Trending News
21 Th4 2024

Danh mục: Công Nghệ Lớp 7- KNTT

Giới thiệu môn học Công nghệ lớp 7 kết nối tri thức

Công nghệ là một môn học quan trọng giúp học sinh hiểu biết về các công nghệ và ứng dụng của chúng trong cuộc sống. Trong lớp 7, môn công nghệ sẽ giúp học sinh tiếp cận với các kiến thức về phần mềm, phần cứng, mạng máy tính và an ninh mạng.

Giải sách giáo khoa Công nghệ lớp 7 kết nối tri thức

Sách giáo khoa công nghệ lớp 7 cung cấp cho học sinh kiến thức về các khái niệm và kỹ năng về công nghệ, từ đó giúp học sinh tiếp cận và hiểu rõ các ứng dụng của công nghệ trong cuộc sống.
Giải bài tập Công nghệ 7 Kết nối tri thức
Chương 1: Trồng trọt
• Bài 1: Giới thiệu về trồng trọt
• Bài 2: Làm đất trồng cây
• Bài 3: Gieo trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu, bệnh cho cây trồng
• Bài 4: Thu hoạch sản phẩm trồng trọt
• Bài 5: Nhân giống vô tính cây trồng
• Bài 6: Dự án trồng rau an toàn
• Ôn tập chương 1
Chương 2: Lâm nghiệp
• Bài 7: Giới thiệu về rừng
• Bài 8: Trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng
• Ôn tập chương 2
Chương 3: Chăn nuôi
• Bài 9: Giới thiệu về chăn nuôi
• Bài 10: Nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi
• Bài 11: Phòng và trị bệnh cho vật nuôi
• Bài 12: Chăn nuôi gà thịt trong nông hộ
• Bài 13: Thực hành. Lập kế hoạch nuôi vật nuôi trọng gia đình
• Ôn tập chương 3
Chương 4: Thủy sản
• Bài 14: Giới thiệu về thủy sản
• Bài 15: Nuôi cá ao
• Bài 16: Thực hành. Lập kế hoạch nuôi cá cảnh
• Ôn tập chương 4

Giải bài tập Công nghệ lớp 7 kết nối tri thức

Học sinh cần thường xuyên giải các bài tập trong sách giáo khoa và các tài liệu bổ sung để nâng cao khả năng sử dụng công nghệ và giải quyết các vấn đề. Bài tập thường yêu cầu học sinh sử dụng các phần mềm và công cụ máy tính để giải quyết các vấn đề thực tế, từ đó giúp học sinh nâng cao khả năng sử dụng công nghệ thông tin trong cuộc sống.
Giải SBT Công nghệ 7 Kết nối tri thức
Chương 1: Trồng trọt
• Bài 1: Giới thiệu về trồng trọt
• Bài 2: Làm đất trồng cây
• Bài 3: Gieo trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu, bệnh cho cây trồng
• Bài 4: Thu hoạch sản phẩm trồng trọt
• Bài 5: Nhân giống vô tính cây trồng
Chương 2: Lâm nghiệp
• Bài 7: Giới thiệu về rừng
• Bài 8: Trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng
Chương 3: Chăn nuôi
• Bài 9: Giới thiệu về chăn nuôi
• Bài 10: Nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi
• Bài 11: Phòng và trị bệnh cho vật nuôi
• Bài 12: Chăn nuôi gà thịt trong nông hộ
• Bài 13: Thực hành. Lập kế hoạch nuôi vật nuôi trọng gia đình
Chương 4: Thủy sản
• Bài 14: Giới thiệu về thủy sản
• Bài 15: Nuôi cá ao
• Bài 16: Thực hành. Lập kế hoạch nuôi cá cảnh

Công nghệ 7 bài 16: Thực hành lập kế hoạch nuôi cá cảnh – KNTT
Công nghệ 7 bài 15: Nuôi cá ao – KNTT
Công nghệ 7 bài 14: Giới thiệu về thủy sản – KNTT
Công nghệ 7 bài: Ôn tập chương 3 – KNTT
Công nghệ 7 bài 13: Thực hành lập kế hoạch nuôi vật nuôi trong gia đình – KNTT
Công nghệ 7 bài 12: Chăn nuôi gà thịt trong nông hộ – KNTT
Công nghệ 7 bài 11: Phòng và trị bệnh cho vật nuôi – KNTT
Công nghệ 7 bài 10: Nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi – KNTT
Công nghệ 7 bài 9: Giới thiệu về chăn nuôi – KNTT
Công nghệ 7 bài: Ôn tập chương 2 – KNTT