Trending News
15 Th4 2024

Danh mục: Ngữ văn Lớp 8 – CD

Ngữ văn lớp 8 Cánh diều

Chương trình học Cánh diều nhằm giúp các em phát triển khả năng sáng tạo và khám phá bản thân. Môn ngữ văn trong chương trình này sẽ giúp các em rèn luyện kỹ năng viết văn, sáng tạo và phát triển tầm nhìn về tác phẩm văn học. Các em sẽ được khuyến khích thể hiện bản thân và khám phá những giá trị và tình cảm trong cuộc sống.

Soạn văn lớp 8

Trong chương trình học Cánh diều, các em sẽ được soạn văn với các chủ đề như viết một bài thơ tặng bạn bè, viết một đoạn văn miêu tả về một cảnh đẹp, hoặc viết một bài văn tả cảnh một buổi sáng. Các bài soạn văn sẽ giúp các em phát triển khả năng sáng tạo, viết văn và khám phá bản thân.
Soạn văn 8 Cánh diều Tập 1
Bài mở đầu
• Nội dung sách Ngữ văn 8
• Cấu trúc của sách Ngữ văn 8
Bài 1: Truyện ngắn
• Kiến thức ngữ văn trang 12
• Tôi đi học
• Gió lạnh đầu mùa
• Thực hành tiếng Việt trang 24
• Người mẹ vườn cau
• Kể lại một chuyến đi hoặc một hoạt động xã hội
• Trình bày ý kiến về một vấn đề xã hội
• Tự đánh giá: Chuỗi hạt cườm màu xám
• Hướng dẫn tự học trang 39
Bài 2: Thơ sáu chữ, bảy chữ
• Kiến thức ngữ văn trang 40
• Nắng mới
• Nếu mai em về Chiêm Hóa
• Thực hành tiếng Việt trang 46
• Đường về quê mẹ
• Viết đoạn văn ghi lại cảm nghĩ sau khi đọc một bài thơ sáu chữ, bảy chữ
• Tập làm thơ sáu chữ, bảy chữ
• Thảo luận ý kiến về một vấn đề trong đời sống
• Tự đánh giá: Quê người
• Hướng dẫn tự học trang 57
Bài 3: Văn bản thông tin
• Kiến thức ngữ văn trang 58
• Sao băng
• Nước biển dâng: bài toán khó cần giải trong thế kỉ XXI
• Thực hành tiếng Việt trang 68
• Lũ lụt là gì? Nguyên nhân và tác hại
• Viết văn bản thuyết minh giải thích một hiện tượng tự nhiên
• Văn bản kiến nghị về một vấn đề đời sống
• Tóm tắt nội dung thuyết minh giải thích một hiện tượng tự nhiên
• Tự đánh giá: Vì sao chim bồ câu không bị lạc đường?
• Hướng dẫn tự học trang 82
Bài 4: Hài kịch và truyện cười
• Kiến thức ngữ văn trang 83
• Đổi tên cho xã
• Cái kính
• Thực hành tiếng Việt trang 95
• Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục
• Thi nói khoác
• Nghị luận về một vấn đề của đời sống
• Thảo luận ý kiến về một hiện tượng trong đời sống
• Tự đánh giá: Treo biển
• Hướng dẫn tự học trang 107
Soạn văn 8 Cánh diều Tập 2
Nội dung đang được cập nhật…

Soạn bài Lũ lụt là gì? Nguyên nhân và tác hại đầy đủ
Soạn bài: Nước biển dâng bài toán khó cần giải trong thế kỉ XXI đầy đủ
Soạn bài Sao băng đầy đủ
Soạn bài Đường về quê mẹ đầy đủ
Soạn bài Nếu mai em về Chiêm Hóa đầy đủ
Soạn bài “Nắng mới” đầy đủ
Soạn bài “Người mẹ vườn cau” đầy đủ
Soạn bài “Gió lạnh đầu mùa” đầy đủ
Soạn bài “Tôi đi học” đầy đủ
Soạn bài Tự đánh giá cuối học kì 1 Cánh diều