Trending News
20 Th7 2024

Danh mục: Địa lí Lớp 11 – CD

Chương trình “Cánh diều” dành cho lớp 11 là một chương trình giúp học sinh tìm hiểu về địa lý và sự tương tác giữa con người và môi trường. Học sinh sẽ được khám phá các yếu tố địa lý, như địa hình, khí hậu, dân cư và kinh tế, và hiểu về tác động của chúng lên cuộc sống của chúng ta.

Giải bài tập sách giáo khoa Địa lí 11

Sách giáo khoa địa lí của chương trình học “Cánh diều” cung cấp cho học sinh một loạt bài tập liên quan đến các khái niệm và phương pháp nghiên cứu địa lý. Bài tập trong sách giúp học sinh nắm vững kiến thức cơ bản về địa lí, phân tích và giải quyết các vấn đề địa lý thực tế.
Phần một: Một số vấn đề về kinh tế – xã hội thế giới
• Bài 1: Sự khác biệt về trình độ phát triển kinh tế – xã hội của các nhóm nước
• Bài 2: Toàn cầu hóa, khu vực hóa kinh tế
• Bài 3: Một số tổ chức khu vực và quốc tế
• Bài 4: Thực hành: Tìm hiểu về toàn cầu hóa, khu vực hóa
• Bài 5: Một số vấn đề an ninh toàn cầu
• Bài 6: Thực hành: Viết báo cáo về nền kinh tế tri thức
Phần hai: Địa lí khu vực và quốc gia
Khu vực Mỹ La tinh
• Bài 7: Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên, dân cư, xã hội và kinh tế khu vực Mỹ La – Tinh
• Bài 8: Thực hành: Viết báo cáo về tình hình phát triển kinh tế – xã hội ở cộng hòa liên bang Bra-xin
Liên minh châu Âu (EU)
• Bài 9: EU – Một liên kết kinh tế khu vực lớn. Vị thế của EU trong nền kinh tế thế giới
• Bài 10: Thực hành: Viết báo cáo về công nghiệp của cộng hòa liên bang Đức
Khu vực Đông Nam Á
• Bài 11: Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên, dân cư, xã hội và kinh tế khu vực Đông Nam Á
• Bài 12: Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)
• Bài 13: Thực hành : Tìm hiểu về hoạt động du lịch và kinh tế đối ngoại của khu vực Đông Nam Á
• Bài 14: Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên, dân cư, xã hội và kinh tế khu vực Tây Nam Á
• Bài 15: Thực hành: Viết báo cáo về vấn đề dầu mỏ ở khu vực Tây Nam Á
Hợp chủng quốc Hoa Kỳ
• Bài 16: Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên và dân cư, xã hội Hoa Kỳ
• Bài 17: Kinh tế Hoa Kỳ
• Bài 18: Thực hành: Tìm hiểu về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu của Hoa Kỳ
Liên Bang Nga
• Bài 19: Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên và dân cư, xã hội Liên Bang Nga
• Bài 20: Kinh tế Liên Bang Nga
• Bài 21: Thực hành: Tìm hiểu về công nghiệp khai thác dầu khí của Liên Bang Nga
Nhật Bản
• Bài 22: Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên và dân cư, xã hội Nhật Bản
• Bài 23: Kinh tế Nhật Bản
• Bài 24: Thực hành: Viết báo cáo về hoạt động kinh tế đối ngoại của Nhật Bản
Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc)
• Bài 25: Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên và dân cư, xã hội Trung Quốc
• Bài 26: Kinh tế Trung Quốc
• Bài 27: Thực hành: Viết báo cáo về sự thay đổi của nền kinh tế Trung Quốc
Ô-Xtrây-Li-a
• Bài 28: Thực hành: Đọc bản đồ; phân tích số liệu, tư liệu và viết báo cáo về tình hình phát triển kinh tế Ô-Xtrây-Li-a
Cộng hòa Nam Phi
• Bài 29: Vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên và dân cư, xã hội Cộng hòa Nam Phi
• Bài 30: Kinh tế Cộng hòa Nam Phi
• Bài 31: Thực hành: Tìm hiểu về công nghiệp khai thác khoáng sản của Cộng hòa Nam Phi

Giải Chuyên đề học tập Địa lí 11

Bài tập Chuyên đề học tập địa lí trong chương trình “Cánh diều” giúp học sinh khám phá sâu hơn về các chủ đề đặc biệt trong địa lí. Học sinh sẽ được khuyến khích nghiên cứu và thực hiện các dự án nghiên cứu địa lý, từ đó rèn luyện khả năng nắm bắt thông tin, phân tích và xây dựng kiến thức địa lý chuyên sâu.
Chuyên đề 1: Một số vấn đề về khu vực Đông Nam Á
• Lưu vực sông Mê Công
• Ủy hội sông Mê Công
• Hợp tác Hòa Bình trong khai thác ở biển Đông
Chuyên đề 2: Một số vấn đề về du lịch thế giới
• Tài nguyên du lịch
• Một số loại hình du lịch phổ biến trên thế giới hiện nay
• Một số xu hướng phát triển du lịch trên thế giới và định hướng phát triển du lịch Việt Nam
• Định hướng ngành nghề liên quan đến du lịch
Chuyên đề 3: Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (4.0)
• Quan điểm, đặc điểm, nội dung của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (4.0)
• Tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến phát triển kinh tế – xã hội trên toàn thế giới
• Một số xu hướng chính của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (4.0)
• Định hướng nghề nghiệp và liên hệ với việc học tập

Địa lí 11 Cánh Diều bài 31
Địa lí 11 Cánh Diều bài 30
Địa lí 11 Cánh Diều bài 29
Địa lí 11 Cánh Diều bài 28
Địa lí 11 Cánh Diều bài 27
Địa lí 11 Cánh Diều bài 26
Địa lí 11 Cánh Diều bài 25
Địa lí 11 Cánh Diều bài 24
Địa lí 11 Cánh Diều bài 23
Địa lí 11 Cánh Diều bài 22