiếng Anh. Dưới đây là một số bài tập mẫu trong sách giáo khoa Tiếng Anh 4 Global Success mà các em có thể thực hành để nâng cao kỹ năng của mình:
  1. Bài tập từ vựng: Học sinh có thể học các từ vựng liên quan đến các chủ đề như gia đình, trường học, môi trường, thời tiết,… và sử dụng chúng trong các câu đơn giản.
  2. Bài tập ngữ pháp: Học sinh có thể học các cấu trúc ngữ pháp cơ bản như thì hiện tại đơn, thì quá khứ đơn, câu điều kiện loại 1 và 2,… và sử dụng chúng trong các câu đơn giản.
  3. Bài tập nghe và nói: Học sinh có thể luyện nghe và nói tiếng Anh thông qua các tình huống giao tiếp hàng ngày như giới thiệu bản thân, hỏi đường, đặt hàng trong cửa hàng,…
  4. Bài tập đọc và viết: Học sinh có thể học cách đọc và viết các câu đơn giản liên quan đến các chủ đề như gia đình, trường học, môi trường, thời tiết,…
Giải Tiếng Anh lớp 4 Tập 1
Starter
A. Hello again! (trang 7)
B. Classroom activities (trang 8)
C. Outdoor activities (trang 9)
Unit 1: My friends
Unit 1 Lesson 1 (trang 10, 11)
Unit 1 Lesson 2 (trang 12, 13)
Unit 1 Lesson 3 (trang 14, 15)
Unit 2: Time and daily routines
Unit 2 Lesson 1 (trang 16, 17)
Unit 2 Lesson 2 (trang 18, 19)
Unit 2 Lesson 3 (trang 20, 21)
Unit 3: My week
Unit 3 Lesson 1 (trang 22, 23)
Unit 3 Lesson 2 (trang 24, 25)
Unit 3 Lesson 3 (trang 26, 27)
Unit 4: My birthday party
Unit 4 Lesson 1 (trang 28, 29)
Unit 4 Lesson 2 (trang 30, 31)
Unit 4 Lesson 3 (trang 32, 33)
Unit 5: Things we can do
Unit 5 Lesson 1 (trang 34, 35)
Unit 5 Lesson 2 (trang 36, 37)
Unit 5 Lesson 3 (trang 38 ,39)
Review 1 & Extension activities
Review 1 (trang 40, 41)
Extension activities (trang 42 ,43 )
Unit 6: Our school facilities
Unit 6 Lesson 1 (trang 44, 45)
Unit 6 Lesson 2 (trang 46)
Unit 6 Lesson 3 (trang 47, 49)
Unit 7: Our timetable
Unit 7 Lesson 1 (trang 50, 51)
Unit 7 Lesson 2 (trang 52, 53)
Unit 7 Lesson 3 (trang 54, 55)
Unit 8: My favourite subjects
Unit 8 Lesson 1 (trang 56, 67)
Unit 8 Lesson 2 (trang 58, 59)
Unit 8 Lesson 3 (trang 60, 61)
Unit 9: Our sports day
Unit 9 Lesson 1 (trang 62, 63)
Unit 9 Lesson 2 (trang 64, 65
Unit 9 Lesson 3 (trang 66, 67)
Unit 10: Our summer holidays
Unit 10 Lesson 1 (trang 68, 69)
Unit 10 Lesson 2 (trang 70, 71)
Unit 10 Lesson 3 (trang 72, 73)
Review 2 & Extension activities
Review 2 (trang 74, 75)
Extension activities (trang 76, 77)
Unit 11. My home
Unit 12. Jobs
Unit 13. Appearance
Unit 14. Daily activities
Unit 15. My family’s weekends
Review 3 & Extension activities
Unit 16. Weather
Unit 17. In the city
Unit 18. At the shopping centre
Unit 19. The animal world
Unit 20. At summer camp
Review 4 & Extension activities

Nothing Found

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Sorry
Nothing found