Trending News
15 Th4 2024

Danh mục: GDCD Lớp 6 – CTST

Giới thiệu môn học Giáo dục công dân lớp 6 – Chân trời sáng tạo

Môn Giáo dục công dân lớp 6 giúp các em học sinh hiểu về các khái niệm đạo đức, pháp luật và dân chủ. Chương trình “Chân trời sáng tạo” hướng đến sự sáng tạo và khả năng tìm hiểu của học sinh.

Giải sách giáo khoa Giáo dục công dân lớp 6 – Chân trời sáng tạo

Sách giáo khoa Giáo dục công dân lớp 6 cung cấp cho học sinh nhiều kiến thức và hiểu biết về các khái niệm đạo đức, pháp luật và dân chủ. Giải sách giáo khoa giúp cho các em học sinh hiểu rõ hơn về các khái niệm này và cách áp dụng chúng vào thực tế.
Giải bài tập GDCD 6 Chân trời sáng tạo
• Bài 1: Tự hào về truyền thống gia đình, dòng họ
• Bài 2: Yêu thương con người
• Bài 3: Siêng năng, kiên trì
• Bài 4: Tôn trọng sự thật
• Bài 5: Tự lập
• Bài 6: Tự nhận thức bản thân
• Bài 7: Ứng phó với tình huống nguy hiểm
• Bài 8: Tiết kiệm
• Bài 9: Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
• Bài 10: Quyền và nghĩa vụ của công dân
• Bài 11: Quyền cơ bản của trẻ em
• Bài 12: Thực hiện quyền trẻ em

Giải bài tập Giáo dục công dân lớp 6 – Chân trời sáng tạo

Bài tập trong sách giáo khoa Giáo dục công dân lớp 6 giúp học sinh áp dụng kiến thức đã học vào thực tế và cải thiện kỹ năng tư duy và phân tích vấn đề. Chương trình “Chân trời sáng tạo” cung cấp các phương pháp giải bài tập sách giáo khoa hiệu quả để các em học sinh có thể nắm vững kiến thức và cải thiện kỹ năng đạo đức, pháp luật và dân chủ của mình.
Giải sách bài tập GDCD 6 Chân trời sáng tạo
• Bài 1: Tự hào về truyền thống gia đình, dòng họ
• Bài 2: Yêu thương con người
• Bài 3: Siêng năng, kiên trì
• Bài 4: Tôn trọng sự thật
• Bài 5: Tự lập
• Bài 6: Tự nhận thức bản thân
• Bài 7: Ứng phó với tình huống nguy hiểm
• Bài 8: Tiết kiệm
• Bài 9: Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
• Bài 10: Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân Việt Nam
• Bài 11: Quyền cơ bản của trẻ em
• Bài 12: Thực hiện quyền trẻ em

Giáo dục công dân 6 Bài 10 Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân
Giáo dục công dân 6 bài 8 Tiết kiệm
Giáo dục công dân 6 bài 6 Tự nhận thức bản thân Chân trời sáng tạo
Giáo dục công dân 6 bài 5 Tự lập Chân trời sáng tạo
Giáo dục công dân 6 bài 4 Tôn trọng sự thật Chân trời sáng tạo
Giáo dục công dân 6 bài 3 Siêng năng, kiên trì Chân trời sáng tạo
Giáo dục công dân 6 bài 2 Yêu thương con người Chân trời sáng tạo
Giáo dục công dân lớp 6 bài 1 Chân trời sáng tạo