Trending News
15 Th4 2024

Danh mục: Lịch sử Lớp 11 – CD

Chương trình “Cánh diều” cho lớp 11 là một chương trình giúp học sinh khám phá lịch sử Việt Nam và thế giới. Học sinh sẽ được tìm hiểu về các sự kiện, nhân vật và quá trình phát triển của xã hội và văn hóa qua các thời kỳ. Chương trình này nhằm phát triển khả năng phân tích lịch sử, khả năng nắm bắt thông tin và hiểu biết sâu về quá khứ.

Giải bài tập sách giáo khoa lịch sử lớp 11

Sách giáo khoa lịch sử của chương trình học “Cánh diều” cung cấp cho học sinh một loạt bài tập đa dạng và thú vị. Bài tập xoay quanh các chủ đề lịch sử quan trọng và đặc trưng cho từng thời kỳ. Học sinh sẽ được rèn luyện khả năng phân tích, phân loại thông tin và xây dựng quan điểm về lịch sử.
Chủ đề 1: Cách mạng tư sản và sự phát triển của chủ nghĩa tư bản
• Bài 1: Một số vấn đề chung về cách mạng tư sản
• Bài 2: Sự xác lập và phát triển của chủ nghĩa tư bản
Chủ đề 2: Chủ nghĩa xã hội từ năm 1917 đến nay
• Bài 3: Sự hình thành Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết
• Bài 4: Sự phát triển của chủ nghĩa xã hội từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến nay
Chủ đề 3: Quá trình giành độc lập dân tộc của các quốc gia Đông Nam Á
• Bài 5: Quá trình xâm lược và cai trị của chủ nghĩa thực dân ở Đông Nam Á
• Bài 6: Hành trình đi đến độc lập dân tộc ở Đông Nam Á
Chủ đề 4: Chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và chiến tranh giải phóng dân tộc trong lịch sử Việt Nam (trước Cách mạng tháng Tám năm 1945)
• Bài 7: Khái quát về chiến tranh bảo vệ tổ quốc trong lịch sử Việt Nam
• Bài 8: Một số cuộc khởi nghĩa và chiến tranh giải phóng trong lịch sử Việt Nam (từ thế kỉ III TCN đến cuối thế kỉ XIX)
Chủ đề 5: Một số cuộc cải cách lơn trong lịch sử Việt Nam (trước năm 1858)
• Bài 9: Cuộc cải cách của Hồ Quý Ly và triều Hồ (cuối thế kỉ XIV, đầu thế kỉ XV)
• Bài 10: Cuộc cải cách của Lê Thánh Tông (thế kỉ XV)
• Bài 11: Cuộc cải cách của Minh Mạng (nửa đầu thế kỉ XIX)
Chủ đề 6: Lịch sử bảo vệ chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam ở biển Đông
• Bài 12: Vị trí và tầm quan trọng của biển Đông
• Bài 13: Việt Nam và biển Đông

Giải Chuyên đề học tập Lịch sử lớp 11

Bài tập Chuyên đề học tập lịch sử trong chương trình “Cánh diều” giúp học sinh nâng cao kiến thức và khả năng phân tích lịch sử. Các bài tập tập trung vào việc khám phá sâu hơn về một số chủ đề đặc biệt trong lịch sử, như cuộc cách mạng công nghiệp, cuộc cách mạng Xã hội chủ nghĩa, hay chiến tranh thế giới. Học sinh sẽ được khuyến khích nghiên cứu và phân tích các nguồn tài liệu, từ đó xây dựng kiến thức và ý thức lịch sử sâu sắc.
Chuyên đề 1: Lịch sử nghệ thuật truyền thống Việt Nam
• I. Nghệ thuật thời Lý – Trần
• II. Nghệ thuật thời Lê sơ và thời Mạc
• III. Nghệ thuật thời Lê trung hưng và thời Nguyễn
Chuyên đề 2: Chiến tranh và hòa bình trong thế kỉ XX
• I. Chiến tranh và hòa bình nửa đầu thế kỉ XX
• II. Chiến tranh và hòa bình từ sau năm 1945 đến nay
Chuyên đề 3: Danh nhân trong lịch sử Việt Nam
• I. Khái quát về danh nhân trong lịch sử dân tộc
• II. Một số nhà chính trị nổi tiếng của Việt Nam thời kì trung đại
• III. Một số danh nhân quân sự Việt Nam
• IV. Một số danh nhân văn hóa Việt Nam
• V. Một số danh nhân Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo và khoa học – công nghệ

Nothing Found

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

Sorry
Nothing found